Reklama
Reklama

Prvý máj – Práci česť!

Počet zobrazení: 4784

Sviatok práce je jeden z tých, ktorý by si mali vážiť, ctiť a venovať mu zaslúženú pozornosť ľudia na celom svete. Je to sviatok, ktorý určite nie je ani ľavicový, ani pravicový, ani národný, ale na základe historických udalostí sa stal celosvetovým. Nám starším určite netreba pripomínať štrajk chicagských robotníkov v roku 1886 za zlepšenie pracovných podmienok a skrátenie pracovného času na 8 hodín. Štrajk trval niekoľko dní a pri strete s políciou zahynulo šesť ľudí a množstvo bolo zranených. Kongres II. internacionály v Paríži v roku 1889 na základe krvavých udalostí v Chicagu vyhlásil 1. máj za Sviatok práce.  V bývalej ČSR bol 1.máj v roku 1919 vyhlásený za štátny sviatok. Toľko z histórie, ktorá bola predmetom a úplnou samozrejmosťou v učebniciach už na základných či stredných školách.

O dva roky si budeme pripomínať sto rokov 1. mája ako štátneho sviatku v Československu, pravda, ak tu bude vláda, politické sily a  médiá, ktoré si to vôbec všimnú. Samozrejme, uznávam, že doba zmenila. Všetci máme v pamäti megaoslavy 1. mája do roku 1989. Tu sa, žiaľ, potvrdilo, že veľa nebýva vždy lepšie. Navyše, nie je dobré, ak si na tento sviatok privileguje právo akákoľvek politická strana. Práca totiž by nikdy nemala byť nástrojom politickým, ale nástrojom rozvoja človeka a úrovni jeho života na našej zemi. Len vďaka práci dokáže človek využiť svoje vedomosti, schopnosti a danosti na svoj rast a vývin. Len vďaka práci dnes žijeme v dobe elektroniky, počítačov, kybernetiky... Len vďaka práci sa predlžuje náš život, liečia sa kedysi nevyliečiteľné choroby a tak trošku nadnesené – vďaka práci dnes nežijeme v jaskyniach. Práca je naozaj fenomén, aj keď jej hodnota je mnohokrát podceňovaná a, žiaľ, už aj na Slovensku. Chýba osveta, spoločnosti sa predkladajú iné témy a hodnoty.

Takým malým dôkazom sú najnovšie dve tlačovky našich politikov. Na jednej náš premiér hovoril tom ako sa Slovensku ekonomicky darí, ako má záujem tento úspech pretaviť do života ľudí. A hovoril aj o práci, ako stúpa zamestnanosť, ako treba pripraviť ľudí na nové pracovné miesta. V ten deň bola aj iná tlačovka, plná emócií a sĺz, ako sa tu porušuje listové tajomstvo našich zákonodarcov. Úmyselne som si večer pozrel správy na Markíze a JOJ-ke. Čitateľom Slova ani nemusím hovoriť, čo bolo odvysielané ako hlavná správa. Navyše, listovému tajomstvu venovali takmer 4 minúty, premiérovi niečo vyše minútu. Žiaľ, už je to u nás asi tak. Občania sú doslova kŕmení len negatívami, ako keby tu vládlo len zlo, klamstvo, korupcia a neschopnosť. Potom sa ani nečudujme, že občan volič je zo všetkého znechutený a dôsledok tejto apatie máme možnosť vidieť dnes v našom parlamente.

No vrátim sa radšej k práci. Napriek tomu ,že žijeme dobu, akú žijeme a tú si robíme sami, je dobré, že sú u nás ľudia, strany, politici, ktorí nielenže nezabúdajú, ale najmä si aj vážia Sviatok práce a jeho hodnotu. Aj keď si tento sviatok pripomenie asi len slovenská ľavica, vážme si to. No čo už. Tak ako v minulosti veľa neznamenalo lepšie, tak teraz možno to menej bude vzácnejšie a úprimnejšie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama