Štefánik a Messerschmitt

Počet zobrazení: 5626

Veľmi podrobná vynikajúca štúdia znalca života, diela a aj tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika od Pavla Kanisa uverejnená na pokračovanie na stránkach Slova „Existoval mýtus o Štefánikovi?“ ma podnietila napísať pár slov z iného pohľadu o vzťahu Slovákov a najmä o vzťahu úradníkov na teplých dobre platených miestečkách rôznych úradov k Štefánikovi.

Hoci je o Štefánikovi už obrovská knižnica štúdií, kníh, novinových článkov atď., ešte vždy sa dá objaviť aj kadečo nové, napríklad aj taký vzťah ako: Štefánik a Messerschmitt. Nie, naozaj nechcem čitateľov Slova mystifikovať a presviedčať ich o tom, že sa našiel dokument, ktorý dokazuje, že Štefánik lietal aj na Messerschmitte. Ide mi len o názorný príklad, aký je vzťah mnohých činiteľov, ktorí by štefánikovskej problematike mohli pomôcť, ale je im to úplne cudzie.

Mierne povedané, bol som šokovaný, keď som pred pár týždňami čítal krátku správu, že isté ministerstvo venovalo 79 000 eur na rekonštrukciu zostreleného Messerschmitta, ktorého trosky objavili kdesi pri Košiciach. Áno, aj takéto aktivity sú potrebné, aby ľudia videli, proti akej vyspelej technike museli naši partizáni a odbojári bojovať často s nedokonalými zbraňami. Ale... Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, ktorej hlavným cieľom je oboznamovať slovenskú verejnosť so životom a dielom Štefánika a šíriť jeho odkaz najmä medzi mládežou (socha v Bratislave, publikácie, prednášky, výstavy, slovenský vagón do Legiovlaku atď.), žiada každý rok to isté ministerstvo, ktoré malo takú štedrú ruku pre rekonštrukciu Messerschmitta, o podporu vo výške smiešnych 500 – 800 eur na novú publikáciu o Štefánikovi. Celé roky však nedostalo od tohto ministerstva ani cent...

Nebolo by bývalo možné, povedzme, dať na Messerschmitta 77 – 78 000 eur a zvyšok na publikáciu o Štefánikovi? Neviem, ale na to nech si odpovedia tí, ktorí sa dvakrát do roka pri výročiach spojených so Štefánikovým menom – okolo 4. mája a okolo 21. júla (ten termín sa zase blíži) Štefánikom zaklínajú, bijú v prsia a chodia okolo jeho pomníkov takmer kolenačky. Z úcty, alebo preto, aby ich Štefánik zo svojho piedestálu náhodou nezazrel, nezostúpil z neho a nena...?)

Úvodné foto: Emil Polák

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984