Reklama
Reklama

Soľ nad obchvat?

Počet zobrazení: 3842

Ak príčinou odklonu obchvatu Prešova východným smerom sú soľné bane a územný plán mesta, potom sa žiada k tomu niečo povedať.

Prešov bol vždy spájaný so soľou (NaCl), jej zvláštnym spôsobom ťažby v tekutom skupenstve, jej úpravou od iných solí  na báze horčíka a vápnika, jodidovaním pre konzum a nakoniec predajom v jednoduchom balení. V posledných rokoch však v tehlovej budove pri starej ceste do Košíc ostalo len balenie a expedícia soli vyrobenej v Poľsku. Zmenil sa aj názov firmy, ktorá sa už nazýva „Solivar Trade, a. s.“ a je len distribútorom  soli .To sa vie, ale mnoho sa o tom nehovorí a v obchodoch si to na vrecku so soľou  málokto prečíta. Vrecká skoro rovnaké, ako  v minulosti – a predsa taký rozdiel.

Dávne kapacity Solivaru, n. p. Prešov stačili saturovať v bývalom Československu len slovenskú časť štátu, a tak v Olomouci fungovali Solné mlýny, ktoré mleli kamennú soľ z Poľska  dolovanú vo Wieliczke pre české kraje Výnimkou boli lepšie reštaurácie, kde na stoloch bola kryštalická soľ z Prešova. Domácnosti a „ hospody“ mali tmavšiu, mletú kamennú soľ z mlynov v Olomouci. To si všimli návštevníci z Čiech, keď prišli u nás do reštaurácie.

Tieto informácie sú autentické, moje, ktoré som získal počas účasti na príprave využitia ložiska soli z obce Zbudza (Michalovce), kde geologický prieskum po roku 1960 potvrdil podzemné zásoby v objeme 900 miliónov ton surovej soli. Projekt, spracovaný vo forme štúdie, v tom čase nepokračoval, pretože soli bol dostatok z existujúcich ložísk v okolitých štátoch...

Stav sa doteraz nezmenil, no ťažba soli v Prešove v nových pomeroch a v inom vlastníctve Solivaru určite obnovená nebude, čo by nemalo brániť uvažovať aj o skúmaní  východného  variantu  obchvatu mesta cestou R4.Taká je pravda, ale zatemňovaná nepravdami o viere a nádeji o návrate do starých čias, keď sa soľ v Prešove vyrábala z vlastnej ťažby. Prostriedky na budovanie obchvatu podľa ktorejkoľvek alternatívy nie sú, ale výrazný rozdiel, ktorý naznačili doterajšie práce a fortifikácia severnej trasy, drahšej o 450 miliónov eur naznačuje, že sú v tom aj záujmy niekoho silného, koho treba poslúchať. Preto ostáva poslušným Prešovčanom disciplinovane a pomaly občas prechádzať prechodmi pre peších najbližších 10 rokov. Určite dovtedy, kým od Senca po Zlaté piesky nebude dobudovaný štvorprúd diaľnice  D1 v každom smere.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama