Reklama
Reklama

Slová ponaučení

Počet zobrazení: 828

slova_ponauceni.jpgAbaj Ibrahim Kunanbajuly (1845 – 1904) bol kazašský básnik, mysliteľ, zakladateľ kazašskej písomnosti, prvý klasik kazašskej literatúry. V tomto roku si Kazachstan pripomína 175. výročie je narodenia. Pri tejto príležitosti vyšlo jedno z jeho základných diel Slová ponaučení v slovenčine . Vydal ho Svaz spisovatelů OK, preložila Katarína Strelková.

Kto bol Abaj? Narodil v rode Tobykty kazažsského kmeňa Argyn v súčasnom Abajskom okrese Východokazašskej oblasti.  Bol reformátor kultúry v duchu zblíženia s ruskou a európskou kultúrou na základe osvieteného liberálneho islamu.

Jeho meno je Ibrahim, čo je arabská analógia mena proroka Abraháma. Mal prezývku  Abaj, čo v kazašskom jazyku znamená „pozorný“, „opatrný“. Prezývku mu dala babka Zere.

Jeho svetonázor ovplyvnili básnici a vedci z Východu, ktorí vyznávali humanistické myšlienky (Firdaus, Ali-Shir Nava’i, Nizami Ganjavi, Muhammad Füzuli, Avicenna a iní),  ruskí klasici a ich prostredníctvom aj celá európska literatúra.

Napísal okolo 170 básní ako aj rozsiahle dielo Štyridsať rozjímaní o živote a ľuďoch (Қара сөздер)  a venoval sa aj prekladom, predovšetkým Krylova, Lermontova, Puškina, Goetheho a Byrona. Bol aj talentovaný a originálny skladateľ,  jeho asi 20 skladieb je populárnych dodnes. Zhudobnil aj niektoré svoje básne. Štyridsať rozjímaní o živote a ľuďoch preložil do češtiny Luděk Klinček.
Slová ponaučení pozostáva zo 45 krátkych podobenstiev alebo filozofických rozjímaní. „Sú výzvou pre čitateľa, dialógom, svojráznym výplodom ducha, „mysle chladných pozorovaní a srdcom smutných poznámok“, aj filozofiou života jednotlivca na pozadí osudu ľudí. Boli preložené do mnohých svetových jazykov.

Abaj často bol voči svojmu národu kritický a vysmieval sa z jeho zlých vlastností. Kniha je oknom do poznania stredoázijskej kultúry a literatúry. Dnes sa s ňou môže oboznámiť aj slovenský čitateľ.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama