Reklama
Reklama

Sankcie sú nerozumné a neúčinné

Počet zobrazení: 2841

Ruská federácia nadviazala diplomatické vzťahy so Slovenskou republikou v deň jej vzniku, teda prvého januára 1993. Chcel by som vyzdvihnúť vysokú úroveň dôvery a vzájomného porozumenia, ktoré sa za dvadsaťpäť rokov vyvinuli medzi našimi krajinami. Na oboch stranách je ochota prehlbovať obojstranne výhodnú spoluprácu, zachovávať a upevňovať dobré tradície vo vzťahoch medzi Ruskom a Slovenskom.

Politický dialóg bol po celý čas veľmi dynamický. Za uvedené obdobie Slovensko navštívili ruskí prezidenti Vladimir Putin a Dmitrij Medvedev, prezidentov SR Rudolfa Shustera a Ivana Gašparoviča sme zasa privítali v Moskve.

fedotov_22.jpg
Alexej Leonidovič Fedotov. Foto: Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR.

Intenzívne sa rozvíjajú medziparlamentné styky. Od roku 1993 sa uskutočnilo približne dvadsať návštev parlamentných delegácií na rozličných úrovniach. Vlani predseda Národnej rady SR Andrej Danko dvakrát zavítal do Ruska, konali sa recipročné návštevy skupín priateľstva. Teší nás, že skupina priateľstva s Ruskou federáciou patrí medzi najpočetnejšie v slovenskom parlamente. Hlási sa k nej takmer tretina poslancov. Analogické skupiny pôsobia aj v oboch komorách ruského Federálneho zhromaždenia, parlamentné delegácie sa v neposlednom rade zúčastňujú aj na oslavách venovaných spoločnému víťazstvu nad fašizmom.

Veľmi si ceníme, že si na Slovensku ctia pamiatku 63 513 príslušníkov Červenej armády, ktorí padli v boji za oslobodenie vašej krajiny od fašizmu počas druhej svetovej vojny. Mimoriadne vyzdvihujeme stanovisko vedenia štátu, ktoré vystupuje proti falzifikácii dejín a rehabilitácii nacizmu.

Na tom, že bilaterálne vzťahy majú stabilný ráz, majú bezpochyby veľkú zásluhu zahraničné rezorty Ruska a Slovenska. Medzi našimi ministrami zahraničných vecí panuje neustály dialóg a obaja ako vynikajúci odborníci a navyše absolventi Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov.

Intenzívne sa rozvíjajú medziregionálne kontakty, ktoré hrajú v našej dvojstrannej spolupráci čoraz väčšiu úlohu nielen v ekonomike, ale aj v kultúrno-humanitárnej oblasti. V súčasnosti platí približne 50 dohôd uzavretých medzi subjektmi Ruska a miestnymi úradmi na Slovensku, ako i s Ministerstvom hospodárstva SR.

Napriek zložitému obdobiu v našich vzťahoch s  Európskou úniou sa spolupráca medzi Moskvou a  Bratislavou rozvíja veľmi úspešne. Jej pevný základ naďalej tvoria hospodárske styky. Po určitom poklese sa objem rusko-slovenského obratu tovaru zvýšil o 29,1 percenta a dosiahol 3,8 miliardy USD. Vraciame sa na predkrízovú úroveň a dúfame, že táto pozitívna tendencia bude pretrvávať i v budúcnosti. V tomto roku sa má konať 19. zasadnutie Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu.

Potenciál hospodárskych stykov sa ani zďaleka plne nevyužíva, najmä nie v oblasti malého a stredného podnikania. Dúfame, že v tomto smere nastane intenzívny rozvoj medziregionálnej spolupráce. Ako nový impulz v tejto sfére môže poslúžiť druhé stretnutie bratských miest a partnerských regiónov Ruska a Slovenska.

V súvislosti s rozširovaním hospodárskej spolupráce považujeme za veľmi perspektívny rozvoj vzájomného pôsobenia po linke Eurázijská ekonomická únia – Európska únia. Na rozdiel od ostatných krajín, ktoré zaujali vyčkávací postoj, Slovensko prejavuje naozaj veľký záujem o toto medzinárodné združenie.

Eurázijská ekonomická únia a Európska únia sú dve vzájomne sa dopĺňajúce štruktúry, ktoré by vo vlastnom záujme mali byť ústretové a mali by si pomáhať pri dosahovaní obojstranne výhodných cieľov. V tomto kontexte za veľmi perspektívnu pokladáme vytvorenie zóny voľného obchodu medzi EAEÚ a EÚ. Som presvedčený, že to vyhovuje nielen záujmom Ruska a Slovenska, ale aj ďalších krajín na starom kontinente.

Rozvíja sa kultúrno-humanitárna spolupráca. V najbližších mesiacoch podpíšeme novú zmluvu v oblasti kultúry do roku 2022. Existuje skutočne veľa rezerv rozvoja bilaterálnych vzťahov a obe strany sú pripravené prispievať k ich realizácii.

Mnohí si uvedomujú, že akékoľvek sankcie sú nerozumné a neúčinné. Tie protiruské sú typickým príkladom využívania reštrikcií ako nástroja nečestnej politiky a nekalej konkurencie. O ich škodlivosti neraz hovorili i poprední slovenskí predstavitelia. Na hospodárstvo Ruska reštrikcie vplývajú dvojakým spôsobom, ale hlavné je, že sa naša ekonomika adaptovala a prejavuje znaky rastu, a to aj vďaka nahrádzaniu importu a urýchlenému rozvoju poľnohospodárstva.

Súčasne pozorujeme a podporujeme rastúci záujem slovenských podnikateľských kruhov o podnikanie v Rusku. Reštrikcie nás nútia k tomu, aby sme hľadali nové formy vzájomného pôsobenia a vyvíjali maximálne úsilie na zachovanie a rozvoj existujúcich smerov hospodárskej spolupráce. V tom sa Rusom a  Slovákom celkom darí.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama