RIGHT2CURE | PRÁVO NA LIEČBU

Rozširujte túto občiansku iniciatívu a pomôžte zozbierať 1 milión podpisov
Počet zobrazení: 4463

V utorok 2. februára 2021 sme uverejnili článok českého lekára Michaela Doubka Iniciativa Right2Cure: Z vakcíny by neměly profitovat farmaceutické firmy, ktorý vyšiel na českom webovom časopise pôvodne 9. decembra 2020 a vzhľadom na aktuálnosť témy opäť 29. januára 2021.

Je pozoruhodné, že o iniciatíve
Right2Cure | Právo na liečbu u nás na Slovensku neprinieslo informáciu ani jedno súkromné médium, ale ani verejnoprávne... Pritom jej iniciátori – lekári z viacerých európskych krajín, ale aj rôzne organizácie – s ňou prišli už pred vyše dvomi mesiacmi. 30. novembra 2020.

Podporte túto iniciatívu, ktorú navrhli občania Európskej únie

hlavny_non_profit.jpg

ČO JE RIGHT2CURE?

Right2Cure je európska občianska iniciatíva, ktorej cieľom je počas 12 mesiacov zhromaždiť podpisy 1 milióna občanov EÚ. Ak sa to podarí, musí sa návrhmi iniciatívy zaoberať Európska komisia.

Organizátorov, ktorí sformulovali nasledujúce body, nájdete TU.

1 — Zdravie pre všetkých
Všetci máme právo na zdravie. V prípade pandémie by sa výskum a technológie mali zdieľať neobmedzene, rýchlo a po celom svete. Súkromná spoločnosť by nemala mať právomoc rozhodovať o tom, kto a za akú cenu má prístup k liečbe alebo očkovacím látkam. Patenty poskytujú jednej spoločnosti monopolnú kontrolu nad základnými farmaceutickými výrobkami. To obmedzuje ich dostupnosť a zvyšuje ich náklady pre tých, ktorí ich potrebujú.

2 — Transparentnosť okamžite!
Údaje o výrobných nákladoch, verejných príspevkoch, účinnosti a bezpečnosti vakcín a liekov by mali byť verejné. Zmluvy medzi verejnými orgánmi a farmaceutickými spoločnosťami musia byť zverejnené.

3 — Verejné peniaze, verejná kontrola
Daňoví poplatníci platili za výskum a vývoj vakcín a liečby. To, čo ľudia zaplatili, by malo zostať v rukách ľudí. Nemôžeme dovoliť veľkým farmaceutickým spoločnostiam, aby privatizovali rozhodujúce zdravotnícke technológie, ktoré boli vyvinuté z verejných zdrojov.

4 — Žiadny zisk z pandémie
Veľké farmaceutické spoločnosti by nemali profitovať z tejto pandémie na úkor zdravia ľudí. Kolektívna hrozba si vyžaduje solidaritu, nie súkromné profitovanie. Verejné prostriedky by mali vždy obsahovať záruky dostupnosti a cenovej dostupnosti. Spoločnostiam “Big Pharma” by nemalo byť dovolené drancovať systém sociálneho zabezpečenia.
 

Konkrétne ciele, ktoré organizátori predstavili Európskej komisii:

So zreteľom na Zmluvu fungovaní Európskej únie, a najmä jej články 114, 118 a 168, žiadame Európsku komisiu, aby predložila návrh všetkých právnych predpisov s cieľom

  • zabezpečiť, aby práva duševného vlastníctva vrátane patentov nebránili v prístupnosti alebo dostupnosti akejkoľvek budúcej vakcíny alebo liečby v prípade ochorenia COVID-19,
  • zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ týkajúce sa údajov a trhovej exkluzivity neobmedzovali okamžitú účinnosť nútených licencií vydávaných členskými štátmi,
  • zaviesť pre prijímateľov finančných prostriedkov EÚ právnu povinnosť podeliť sa o poznatky o zdravotníckych technológiách, duševné vlastníctvo a/alebo údaje súvisiace s ochorením COVID-19 v rámci technologického alebo patentového poolu,
  • zaviesť právne povinnosti pre prijímateľov finančných prostriedkov EÚ, pokiaľ ide o transparentnosť verejných príspevkov, výrobných nákladov, ako aj doložiek o prístupnosti a cenovej dostupnosti v spojení s nevýhradnými licenciami.
     

AKO TO PREBIEHA:

Začiatok obdobia zberu: 30/11/2020
Koniec obdobia zberu: 01/02/2022

Európska iniciatíva občanov je úspešná vtedy, keď ju podporí jeden milión občanov z aspoň 7 krajín EÚ, pričom v každej z nich sa musí zozbierať stanovený minimálny počet vyhlásení o podpore.

Napríklad Francúzsko k dnešnému dňu dosiahlo 16 380 podpisov, pritom minimálny predpísaný počet je 55 695 podpisov, v percentách je to 29,41.

Belgicko dosiahlo už 12 008 podpisov, čo je 81,11 percenta z predpísaného počtu 14 805 podpisov.

no_profit_v_slovencine.jpg

No a Slovensko? Pri tej neinformovanosti o iniciatíve sa niet čo čudovať, že máme len 76 podpisov, čo je len 0,77 percenta z minimálneho počtu 9 870 podpisov.

Priebeh zbierania môžete sledovať na: Vyhlásenia o podpore zozbierané online.


AJ VY MÔŽETE PRISPIEŤ K ÚSPECHU:

Podporte túto iniciatívu, ktorú navrhli občania Európskej únie

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984