Slovenská storočnica v súčasných komunálnych voľbách

Počet zobrazení: 3138

Zaujímavé sú cesty politickej psychológie, po ktorých kráčala prvá republika hneď po svojom vzniku. … politický individualizmus sa neslýchane rozvinul, ba priamo slávil orgie pod rúškom slobody, neuznávajúc nijaké obmedzenie. Zákon ponuky a dopytu sa nikdy tak neuplatnil ako v praxi československých politických strán.“
Štefan Janšák

Sme o sto rokov starší. Politický individualizmus v súčasnej Slovenskej republike zakvitol aj mimo záhonov politických strán. Jeho plodom sú nezávislí kandidáti. Slovenské dejiny sú podľa nich veľmi dobrým pozadím na zdôraznenie kvality komunálneho politika. Nostalgia a spomienky na zašlú slávu Slávov spod Tatry a nad Dunajom nie sú chránené autorským zákonom doby. Záleží len na našej interpretácii. Historické fakty dobre pripravené a správne servírované sú považované za účinný presvedčovací volebný a voličský prostriedok.

A keď nastane priaznivá konštelácia, ba priamo konjunkcia najbližšej historickej osmičky s komunálnymi voľbami, čo si viacej priať… Idú voľby, idú!

tabula_nesrovna.jpgtabula_nesrovnal1.jpg

nesrovnal_detail.jpg

V Bratislave sa poniektorým kandidátom roztrhlo vrece predvolebných „epiteton ornans“ (slovensky ozdobných prívlastkov). Jeden z nich si dokonca dal vytesať svoje meno do ušľachtilého kameňa spolu so zakladateľmi spoločného štátu Čechov a Slovákov. Skromne: malým písmom a bez podobizne.

veniec_nesrovnal_2.jpgMožno je to čaro nechceného, možno fakt chceného, ale meno toho istého kandidáta zdobí stuhu čerstvo položeného venca v mestských bratislavských farbách pod ústredným krížom na Ondrejskom cintoríne v Bratislave. Je to na pamiatku (všetkých) zosnulých, alebo mieri ku konkrétnym zosnulým tu spočívajúcim? Ústredný kríž leží priamo uprostred trojuholníka hrobov, ktorého vrcholmi sú Ignác Lamar (Schöne Náci), Michal Kováč a Vavro Šrobár. Ten posledný má k tohoročnej storočnej osmičke najbližšie… Bohužiaľ, vraj bol štipku kontroverzný, čo je synonymum pre osobnú nechuť podaktorých k politikovi.

gondova.jpgtabula_gondova1.jpg

Kontroverznosť sa dá elegantne obísť. Na priečelí Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici, taktiež v Bratislave, odhalili v česko-slovenskom medzičase (ani Praha ani Martin!) – 29. októbra 2018 pamätnú tabuľu na pamiatku – budovy. Áno, budove a inštitúcii, ktorá v tejto budove sídlila: Ministerstvu s plnou mocou (ako úsmevne vraví priateľ historik – s planou mocou) pre správu Slovenska. Prežíva voľakedy používaná metóda vymazávania osôb z dejín, ktorej sme sa vraj zbavili po roku 1989. Pre istotu nespomenieme, že hlavnú zásluhu prítomnosti tejto inštitúcie tu a vtedy mal minister – Vavro Šrobár. Toho však poniektorí nemajú radi. Pritom tento fakt, zabývanie ministerstva – jeho sté výročie – nastane až o štvrť roka! Ale prečo to nevyužiť na predvolebnú kampaň a najmä na určenie základného nápevu pre hodnotenie niektorých historických súvislostí v budúcnosti. Pamätná tabuľa má ešte jeden hendikep – je veľmi ťažko čitateľná, text splýva s pozadím.

Do komunálnych volieb je ešte 9 dní. Využijú storočnicu „dočasnej vlády“ pod vedením Vavra Šrobára na personálnu monumentalizáciu jej členov a jej činov Holíčania a Skaličania? Do Skalice dorazila cez Holíč 6. novembra 1918. Hodnotu tohto počinu vyjadrím slovami Štefana Janšáka: „Prítomnosť Šrobára a jeho spolupracovníkov v Skalici znamenala prvý akt vo výkone sebaurčovacieho práva, o ktorom sa dovtedy vydávali len slávnostné enunciácie, vo výkone suverenity národa, rozhodujúceho nad vlastným osudom, teraz už doma, na rodnej pôde. ... príchod predstaviteľov nového štátu do Skalice, mohli by sme nazvať zaujatím vlasti...“

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984