Reklama
Reklama

Prvá svetová vojna a vznik Československa

Počet zobrazení: 7858


klub_1.vojna_uvod.jpg

Vo štvrtok 30. októbra sa v priestoroch Inštitútu ASA konala diskusia s historikmi Miroslavom Pekníkom, Ferdinandom Vrábelom, Petrom Zelenákom a politológom Svetozárom Krnom na tému: I. svetová vojna a vznik Československa.
Podujatie pripravili Ústav politických vied SAV, Inštitút ASA, Klub Nového slova a Futurologická spoločnosť na Slovensku.

i._rohal-ilkiv.jpg
Diskusiu otvoril zástupca Inštitútu ASA Ivan Roháľ-Iľkiv.

m._plesnik.jpg
PhDr. Miroslav Pekník, CSc., riaditeľ Ústavu politických
vied SAV hovoril o príčinách vzniku prvej svetovej vojny,
jej priebehu a pôsobení politikov z Česka i Slovenska
v zahraničí i doma, ktoré napokon viedlo k úsiliu
o vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov.

f._vrabel.jpg
PhDr. Ferdinand Vrábel, historik a archivár, zdôraznil
význam, ktorý malo v úsilí českých a slovenských
činiteľov vytvorenie zahraničných légií. Je na škodu,
ako pripomenul, že na Slovensku sa légiám a legionárom n
evenuje primeraná pozornosť, hoci práve okrúhle výročie
tejto vojny ponúka mimoriadnu príležitosť.

p._zelenak.jpg
PhDr. Peter Zelenák, CSc. z Katedry histórie FF UK
hovoril najmä o okolnostiach vzniku Československa,
osvetlil nie vždy správne interpretovaný priebeh
prijímania Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918,
ktorou sa slovenskí predstavitelia prihlásili k spoločnej
republike.

sv._krno.jpg
Napokon prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., z Katedry
politológie a európskych štúdií UKF doplnil vystupujúcich
o niektoré nie vždy spomínané príčiny a dôsledky prvej
svetovej vojny a súvisiace poznatkov zo svojich
početných ciest po rôznych kútoch sveta.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama