Reklama
Reklama

Seminár ku knihe Thomasa Pikettyho

Počet zobrazení: 5045piketty_2.jpg1. Úvod 2. Ivan Haluška 3. Peter Staněk 4. Ladislav Hohoš 5. Ilona Švihlíková 6. Diskusia

Dňa 21. októbra bol v Bratislave seminár k Pikettyho knihe, ktorá vzbudila koncom minulého roku mimoriadnu pozornosť. Pripravili ho: Univerzitná knižnica v Bratislave, Futurologická spoločnosť na Slovensku a Klub Nového Slova.

Videozáznam: Mgr. art. Julián Bosák.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#1
Peter Zajac-Vanka
22. október 2014, 23:39

Očakával som oveľa erudovanejší pohľad na dielo T.Pikettyho "21.STOLETÍ MÁ SVUJ KAPITÁL", než sme "obdržali". Som rád, že pán profesor Hohoš aspoň  v skratke predstavil obsah diela a zvýraznil ústredný "zákon" ktorý definoval Piketty, a to, že nastala obrovská nerovnováha - disproporcia medzi príjmami z  "kapitálu" a príjmami  "z práce" a že tento stav bol tesne vyrovnaný v povojnovom období, aj to len oslabením, vlastne silnou likvidáciou materializovaného kapitálu vojnou. Ak človek nečítal knihu, ďalšie časti seminára mu k tomu už príliš  veľa nedali.

Držím vo veľkej úcte profesorov Ivana Halušku i Petra Staněka, ale od ústrednej témy veľmi rýchlo "ušli" k svojim obľúbeným témam o humánnej ekonomike a tektonických ba až katastrofických zlomov súčasnosti, takže zanikli pomerne slušne usporiadané myšlienky Ilony Švihlíkovej o "dobývání renty" a obrovskej nerovnováhe civilizovaného sveta v príjmoch.

Otázky smerované na upresnenie a odlíšenie "príjmu" v zmysle bohatnutia jedincov a odčerpávania z príjmu  individuálneho či zdaňovania zisku firmám, korporáciám, tak ako ich definoval v diskusii Igor Daniš, zostali takmer nezodpovedané a dobre myslená otázka o alternatíve ku súčasnému globálnemu kapitalizmu od Romana Michelku skončila v takmer výsmechu snaženia sa o nejaké alternatívy, či už parecon či ekonomickú demokraciu či mondragonské družstevníctvo.

Ja síce chápem, že ako publikum prichádzajúce na pozvanie Klubu NS i Futurologickej spoločnosti nebudeme schopní  dosahovať vedecko-pedagogickú úroveň Pikettyho a ani prednášateľov, ale pri všetkej úcte, s takýmto programom a obsahom by som neodporúčal šíriť osvetu smerom do verejnosti medzi ľud pospolitý bez toho, aby som neriskoval, že budem obvinený zo šírenia hrôzy a poplašných správ.

Ako mi nedávno povedal jeden z priateľov na otázku, prečo nepôjde na seminár, aj ja som včera nadobudol pocit, že depresívných úvah o svete bez náznaku cesty k riešeniu máme už všade dookola dosť. A nahromadené otázky treba zodpovedať a vytvárať riešenia, inak budú tieto semináre "veľtrhom márnosti - vanity fair".

 

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#2
Peter Zajac-Vanka
22. október 2014, 23:42

...aha, možno to bolo ostré, ale aspoň to upúta k prezretiu videa...

Obrázok používateľa Juraj Janošovský
#3
Juraj Janošovský
23. október 2014, 15:44

Súúhlasím s názorom P. Zajaca-Vanku. Prechádzame do rutiny: podľa mena lektora sa dá vopred s 80% presnosťou odhadnúť obsah a s 90% istotou použité bonmoty. 

Možno len stárneme a nemáme čas venovať pozornosť tomu o čom hovoríme...

Zaujalo ma však, že došlo aj pokusu o zamyslenie sa nad alternatívou ( apropó pred rokmi som editoval týždenník Alternatíva a po 20-tich rokoch som zistil, že väčšinu tém a názorov aktuálne "hýbu" slovenskou ľavicou- škoda Alternatívy?, alebo škoda 20-tich rokov?).

Po tom, čo v Gelnici ( a na celom "nezamestnanom a zbedačenom" Východe) vo voľbách opakovane vyhráva pravica  ( alebo režimná pseudoľavica) som rezignoval na akékoľvek politické snaženie. Publikom manipulujú média a riadi sa najmä vlastnými konzumnými ambíciami. Vzhľadom k slovenskej "veľkosti" globálne by to bolo navýznamné, ale bohužiaľ nieje to inak ani v epicentrách civilizácie ( napr. Francúzsku, Nemecku, Taliansku a i.)

Preto sa aktuálne benujem najmä pokusom o definovanie alternatívnej civilizácie. ( škoda chybajúcemu "sitzfleisch"-u, teda, že som nebol svedkom diskusie o tejto téme na akcií). Len načrtnem:

1. alternatívna civililizácia musí byť hybridná t.j. nemôže fungovať ako organizácia politicky ovládaná jednou "víťaznou" doktrínou.

2. nesmie byť umožnené ekonomicky dominantným subjektom(-u) ovládať okrem ekonomiky aj politiku.

3. že civilizácia musí byť ekonomicky diverzifikovaná ( viacero možností ako neumožniť koncentráciu ekonomickej sily - napr. reálna rovnosť práv nadobudnutých narodením a odňatých úmrtím)

4. vyvažovanie subjektívnych ekonomických záujmou rešpektovanou politickou kontrolou .Dôraz na rešpektovanú znamená hlbokú reformu ideí demokracie (republiky).

5. ochrana autority rozumu ( zisťovanie, a exekutívna logistika moci rozumu)

Dúfam, že uvedenými príkladmi som načrtol rozsah, monumentálnosť i dôležitosť sústredenia na zadanie. Je to aj moje alibistické vyvinenia sa z pasivity ( nemám záujem súčasný systém ani porážať, ani špekulovať nad jeho "reformami"). Som presvedčený, že je politickou a civilizačnou minulosťou. Nie preto, že si to myslíme, alem preto, že ho technologicky civilizácia znegovala a kultúrne degeneroval.      

Obrázok používateľa Juraj Janošovský
#4
Juraj Janošovský
23. október 2014, 15:49

...záujmov...

Ach, bože, bože...

plus nejaké preklepy

ospravedlňujem sa

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#5
Peter Zajac-Vanka
24. október 2014, 09:27

Príspevok docentky Ilony Švihlíkovej prečítal Juraj Janošovský

...a seminárový videozáznam sa dopustil "kačice" v podobe faktu, že koncom 4.videa uvádza profesor Hohoš Ilonu Švihlíkovú a v 5.videu vidíme muža, čítajúceho český text, teda nikde nie je zmienka o tom, že sa na výzvu našiel ochotný česky čítajúci člen auditoria, Juraj Janošovský, a prečítal príspevok hosťa, ktorý sa nemohol zúčastniť...

...osobne si myslím, že Juraj mohol tak využiť i svoju odmenu za prečítanie na svoj osobný príspevok v diskusii a preto je dobre, že sem napísal.

Je potrebné rozvíjať diskusiu a bárs i polemiku na túto tému. Sme to minimálne tu na Slovensku povinní voči svojim predchodcom, ktorí sa predsa nepozerali na to, aké hrôzy vesmíru i fašizmu sa na nich valia v 20.storočí a dokázali svojou aktivitou brániť seba a rozvíjať slovenskú spoločnosť  bez toho, aby zložili pasívne ruky do lona a povedali si, že to "nemá význam"...

Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama