Rozvíjajme vzťahy
s krajinami strednej Ázie

Počet zobrazení: 2842

Do kancelárie Ústrednej rady SZPB zavítal prof. Peter Juza, niekoľkonásobný veľvyslanec a jeden z najlepších znalcov krajín Strednej Ázie. Za rozvíjanie dlhodobej spolupráce so zahraničnými organizáciami, združujúcimi vojnových veteránov a šírenie odkazu slovenského protifašistického hnutia bol vyznamenaný Medailou M. R. Štefánika III. stupňa.

Prítomným, medzi ktorými nechýbali predseda Zväzu Pavol Sečkár či tajomník ÚR Viliam Longauer, ale ani bývalý diplomat a politik Peter Weiss a predseda Klubu Nového Slova prof. Jozef Lysý, prezentoval pohľad na geopolitickú situáciu v postsvietskych republikách.

Keďže v minulosti profesor Juza pôsobil na postoch zástupcu veľvyslanca v Moskve, generálneho konzula v Petrohrade, vedúceho zastupiteľského úradu v Taškente, veľvyslanca SR v Kazachstane a Kirgizsku, mal možnosť okrem politických elít a vysokých škôl spolupracovať aj s veteránmi.

juza_vyznamenai_foto.jpg

Na udelení Medaily M. R. Štefánika veľvyslancovi prof. Petrovi Juzovi (najvyšší v strede) sa okrem predstaviteľov SZPB zúčastnil aj predseda Klubu Nového slova prof. Jozef Lysý (druhý zľava v 1. rade) a bývalý diplomat Peter Weiss (tretí zľava v 2. rade).
Snímka: Branislav Balogh


Prítomných predsedov OblV SZPB Prievidza Jána Žiaka a ZO Partizánske Jozefa Mravíka upútal fakt, že sa v spomenutých krajinách v jednej organizácii združujú okrem priamych účastníkov 2. svetovej vojny aj tí, čo pôsobili v ostatných, novších konfliktov, na ktorých sa podieľali ozbrojené sily Sovietskeho zväzu. Do debaty sa zapojil aj predseda OblV Bratislava Martin Krno, ktorý sa pýtal na konkrétne fungovanie týchto organizácií a na ich prípadné kontakty so Slovenskom.  

Ocenený pripomenul význam vybudovania pamätníka Slovákom v Kirgizsku. Jozef Lysý a Peter Weiss sa živo zaujímali o prezentáciu Slovenska v krajine, kde rodičia Alexandra Dubčeka spolu s ďalšími družstevníkmi budovali Interhelpo.

Ďalšou témou bola kultúrna diplomacia. Profesor Juza ocenil prínos SZPB pri prezentácii nášho umenia na výstave, konanej pri príležitosti 750. výročia založenia Moskvy, nad ktorou prevzal záštitu vtedajší prezident Boris Jeľcin. V tejto súvislosti vyzdvihol prácu kurátora Ladislava Skraka, ktorý následne pripomenul aj ďalšie expozície slovenských umelcov, ktorí sa vo svojej tvorbe venovali protifašistickému hnutiu. Práve prostredníctvom umenia môže dôjsť k vzájomnému obohateniu partnerov.

Záver stretnutia sa niesol v duchu diskusie o hodnotovom zakotvení Slovenska, význame mieru pre svet, osobitne za súčasnej vojenskej agresie proti Ukrajine, o vplyve EÚ na zmierňovanie nacionalistických politík, ale aj o snahe časti politických lídrov arogantne exportovať svoje zriadenie, ale aj ideológiu do iných krajín bez znalosti regionálnych špecifík a histórie.Vedúci koordinačného oddelenia SZPB Jozef Ťažký zdôraznil nevyhnutnosť vnímať realitu komplexne a nepodliehať emóciám.                                                                                                 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984