Smerujeme k patológii verejného života?

Počet zobrazení: 3193

Problémom dnešnej ľudskej spoločnosti je aj  rýchla zmena, ktorá oveľa prevyšuje rýchlosť prirodzeného vývoja biologických druhov a  neujasnenosť hodnotových východísk a z toho vyplývajúca neexistencia cieľov. Je to kombinácia organizačnej a kultúrnej krízy. Veľkým problémom je, že ľudia nahradili múdrosť chytráctvom. Odrazu je chytráctvo v obdive, najmä ak je základom zbohatnutia. No a tak sa všetko preusporiadalo, zmenila sa hierarchia hodnôt, akoby prachy mali najvyššiu cenu. V minulosti sa ľudia stretávali. Vnímali sa navzájom. Rozprávali sa, debatovali. Rozhovor v kolektíve? To je teraz celkom absentujúca záležitosť. K tomu sa pridáva náhlivosť, ktorá však nie je úsporou  času, ale produkuje povrchnosť. Terajší svet je presýtený obrovským množstvom správ a informácií, ktoré sú až vznešene povrchné. Sú iba výplňou časopriestoru a tak prichádza k patológii verejného života. Mohla by sa eliminovať, ale to by sa musela nahradiť terajšia „súťaž kto z koho“ zápolením, „kto pred kým“ v zmysle lepšieho. No a potom sa tu segreguje „majetná elita“, jednoducho povedané vzniká akvárium mocných. To sa nedá zrušiť nariadením. Opakovanými analýzami a vysokou, ale múdrou kultúrou by sa o niekoľko rokov, alebo desaťročí mohlo aspoň niečo napraviť. Iba morálne IQ rozhoduje, či človek nejakú vedomosť použije v prospech, alebo inak.

twiter1.jpg
Ilustračné foto: Twitter Trends 2019 / Flickr

Táto patológia zasahuje celú generáciu mladých, našich detí, ktoré musíme tvrdo držať v „nepatologických“ reáliách súčasného fungovania. A nie všetci na to máme dostatok síl, možností a možno niekedy príležitostí. V medicíne je to zjavné napr. v akcentovaní psychosomatických a depresívnych patológii, keď sa niekedy z môjho pohľadu udržiava nejaká zložka patológie vybudovaním „ochranného“ plášťa  u pacienta a potom nie je schopný samostatne fungovať, spolieha sa na druhých, nezvláda bežný pracovný režim.

Druhá vec sú klasické psychiatrické patológie, kde chýba sociálna a podporná občiansko-právna zložka, častá je zanedbaná somatická komorbidita, ( ...prítomnosť iného ochorenia, choroby iného systému napr. u psychiatrických pacientov často sú to choroby pohybového systému, vo vyššom veku kardiovaskulárne postihnutie... ) neriešená pre pocit, že majú dostatočnú paletu psychiatrických liekov a nedáva sa dôraz na diferenciálnu diagnostiku doliečenia. Dôležitá je aj rekonštrukcia výchovy a vzdelávania (potreba demaskovania pozadia orientácie na materiálny blahobyt, osveta vo vzťahu k skutočným/zásadným hodnotám – rodina, príroda, práca, zdravie, oddych/relax .

Určite máme aj nejaké možnosti kreativity, ale nesmú narúšať základné mocenské línie.  No a intelektuálna kreativita sa potichu vytratila. Zostala technika a mamon. Ako som v minulosti povedal, základom je humanizmus (nie ako filozofia, ale ako ľudský prístup). 

Čo nevidieť, príde umelá inteligencia. Cestou umelej inteligencie sa získajú riešenia, ktoré by mohli byť na osoh mnohým ľuďom. Verím, že sa týmto spôsobom zahamuje terajšia patológia. Dôležité bude zachovať primerané intelektuálne schopnosti starých a núdznych ľudí. Verím, že, ľudia sa rozhýbu, ak prídu prvé väčšie zmeny, lebo ak zmeny budú pomalé, prispôsobia sa .

(Autor je riaditeľom Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984