Reklama

Prosba všetkým ľavičiarom o vyplnenie dotazníka

Počet zobrazení: 4433
Vážení čitatelia, na redakciu sa obrátil spolupracovník Slova Martin Kráľ s prosbou uverejniť dotazník jeho výskumného projektu. Odporúčam, ak nemáte nejakú závažnú prekážku, pomôcť mu v jeho výskumnej práci vyplnením dotazníka.

Emil Polák, editor Slova


Obraciam sa na vás, čitatelia Slova, s prosbou.
 

Volám sa Martin Kráľ a som doktorandom Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied v Košiciach. 

Vo svojom výskumnom projekte chcem zistiť mieru dôvery voči spoločenským inštitúciám (parlament, právny systém, politici) priaznivcov ľavicovej politickej línie. Ďalej bude skúmaný výskyt rovnostárskych hodnôt, názory na triedny konflikt a stranícku disciplínu. Taktiež sa dotazník venuje presvedčeniam o ekonomickom systéme a hodnotovej orientácii.

Týmto by som Vás chcel úctivo poprosiť o vyplnenie dotazníka, ktorého vyhodnotenie bude tvoriť hlavnú časť mojej dizertačnej práce (PhD.).

Odkaz na dotazník:
https://docs.google.com/forms/d/1G_YQFwmyp3Xr17gf3EP9mau3rrOFuyILPq99XNn0CVk/viewform?usp=send_form

Dotazník je plne anonymný a účasť je dobrovoľná. Zároveň Vás však veľmi prosím, aby ste si našli približne 20 minút a dotazník vyplnili. Spracovanie výsledkov bude mať výhradne akademický charakter.

Rád by som sa Vám záver (v snahe získať Vašu dôveru) predstavil svoju doterajšiu žurnalistickú a akademickú činnosť, zameranú na ľavicovú tematiku.

1. Moje články na portáli Nezávislí.
2. Moje články na portáli Nové slovo.

3. Moje články na portáli Pole
4. Video z konferencie Súčasný postmarxizmus v kontexte aktuálnych myšlienkových prúdov, príspevok Hľadanie zmyslu neoliberálnej ekonomickej slobody.
5. Akademický článok zaoberajúci sa ľavicou: Ekonomická moralita a ľavicový volič, Súčasť zborníka Sociálne procesy a osobnosť 2014.

Ďakujem za Váš čas a ochotu.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Blogy a statusy