Reklama
Reklama

Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

Počet zobrazení: 4711

Dňa 10. februára 2016 bola v Univerzitnej knižnici vernisáž výstavy Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920). Po nej nasledovala diskusia, na ktorej vystúpili: PhDr. Miroslav Pekník, CSc. z Ústavu politických vied SAV, PhDr. Ferdinad Vrábel z Nadácie M. R. Štefánika, PhDr. Peter Zelenák, CSc. z Filozofickej fakulty UK a doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. z Masarykovej univerzity v Brne.
Videozáznam: Ján Ruman.

pozvanka-uk_650.jpg

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama