Stratifikácia nemocníc –hodená rukavica politikom?

Návrat k reforme zdravotníctva po Zajacovi
Počet zobrazení: 3808

Téma stratifikácie sa prirodzene posunula ďalej, keďže nadobúda aj personálne kontúry, s ktorými tento dokument musel rátať, ak sa má úspešne implementovať do staronového systému. Bolo totiž spomínané, že prijatím tzv. reformných zákonov v roku 2004 došlo k zásadnej systémovej zmene, ktorá narušila základné princípy verejného zdravotného poistenia, a to predovšetkým neziskovosť a autonómne riadenie. Transformácia vtedajších všetkých zdravotných poisťovní na obchodné spoločnosti, založené na princípe dosahovania zisku, nemala a ani nemá vo vyspelom svete obdobu. Treba ešte raz zdôrazniť, že verejné zdroje – POISTNÉ – sa stali majetkom súkromných spoločností, namiesto toho, aby tieto spoločnosti finančné prostriedky od občanov iba spravovali za adekvátnu odmenu (správy fond, alebo marža).

Veľmi pozorne som si prečítala Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 – 2020, nenašla som ani vetu, ktorá by hovorila o stratifikácii nemocníc. Túto „strategickú“ úlohu, pre ktorú jednu chvíľu bola ochotná odstúpiť zo svojej funkcie aj samotná ministerka, som nenašla. Nedivím sa! Chápem ju, pretože každý vo svojom živote plní isté poslanie ... nie je mojím terajším zámerom definovať, čo sa z vládneho programu podarilo a čo nepodarilo zrealizovať, no viem, že rok 2017 mal byť historickým predelom uvedenia do činnosti DRG systému a už nehovorím o E-healthe, ktorý mal fungovať „ako hodinky“. A zavedenie štandardných diagnostických a terapeutických výkonov, od ktorých sa odvíjajú reálne platby zatiaľ neboli splnené a to sme takmer na konci roku 2019!

Stratifikácia v súčasnej podobe ignoruje personálne zabezpečenie nemocníc. A bez personálnej saturácie a personálnych normatívov nie je možné realizovať kvalitnú odbornú stratifikáciu nemocníc.

Dovoľte mi zamerať svoju pozornosť na krok pani ministerky zdravotníctva pri odvolávaní z funkcie hlavného odborníka MZ SR, prof. Šteňa. V Programovom vyhlásení vlády sa píše, citujem: „Vláda bude prioritne klásť dôraz na morálku, odbornosť a pracovitosť. Každý vedúci zamestnanec zodpovedá aj svojím konaním za charakter zdravotníctva a musí vyvodzovať osobnú zodpovednosť predovšetkým za svoje etické a zásadné manažérske zlyhania.“  Spôsob odvolávania bez akéhokoľvek odborného dôvodu, to tu ešte nebolo... ale veď nakoniec, mnoho vecí sa v našej spoločnosti deje po prvý raz... Pán profesor je osobnosť, ktorá sa nedá ovládať politickými pákami, je samostatne zmýšľajúci odborník, nakoniec dôkazom bolo aj to, že rodina chorého medializovaného chlapca si zvolila po odvolaní ministerkou práve jeho.

V tejto súvislosti sme však nadobudli presvedčenie, že to odvolávanie má svoje pozadie, má svoje premyslené kroky, ktoré smerujú k novovznikajúcej neurochirurgii zatiaľ bez personálu...

V tomto príbehu ide o zdravie ľudí ako aj o odborníkov, ktorí tých ľudí liečia. Utvrdzujem sa v tom, že kdesi zlyhal rešpekt voči medicíne,  etike (aby sme začali vysvetľovať, čo to je za pojem), o sebareflexii už ani nehovorím, masívna snaha niektorých vytĺcť z operácií čo najväčší zisk a čo je najviditeľnejšie, otrocko-vazalský vzťah bez rešpektu. Ak hovorím o zisku, dovoľte mi zdôrazniť, že pre každé zdravotnícke zariadenie je najväčším ZISKOM spokojný a najmä vyliečený pacient. Pre lekára je to možnosť sa vypracovať na špičkového odborníka, vybudovať špičkový tím s ľuďmi, na ktorých sa dá absolútne spoľahnúť, a to trvá aj roky. A na to, zdá sa, niekto nemá čas. Lebo pre niekoho čas, sú len peniaze.

A ešte na záver – čitateľom na premýšľanie kde sa to všetko začalo...

Citujme z článku z 19. decembra 2003 „Zajac: Nemocnice budú mať akcionári“

BRATISLAVA – Nemocnice, ktoré dnes patria štátu, by sa mali časom zmeniť na akciové spoločnosti, kde budú mať svoje akcie mestá, kraje, ale aj súkromní investori. Mestá, kraje či lekárske školy, ktoré sa stanú akcionármi, sa budú môcť dohodnúť aj so súkromným investorom. „Nebudeme to obmedzovať, ak zostane zachovaná minimálna sieť," povedal Zajac. Zdravotníctvo sa časom stane dobrým biznisom, myslí si minister, investori oň už začínajú mať záujem. Z námietok, že nemocnice sa sprivatizujú, obavy nemá, lebo „dôležité nie je to, kto zariadenie vlastní, ale aby fungovalo". Pacientovi je jedno, či ho vo vážnom stave vezie sanitka do „štátnej, súkromnej alebo cirkevnej nemocnice". Zajacov návrh zákona presne určuje, že v zdravotníctve môže podnikať len ten, kto má licenciu vydanú komorou a povolenie od kraja. „Základným princípom je zaručenie voľného vstupu licencovaných poskytovateľov na trh," povedal ministrov poradca Peter Pažitný.

Úvodné foto: Emil Polák
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984