Reklama
Reklama

Spolupráca 16+1 sa vydala na novú cestu

Počet zobrazení: 4187

V dňoch 11. a 12. apríla 2019 sa v krásnom historickom centre chorvátskeho Dubrovníka stretli vedúci predstavitelia Číny a 16 krajín strednej a východnej Európy, kde sa spoločne zúčastnili 8. samitu 16+1. Mechanizmus týchto stretnutí vznikol v roku 2012, v čase, keď celý svet prežíval ekonomické otrasy a prepady. Čína a krajiny strednej a východnej Európy pokračovali v šírení priateľstva, spoločne plánovali rozvoj a spoločne učinili dôležité historické rozhodnutie vytvoriť platformu pre spoluprácu v rámci 16+1.

lin_lin_velvyslabec_clr430.jpgLIN Lin, čínsky veľvyslanec na Slovensku.

Šestnásť krajín strednej a východnej Európy prejavilo širokú podporu a aktívne sa na budovaní spolupráce 16+1 zúčastňovalo. Rozširujúca sa pragmatická spolupráca tak v rôznych oblastiach zohrala pozitívnu úlohu pre podporu hospodárskych a obchodných výmen medzi Čínou a danými krajinami. V posledných siedmich rokoch sa obchod medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy zvýšil o 50%, investície do daných 16 krajín sa zvýšili o 300%. Akvizícia srbskej oceliarskej spoločnosti čínskou Hesteel Group zmiernila jej pôvodné straty sedem po sebe nasledujúcich rokov, COSCO získala prístav Pireus v Grécku, aby mu pomohla znovu sa stať vlajkovou loďou európskych prístavov, a neustále napredujú aj železničná trať medzi Maďarskom a Srbskom ako aj pozemné a námorné expresné spojenie medzi Čínou a Európou a ďalšie pilotné projekty. Toto všetko dokazuje, že spolupráca 16+1 sa stala všestranným modelom hlbokej spolupráce na viacerých úrovniach.

Počas stretnutia hláv štátov 16+1 sa vedúci predstavitelia zúčastnených krajín sústredili na tému budovania mosta otvorenosti, inovatívnosti a partnerstva. Diskutovali aj o kľúčovom smerovaní ďalšej fázy spolupráce v svetle súčasnej situácie. Na stretnutí bolo vydané The Dubrovnik Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries a naplánovaná spolupráca v rôznych oblastiach ako konektivita, obchod a investície, financie, vzdelávanie, veda a technológie, uľahčovanie medziľudských výmen a spolupráca v ďalších doménach. Poukazuje to na vitalitu a životaschopnosť spolupráce 16+1 a prináša viac výhod pre obyvateľov Číny a strednej a východnej Európy.

Jeden z princípov stanovených v Dubrovníku je hlásať ochranu multilateralizmu a otvorenosti svetovej ekonomiky. Čeliac myšlienkam jednostrannosti, protekcionizmu a deglobalizácie, zúčastnené krajiny jednomyseľne vyjadrili svoj nesúhlas s protekcionizmom, unilateralizmom a spoločne podporili otvorenú a udržateľnú svetovú ekonomiku, ako aj multilaterálny obchodný systém založený na pravidlách Svetovej obchodnej organizácie. Budeme sa pridŕžať princípu vzájomnej úcty, vzájomného prospechu a férovej súťaže, aby sme zabezpečili férové a spravodlivé prostredie pre zahraničné investície. 

161_dubrovnik_2019.jpg

Vybudujeme platformu spolupráce a inovujeme dráhy rozvoja. Spolupráca 16+1 vytvorila novú platformu pre regionálnu multilaterálnu spoluprácu a tiež otvorila novú cestu spolupráce medzi Čínou a EÚ. Od ekonomiky a obchodu k financovaniu, od vedy a techniky až po kultúry, od centrálnych po miestne, od think-tankov po spoločnosti, spolupráca 16+1 vytvorila viac ako 20 mechanizmov spolupráce a každý rok otvára nový obsah a nové formy. Na tomto samite sa konalo slávnostné odhalenie Global Partner Center a oficiálne sa spustila webová stránka 16+1 SME Coordination Mechanism, ktorá bude poskytovať podporu a platformu pre budúcu spoluprácu bilaterálnych spoločností s cieľom rozšíriť obchodnú a investičnú spoluprácu.

16+1 je unikátnym priestorom ekonomickej a obchodnej spolupráce. Na pozadí spomalenia rastu svetového obchodu v minulom roku sa čínska hospodárska spolupráca s krajinami strednej a východnej Európy napriek tomuto trendu zvýšila, pričom objem obchodu dosiahol 82,2 mld. USD a nárast 21%. Z toho bilaterálny obchod s poľnohospodárskymi produktmi prevýšil 1,2 mld. USD a objem obratu vína a mliečnych výrobkov sa zvýšil o 37,6% a 85,5%. Stojí za zmienku, že čínske investície v 16 zúčastnených krajinách dosiahli v kontexte prudkého poklesu medzinárodných priamych investícií nárast 67%. Na samite 16+1 bolo podpísaných 39 dohôd o spolupráci v oblasti infraštruktúry, energetiky, financií, kultúry a poľnohospodárstva s pozoruhodnými výsledkami.

Prijímanie nových členov, aby prispeli novým impulzom. Spolupráca 16 + 1 po prvýkrát privítala nových partnerov a Grécko sa na tomto samite stalo oficiálnym členom spolupráce 16+1. Dokazuje to, že Spolupráca 16+1 sa vyvinula do otvorenej a transparentnej platformy a že je otvorená všetkým. Taktiež to ozrejmuje, že Spolupráca 16+1 je všestranne výhodnou platformou, zúčastnené krajiny z nej priamo profitujú, no spolupráca zároveň podporuje aj vyvážený rozvoj Európy v súlade s cieľom integrácie EÚ, a ponúka nové podnety pre vzťahy medzi Čínou a EÚ.

Slovensko je jedným z dôležitých členov 16+1 a na stretnutí v Dubrovníku získalo celkom veľa. Premiér Li Kche-čchiang a premiér Peter Pellegrini sa stretli na bilaterálnom rokovaní, a v rámci Pásma a cesty a spolupráce 16+1 si navzájom vymenili názor na to, ako ďalej podporovať bilaterálnu spoluprácu v obchode, logistike a inováciách a skúmali aj ďalšie možnosti. Počas stretnutia príslušné rezorty oboch krajín podpísali Protokol o veterinárnych a verejno-zdravotných požiadavkách pre mliečne výrobky vyvážané zo Slovenska do Číny ako aj dohodu o transfere technológií na výrobu lietadiel Shark zo strany spoločností vyrábajúcich lietadlá na Slovensku, v Číne a Českej republike. Tieto dohody sú novým bodom rastu obchodu medzi oboma krajinami a oživia pragmatickú spoluprácu oboch krajín vo všetkých oblastiach. Okrem toho v The Dubrovnik Guidelines for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries je jasne uvedené, že všetky strany uvítajú, aby sa v roku 2020 na Slovensku konala 5. Ministerská konferencia o inováciách v rámci 16+1, a taktiež sa v dokumente navrhuje, že s ostatnými stranami bude Slovensko skúmať možnosť založenia Blockchain centra 16+1 pod jeho vedením a v spolupráci so zainteresovanými stranami. Toto rozhodnutie potvrdilo, že Slovensko aktívne prispieva k inovatívnej spolupráci 16+1 a v spolupráci v oblasti inovácií opätovne potvrdilo svoju vedúcu pozíciu.

Tento rok si pripomíname aj 70. výročie diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom. Čínska strana bude spoločne so slovenskou stranou pokračovať v úzkej spolupráci a podporovať pragmatickú spoluprácu oboch krajín na budovaní Pásma a cesty a spolupráce 16+1, aby priniesli ešte viac výsledkov, obyvateľstvu oboch krajín, hmatateľný prospech a aby vzťahom medzi oboma krajinami neustále vlievali novú silu.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama