Špeciálny seriál k výročiu oslobodenia

Presne o mesiac si pripomenieme významné jubileum v novodobej histórii celého sveta
Počet zobrazení: 4324

Vážení čitatelia, milí priatelia,

presne o mesiac si pripomenieme významné jubileum v novodobej histórii celého sveta. Bude to už 75 rokov od momentu kapitulácie nacistického Nemecka a konca druhej svetovej vojny v Európy. Hoci vojna zasiahla celý svet a v Ázii pokračovala ešte päť mesiacov, porážku Hitlerovho zločinného režimu považovali ľudia za predzvesť jej definitívneho konca.


75_logo_843.jpg

Najväčšími stratami Červená armáda a popri nej aj spojenecké armády západoeurópskych štátov a USA priniesli starému kontinentu nielen vytúžený mier, ale najmä slobodu spod jarma najhoršieho mocenského systému, aký sme zažili. Najhoršieho nielen pre svetovládne ambície, ktoré viedli k likvidácii mnohých štátov a okupácii či totálnemu podriadeniu ďalších, ale predovšetkým kvôli dovtedy nevídanému premyslenému a plánovanému masovému vyvražďovaniu miliónov civilistov, ktoré bolo namierené v prvom rade proti Židom či Rómom. Hrôzostrašné Hitlerove plány však rátali s neskoršou likvidáciou celých národov patriacich k najpočetnejšej etnickej a jazykovej skupine v Európe – k Slovanom.

Redakcia Slova sa rozhodla pri tejto príležitosti pre špeciálny seriál, ktorý práve štartujeme. Mimoriadny redakčný počin k 75. výročiu oslobodenia Európy a Československa nemôže na stránkach Slova chýbať nielen preto, že sme ľavicové, a preto z podstaty antifašistické médium, ale aj preto, lebo sa hrdo hlásime k tradícii Nového slova, ktorého vznik je nerozlučne spätý práve s národnooslobodzovacím bojom Slovákov z rokov 1939 – 1945.

Vážení čitatelia, milí priatelia,

v nasledujúcich 31 dňoch budeme zverejňovať články, ktoré pripomenú najrôznejšie aspekty a priblížia najrôznejšie podoby boja demokratických a slobodných síl proti fašistickým a nacistickým silám v období druhej svetovej vojny. Budeme radi, ak aj vás podnietia k napísaniu spomienok, príbehov, k opísaniu udalostí či pripomenutiu osobností, ktoré sa akokoľvek zapojili alebo ovplyvnili vojnové udalosti. Radi aj tieto vaše príspevky do nášho seriálu zaradíme.

Je, bohužiaľ, isté, že pandémia koronavírusu negatívne ovplyvní tohtoročné oslavy oslobodenia a skončenia najstrašnejšej vojny v histórii ľudstva po celom európskom kontinente. O to viac veríme, že týmto špeciálnym seriálom sa dôstojne pripojíme k oslavám výročia, ktoré nikdy nesmie zostať zabudnuté.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984