Reklama
Reklama

Solidarita odsúdená na zánik

Počet zobrazení: 2737


Pre vnímavého čitateľa či poslucháča sú tendencie vývoja zrejmé. Robotmi budú nahradení  nielen robotníci, ale aj ďalšie profesie a to bude mať aj dosah na tvorbu zdravotného či sociálneho fondu. Riešenie sa nehľadá zložito. Treba zvyšovať hranicu veku odchodu do dôchodku. Len tak, paušálne, je jedno, či pôjde o pracovníka za stolom, alebo na lešení pri budovaní výškových budov. No a ak nevládzeš, si opotrebovaný, zmizni. O tom, ako roboty zrýchlia a spresnia výrobné procesy a samotnú produkciu niet pochýb, ale podnikatelia a akcionári vedia aj to, že nebudú štrajkovať ani požadovať vyššie mzdy, nebudú maródovať a požadovať a platenú dovolenku. Ale čo všetko  s tým všetkým bude spojené?

Po zistení, že na dôchodky pri predĺžení života ľudí nebudú stačiť odvody do dôchodkového zabezpečenia, nastane obdobie „náboru“ na dobrovoľné vystúpenie ľudí z povinného dôchodkového poistenia. Mnohým, hlavne mladým využívajúcim hypotéky, sa to bude pozdávať, pretože dostanú viac a budú si môcť viac dovoliť, najmä ak budú mať dobré zamestnanie, alebo postavenie vo firme podpísané „vlastnou krvou“. Podobné, alebo rovnaké dôvody budú uvádzané aj v zdravotnom poistení, kde stále chýbajú prostriedky. Zníži sa počet zdravotných poistiek (nie poisťovní) a aj tie budú určené len na život zachraňujúce výkony, všetko ostatné bude pacient platiť. Ak si nebol zdravotne  poistený a utrpel si nehodu či chorobu a nemáš vlastné prostriedky, máš možnosť požiadať niektorý finančný ústav o pôžičku, ktorý však preverí majetkové pomery každého individuálne.

Až takto, keď všetky rezíduá zo socializmu zaniknú a začne naplno platiť heslo či zásada, staraj sa sám o seba a nehľaď na druhých, pokiaľ nemáš z nich osoh, priblížime sa k americkému štandardu v tejto oblasti. Stačí si spomenúť na zámery prezidenta B. Obamu, ktorý sa pokúšal do amerického zdravotného  systému dostať aspoň náznak podpory štátu pre tých, čo doteraz nemali nejaký druh poistky na základnú zdravotnú starostlivosť. Nepodarilo sa, pretože v USA je  každý sám strojcom svojho šťastia i budúcnosti...

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama