Reklama
Reklama

Slovensko ovládol hon na bosorky

Počet zobrazení: 36907

Intelektuálne dejiny Slovenska sú plné prípadov, keď skutočne slobodní kriticky mysliaci ľudia boli škandalizovaní, znevažovaní, prenasledovaní či dokonca fyzicky likvidovaní, no rovnako aj prípadov, keď sa masa inteligencie opakovane a znova nechala zlákať Sauronovým okom moci a zneužila svoj vplyv na potláčanie a umlčanie nepohodlných názorov. Intelekt nikdy nebol zárukou triezveho úsudku. Inak by sa nemohlo stať, že tzv. Lomnický manifest, ktorým sa časť intelektuálov prihlásila k zásadám nacizmu, podpísali v roku 1940 okrem iných aj takí významní umelci ako básnik Ján Smrek či spisovateľ Milo Urban. Inak by sa nemohlo stať, že petíciu požadujúcu trest smrti pre Vladimíra Clementisa podpísali v roku 1952 špičky vtedajšieho slovenského kultúrneho života. A inak by sa nemohlo stať, že aj v 21. storočí sa toľko skvelých tvorcov a nositeľov ducha nechá tak ľahko zneužiť na špinavú mocenskú hru.

antinato6.jpgAutor na zhromaždení proti záklaniam NATO.
Foto: Emil PolákV uplynulých týždňoch som na sociálnych sieťach i v elektronických médiách varoval pred návratom globálnej paranoje, akú sme zažili v päťdesiatych rokoch minulého storočia tak na Východe (komunistický teror) ako aj na Západe (mccarthizmus). Francúzska historička Marie-France Toinetová, ktorá sa zaoberá obdobím mccarthizmu v Spojených štátoch, vo svojej knihe Hon na čarodejnice takto opisuje paranoidnú atmosféru vtedajších čias: „Následky nezmyselného prenasledovania ľudí za ich názory trvajú dodnes. V prvom rade sa značne zúžila politická diskusia. Nedochádzalo už k slobodnej výmene názorov, lebo príliš veľa ľudí malo strach – strach podpísať nejakú petíciu, byť členom nejakého spolku, byť videný s určitými ľuďmi alebo knihami, vyjadriť svoj názor tak, aby ho niekto neobvinil, neudal, zle si to nevysvetlil. Akýkoľvek náznak nezávislého myslenia odlišný od vládnucej ideológie bol zatracovaný ako proruský, komunistický a bytostne nebezpečný.“ Nepripomína vám to niečo? Keď analyzujete ducha tohto obdobia, nemôžete si nevšimnúť, kde to všetko vzniklo: vo vôli rozdrviť intelektuálov odlišných názorov a zmeniť oponentov na nepriateľov. Spoločným menovateľom je verejný nátlak vyžadujúci úplnú lojalitu k aktuálnemu mocenskému konceptu, čo však nie je nič iné než program autoritatívnej spoločnosti (ako pripomína Alan Barth). Tento trend nemožno podceniť. Rád citujem izraelského spisovateľa Amosa Oza, ktorý upozorňoval, že holokaust, ale aj fašizmus ako taký, sa začal nenávistným slovníkom, stratou elementárneho zmyslu pre toleranciu, rešpekt k odlišným názorom, a tým aj pre kritické myslenie a schopnosť racionálneho dialógu. Obávam sa, že túto hranicu sme už prekročili.

Bojkotujem denník N
 

Vlajkovou loďou tohto typu myslenia je Denník N. Kým kritické myslenie viac zvažuje, diskutuje a rozlišuje, propaganda presviedča, jednostranne obviňuje a násilne usmerňuje k strohej jednote až uniformite – glajchšaltuje. Pred dvoma týždňami sa v Denníku N objavil článok, ktorý odštartoval preteky do suterénu žurnalistiky. Redaktor v ňom tvrdil, že sme vo vojne, snažíme sa poraziť nepriateľa a nepriateľov by sme nemali púšťať do našich médií. Článok odmietol „rôzne názory“ na ukrajinský konflikt a označil ich ako nepriateľské. Ak by to nebolo dostatočne jasné, Denník N na inom mieste pokračuje: „Nám dnes príde nevkusné ho zaradiť do kolónky verejný nepriateľ. Ibaže Ján Čarnogurský ním je.“ Od čias pádu komunistického režimu som nezažil takéto nehorázne kádrovanie ľudí a ak sa to robí v médiách, treba biť na poplach, bez ohľadu na to, či s názormi tohto bývalého kresťanského disidenta súhlasíme alebo nie. Takíto novinári alebo nátlakové skupiny liberalizmus a demokraciu iba predstierajú a práve z ich pokrytectva čerpajú silu neofašisti. Toto však nie je ojedinelý prípad, takýchto príkladov štvavých až nenávistných kampaní pribúda a doterajším vyvrcholením tejto informačnej vojny bol pondelkový článok Martina Šimečku Návrat slovenskej luzy, ktorý vo mne definitívne upevnil presvedčenie, že žlčovitý plátok, ktorý označuje oponentov za verejných nepriateľov, luzu či ruských agentov, ktorý šíri nenávisť a podnecuje v ľuďoch agresívne správanie, by nemal byť legitimizovaný čestnými a kultúrne vychovanými ľuďmi. Preto nielenže odmietam viesť polemiku na takejto úrovni, ale aj v takom médiu.

Martina Šimečku som si vážil za otvorenosť, s akou dokázal pomenovať chyby ponovembrového vývoja a vyvrátiť mýty o jeho protagonistoch. Svojich študentov som na neho upozorňoval ako na jedného z najzaujímavejších slovenských esejistov posledných dvoch desaťročí. Spôsob, akým sa zhostil tejto témy, však nie je prístupom uvažujúceho intelektuála, ale zapáleného politruka, ktorý si nekladie nijaké otázky a svoje argumenty prispôsobuje vopred určenému cieľu. Nepovažujem ho za hlupáka, ani za človeka, ktorý má problémy s pamäťou. Tykáme si, veľmi dobre pozná moje názory, viackrát sme o nich diskutovali, súkromne i verejne, takže jeho téza, že som ideologickým spojencom Čarnogurského v otázke panslavizmu, nie je omyl, ale zlomyseľná lož. Navyše ju dokazuje prapodivným spôsobom. Dozvedel sa, že na demonštrácii proti budovaniu nových základní NATO na našom území držal niekto transparent „NATO rozdeľuje Slovanov“ a z toho usudzuje, že som sa k nemu svojou účasťou na demonštrácii prihlásil.

Absurdné obvinenia z panslavizmu


Mohol by som argumentovať tým, že autor tohto nezmyslu by si mal najprv vypočuť môj prejav, ktorý je voľne prístupný na youtube, najmä túto pasáž: „Ja tu nie som preto, aby som spieval ódy na Putinov režim. Putinov režim nie je moja šálka kávy a nemyslím si, že v Rusku je všetko v poriadku. Ale zároveň si myslím, že by sme sa mali usilovať žiť v mieri so všetkými národmi a ľuďmi a nielen s tými, ktorých označíme za spojencov.“ Rovnako by som mohol argumentovať svojimi početnými článkami a statusmi na sociálnych sieťach, v ktorých som odmietol akúkoľvek panslavistickú argumentáciu. Napríklad 8. mája minulého roka som napísal: „Rusko nesie na vyvolaní súčasného konfliktu na Ukrajine bezpochyby svoj diel zodpovednosti. Porušenie medzinárodného práva zo strany Moskvy je neospravedlniteľné. Slavianofilní obdivovatelia Ruska by si mali uvedomiť, že aj Ukrajinci sú Slovania. Kremľofilní socialisti by mali precitnúť do reality a pochopiť, že ľavica je v Putinovom štáte v hlbokej opozícii. A mesianisti by sa mali rýchlo spamätať, pretože súčasné Rusko nie je alternatívou ku globálnemu mafiánskemu kapitalizmu, ale jeho konkurenciou a jeho elity sú rovnako zločinecké ako tie západné.“ (http://www.aktuality.sk/clanok/252600/komentar-eduarda-chmelara-nas-europsky-zaujem/) Ešte jasnejšie som to napísal 6. augusta minulého roka: „Napriek tomu, čo opakuje domáca mediálna propaganda, som presvedčený, že totálne odstrihnutie od Ruska je proti záujmom Európy. Tento postoj si nemožno vysvetľovať tým, že by tu bol nejaký priestor pre mesianistické uvažovanie o spojení všetkých Slovanov. Prívrženci panslavizmu si neuvedomujú, že ruskí teoretici eurazianizmu vidia len málo spoločných čŕt východných a západných Slovanov, vyzdvihujú fínsko-tatársko-turecké vplyvy na Rusko, neuznávajú existenciu všeslovanskej civilizácie a tvrdia, že uralsko-altajské národy majú k ruskej kultúre oveľa bližšie ako západoslovanské, a to najmä vďaka spoločnej histórii.“ (http://www.aktuality.sk/clanok/258912/komentar-eduarda-chmelara-europa-ako-pasivna-korist-geopolitickeho-zapasu/)

A mohol by som pokračovať. Nemá to však význam, lebo v prvom rade treba odmietnuť absurdnú Šimečkovu konštrukciu, že ten, kto sa ocitne na demonštrácii, ktorej základným spojivom je mier a odmietnutie militarizmu, automaticky súhlasí so všetkým, čo tam odznie. To je až strašný logický nezmysel. Potomok disidenta by mohol byť aj potomkom dobrej tradície. V protikomunistickom disente sa stretávali ľudia nie preto, že ich spájala rovnaká ideológia, ale preto, že mali spoločný cieľ alebo spoločného nepriateľa. Tak sa ocitli na jednej strane barikády ten istý Ján Čarnogurský (aj v tom čase neochvejne stojaci na svojich konzervatívnych kresťanských hodnotách, ktoré nezmenil) a Milan Šimečka (v tom čase stojaci na marxistických hodnotách, ktoré postupne vymenil za liberálne, ale nie za konzervatívne). Na tomto príklade by aj Šimečkov syn mohol pochopiť svoj obludný omyl. Petr Uhl vo svojich pamätiach vysvetlil, ako sa komunistická moc pokúšala zdiskreditovať inak nesmierne štruktúrovaný odpor tým, že na neho použila svoju obľúbenú propagandistickú metódu – už spomínané glajchšaltovanie. Považujem za veľmi smutné, ak Martin Šimečka voči mne zneužíva tú istú propagandistickú metódu, akú voči jeho otcovi používalo komunistické Rudé právo.

Netúžili sme po posunutí železnej opony, ale po jej odstránení
 

Cieľ zhromaždenia by mal byť totiž každému zrozumiteľný: základne NATO na Slovensku by znamenali, že časť nášho územia by sa ocitla mimo našej kontroly a o takomto vážnom kroku by mali rozhodnúť občania, nie politici. Rozšírené propagandistické tvrdenie, že každá základňa Ozbrojených síl Slovenskej republiky je základňou NATO, je právny nezmysel. NATO je medzinárodná organizácia, nie nadnárodná. Nie je to spoločná armáda, je to spojenecký zväzok. Slovenská republika je v týchto otázkach suverénna – čo napokon zdôrazňovala propaganda aliancie aj pred vstupom do NATO a je zaujímavé, že teraz to chce takto prvoplánovo popierať. Povedať, že základňa slovenskej armády je základňou NATO, je rovnaký nezmysel ako povedať, že základňa slovenskej armády je základňou OSN, lebo sme jej členmi. Z našich záväzkov nevyplýva ani povinnosť postaviť na našom území základňu NATO a už vôbec nie prijať na našom území cudzích vojakov. Kto tvrdí opak, rozmýšľa ako Vasil Biľak. Naopak, z nášho členstva v NATO explicitne vyplýva jediný záväzok priamo menovaný v Severoatlantickej zmluve, a to je hneď v článku 1, záväzok riešiť spory mierovou cestou a v súlade s Chartou OSN. Skúste rátať, koľkokrát NATO tento záväzok porušilo. Nové základne NATO posúvané k ruským hraniciam zvyšujú už aj tak dosť veľké riziko širšieho konfliktu. Keď Šimečka argumentoval svojím zážitkom zo severu Ruska, kde vraj stretol „nakrátko ostrihaných mužov, ktorí sa tvárili nahnevane“, emotívne opisuje svoj strach, že sa stane „terčom nahromadenej agresivity“ a dopĺňa to happyendom, ako bol rád, keď sa ocitol naspäť „v členskej krajine NATO, mimo dosah ruského režimu, z ktorého sálala túžba po boji a odplate“, mal som pocit, akoby som sa ocitol na strednej škole počas povinnej prednášky politruka, ktorý nás presviedčal, aký je Západ prehnitý a ako je nám v sovietskom tábore dobre. Tento postoj už totiž v sebe nesie znaky latentného šovinizmu. Je možné, že tento človek nechápe, že nikto z oficiálnych rečníkov nechce žiť v ruskom náručí a že takto otázka nestojí? Že môžeme byť s nejakým štátom mimo nášho zoskupenia priateľmi bez toho, aby nás tam niekto vyháňal? Že ľudia v roku 1989 netúžili po posunutí železnej opony, ale po jej odstránení? Hľa, kto tu roztáča nové kolo studenej vojny.

Ak tomuto čitateľ rozumie, ostatné bludy z tohto pamfletu už nemá zmysel vyvracať, lebo jeho autor si vytvoril slameného strašiaka panslavizmu a pokúsil sa ma na ňom ukrižovať, hoci musel vedieť, že o tejto filozofii si myslím niečo veľmi podobné ako on, takže jeho argumentácia Hannah Arendtovou je vyrážaním otvorených dverí. Čo však považujem za nehanebnú podpásovku, je Šimečkovo blúznenie o tom, že Chmelár a Čarnogurský sú „dvaja muži platení z Moskvy alebo túžia po splynutí s Ruskom zadarmo“, čo ešte zaklincoval tvrdením, že ma spája panslavistický obdiv k autoritárskemu Rusku s Kotlebom. V skutočnosti táto metóda vyrábania verejných nepriateľov a posadnutosť predstavou, že každý musí byť za svoje názory niekým platený, spája Šimečku s Kotlebom viac, ako si je ochotný priznať a len oni musia vedieť, aká skúsenosť ich k tomu dohnala. Autor sa v tomto bode definitívne prepadol do suterénu slovenskej publicistiky a ja mu blahoželám k úrovni, ktorá nie je o nič lepšia ako sprisahanecké teórie časopisu Zem a vek. Je to o to smutnejšie, že práve Martin Šimečka je autorom výroku, že Sme pravdu nehľadá, ale vlastní, aby sa napokon spojil s tým najhorším, čo na ňom voľakedy kritizoval.

Intelektuálne perverzné spojenectvo
 

Je symptomatické, že v tejto psychotickej atmosfére vznikla nová iniciatíva českých a slovenských intelektuálov adresovaná západným lídrom, ktorá má všetky predpoklady stať sa novým „pozývacím listom“ (podobným tomu, ktorý adresovali Georgovi Bushovi pred útokom na Irak ako zámienku, keď sa americký prezident rozhodol „vypočuť obavy svojich európskych priateľov“). Výzva na vyzbrojenie Ukrajiny je perverzná hneď z niekoľkých dôvodov.

Po prvé, používa neprimerané historické paralely. Dejiny sa nikdy neopakujú v tej istej podobe, aj keď môžu mať podobné prvky a slúžia na to, aby sme lepšie rozumeli súčasnosti, nie konštruovali ju. Porovnávanie Putina s Hitlerom je opakovaná nudná lož, súčasť odskúšanej propagandy a psychologickej prípravy na konflikt pred každou novodobou vojnou (k Hitlerovi bol prirovnávaný vari každý, kto mal so Západom nejaký spor – od Slobodana Miloševiča a Saddáma Husajna, cez Muamara Kaddáfího a Mahmúda Ahmadínedžáda až po Huga Cháveza a Baššára al-Asada). Práve tak aj prirovnávanie nacistického Nemecka k súčasnému Rusku alebo dokonca (často aj súčasne) Sovietskeho zväzu k súčasnému Rusku. Šíritelia týchto nezmyslov vedení pudovým strachom z Moskvy a posadnutosťou Putinom si ani neuvedomujú, ako sa mentálne zblížili s našimi komunistami, ktorí tiež stále nemôžu pochopiť, že Ruská federácia nie je ZSSR. Vladimír Putin nie je ani Hitler, ani Stalin. Je aktérom klasickej imperiálnej politiky, ktorá v dôsledku oslabovania medzinárodného práva ožíva aj medzi západnými veľmocami.

Po druhé, signatári tejto výzvy varujú, že v Európe je vojna, svojím konaním však nabádajú na to, aby sa ešte viac zintenzívnila a rozšírila. Každý chce mier, odkazuje znepokojeným mierumilovným ľuďom prezident Kiska. Nie každý však pracuje v jeho prospech, dodávam ja. Viac zbraní rovná sa viac mŕtvych – to je v prípade tohto konfliktu, ktorý sa nedá vyriešiť vojensky, jasná rovnica.

Po tretie, táto iniciatíva vytvorila nezlučiteľné spojenectvo, ktoré popiera hodnoty viacerých ľudí, ktorých som si vážil alebo aspoň rešpektoval. Všimnite si, že nikto zo signatárov výzvy adresovanej prezidentovi Kiskovi, aby sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom, nekádroval osobnosti z druhého tábora, čo sa o nich povedať vonkoncom nedá. Tentoraz sa však istému porovnávaniu nedá vyhnúť. Fakt, že sa liberáli ako Michal Hvorecký či Michal Havran spojili s protofašistom Romanom Jochom, ktorému by mali za otvorenú obhajobu mučenia odobrať lekársky diplom a ktorého mali za jeho rasistické výroky už dávno trestne stíhať, je blamáž, ktorá relativizuje úplne všetko. Oprieť sa vo svojej kritike ruského porušovania medzinárodného práva o ľudí, ktorí ho v prípade amerických vojenských agresií otvorene podporovali (Grigorij Mesežnikov, Peter Zajac, Juraj Stern) či dokonca dodnes schvaľujú (Štefan Hríb, Luboš Palata) znamená intelektuálnu katastrofu, ktorá vracia úroveň verejnej diskusie na Slovensku (zatiaľ) do deväťdesiatych rokov minulého storočia s perspektívou recidívy päťdesiatych rokov. Akú morálnu váhu môžu mať výzvy takýchto ľudí, ktorí sa pričinili o to, že medzinárodné právo dnes takmer nikto neberie vážne? Žiadnu, pretože používajú slová ako obušky a myšlienky ako barikády, pretože namiesto sebareflexie prichádzajú so starými manipuláciami a novými spojencami, pretože nie sú ochotní vyvodiť zo svojich zlyhaní a klamstiev žiadne dôsledky. Jediným slovenským politikom, ktorý sa ospravedlnil za účasť v hanebnej koalícii proti Iraku, bol Jozef Banáš, a ten je teraz za to paradoxne verejne napádaný zo strany tých, ktorí mali na tom ešte väčšiu vinu a nikdy ju nepriznali. Veď je to šialené. Uvedomujeme si vôbec, aké devastujúce následky má takéto správanie na verejnú diskusiu a rozvoj demokracie vôbec?

V takejto atmosfére nemá význam ostať v defenzíve a brániť sa, že som bol medzi prvými, ktorí pred ruskou ambasádou v Bratislave verejne odsúdili odtrhnutie Krymu, že som verejne protestoval proti zadržiavaniu posádky Greenpeace v Rusku i proti zatýkaniu politických odporcov Putina. Nemá význam strácať čas vysvetľovaním, že nie ste nijaký ruský agent, proruský aktivista, prokremeľský analytik či fanúšik Putina, že nie ste verejný nepriateľ či zradca. Toto je hon na bosorky a jediným spôsobom, ako ho ukončiť, je rázne odmietnuť túto hru. Nie, nie sme vo vojne. Rusi ani Američania nie sú naši nepriatelia. Odmietame ideologické barikády a účelové delenie občanov na proamerických a proruských. Chceme mier, spravodlivosť a záruky bezpečnosti pre všetkých. A ak chceme brániť demokraciu, tak ju bráňme predovšetkým vo svojich krajinách, bráňme právo slobodne diskutovať bez strachu zo šikanovania a nedopusťme, aby kritické myslenie dostalo protofašistickú nálepku zrady.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Palo
#21
Pavel Novota
22. marec 2015, 15:29

Tiež som chcel pánovi Chmelárovi niečo napísať o komunistickom terore i keď to asi myslel len na obdobie 50-tich rokov. Píše, že čo sme zažili, on osobne asi nie.  Čakal som, že teda niečo napíšete a tiež som bol zvedaví, či pán Chmelár aj bude reagovať. Predpokladám, že by sa tak nestalo, i keď by som sa rád mýlil. Vyjadrenia pána Chmelára smerujú vždy k danému problému, majú svoju logiku a pátos nezaujatosti, či objektivity. Mám však z besied pocit, že nadovšetko miluje svoju pravdu.

Obrázok používateľa PeterPeter
#22
Peter Krumpál
26. marec 2015, 11:46

Keby bolo keby boli by sme v nebi. Ale to Vy nepoznáte.

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#23
Peter Zajac-Vanka
30. marec 2015, 14:38

...Juraj, teraz ale tu na webke slovo zmazali Tvoj blog, nezavreli nám Eduarda Chmelára: takže ako tomu rozumieť - aj v "hone na čarodejnice" sa rozlišuje: on je "náš" a "Ty nie si náš"?

Začína mi to pripomínať ono povestné predvojnové Haškovské ..."a já něco řeknu..." a za slová "císař pán je vúl" sa pôjde asi sedieť. Ty si už povedal pravdu a si len "zmazaný"... môže sa to stať Edovi Chmelárovi? Čo musí povedať, aby bolo jasné, že "císař pán je vúl"? ...trošku odľahčujem tú hrôzu vyhrocovania postojov, ktoré už niekde v ľude začínajú vrieť...

Stránky

Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama
skvelydarcek.sk

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama