Reklama
Reklama

Stretnutie na Trojhraničí

Turčiansku záhradku reprezentovala Sučianka
Počet zobrazení: 3029

„Stretnutie na Trojhraničí,“ sa konalo v sobotu 22. augusta 2015 v meste Turzovka za účasti seniorov zo Žilinského samosprávneho kraja, ale aj z Českej a Poľskej  republiky. Stretnutia tohto druhu práve v kysuckých horách, takmer priamo na slovensko – česko-poľských hraniciach ukázali, že napriek vyššiemu veku seniori majú dostatok energie a stále majú čo ponúknuť aj mladším generáciám. Nemenej dôležitým cieľom podujatia je utužovanie a rozvíjanie priateľstva seniorov Moravskosliezskeho kraja, oblasti Bielsko-Biala z Poľska a severoslovenského kraja. 

stretnutie_seniorov_na_hranici_turzovka_22.8.2015._1.jpg

V miestnom amfiteátri predviedli slovenskí i zahraniční seniori nielen krásny spev či tanečné variácie, ale aj dobové kroje z rôznych oblastí. Slovenské kultúrne tradície sú mimoriadne bohaté, o čom svedčí nielen široký repertoár piesní, ale aj to, že na takom pomerne malom území, akým je Slovensko, sa striedajú veselé pestrofarebné kroje so zaujímavou tematikou. Stretnutie seniorov pripravili: Základná organizácia JDS v Turzovke, Okresná organizácia JDS Čadca, Mestský úrad Turzovka v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom.

stretnutie_seniorov_na_hranici_turzovka_22.8.2015._14.jpg

Sučianka má 18 členov a účinkuje štrnásť rokov. Umeleckým vedúcim súboru je Martin Matula. Repertoár tvoria národné, príležitostné, ale najmä ľudové piesne. Súbor  nahral už dve  CD. Výber  repertoáru sa orientuje v úvodnej časti na pôvodnú slovesnú a hudobnú tvorbu z regiónu Turca, zo „zbierky P. Bazovského a J. M. Hodžu z roku 1880 – Sučany“, čím sa súbor prezentuje ako nositeľ tradícií nášho ľudu. Za zásluhy o rozvoj , šírenie kultúry a reprezentáciu obce Sučany udelil 15. 2. 2014 starosta obce JUDr. Jozef Petráš súboru prestížne ocenenie „SUČIANSKA FAZUĽKA“. Postupne sa Sučianka  stala neoddeliteľnou súčasťou všetkých kultúrnych či spoločenských podujatí v obci. Svoje úmenie šíri nielen v obci Sučany, v regióne Turiec (Sklabinský hrad, Valča, Žabokreky), na Slovensku (Madunice, Trenčianske Teplice, Ružomberská Lýra, Bratislavské vianočné trhy, Festival seniorov v Žiline), ale i za hranicami, ČR – Fulnek , Ostrava, MR – Pilíš.
stretnutie_seniorov_na_hranici_turzovka_22.8.2015._2.jpg

Foto: Autor

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Ringit - oblékni sa do štýlu
Reklama