Reklama
Reklama

Príbeh Šrobárovho námestia v Bratislave

Počet zobrazení: 3300

Dňa 14. augusta si pripomíname husársky kúsok československých legionárov – vojenské pripojenie Petržalky k Česko-Slovensku v roku 1919. Tento počin je spojený s menom tohoročného jubilanta, štátnika Vavra Šrobára. A takmer storočie sa spomína jeho meno aj na bratislavských mapách.

Cesta spájajúca Staré mesto bratislavské s novovybudovaným dunajským mostom Františka Jozefa sa nazývala už koncom 19. storočia Barošovou cestou. Tento náš slovenský rodák z Pružiny ležiacej v kopcoch nad Považskou Bystricou sa vyznamenal ako uhorský minister železníc v čase ich prvotného a najsilnejšieho rozmachu. Železný minister (v Maďarsku ho pripomínajú mnohé železničné stanice železnou tabuľkou s prídavkom železný dodnes) je „v Slovenskej“ aj pochovaný, jeho mauzóleum zdobí predmestie Ilavy v Klobušiciach. V roku 1920 sa Bratislava slovakizuje a Barošova cesta získava meno Šrobára. Asi ako úcta a určite odmena Vavrovi Šrobárovi za nový (a budúci) slovanský lesk slovenskej stolice. Vydržala rok. Od roku 1921 je to cesta a neskôr ulica Štúrova a vytrvala dodnes.

Vavro Šrobár zomiera v roku 1950 a hneď v tomto roku (nezabúdajme, že február 1948 je už v plnom prúde!) pomenujú po ňom malé námestie, priam námestíčko v Petržalke, ktorá je už piaty rok súčasťou Bratislavy. Nachádzalo sa pri Viedenskej ceste, na mieste dnešného výstaviska Incheba. Na mapách mesta sa často neobjavovalo, pretože v tých rokoch Petržalka ležala v hraničnom pásme. Dopravný podnik mesta Bratislavy vydáva v roku 1956 „Podrobný zoznam ulíc veľkej Bratislavy“, kde popisuje nielen lokalitu ulice, ale aj možnosť jej dostupnosti konkrétnou linkou mestskej hromadnej dopravy. Autobusová trať č. 26 zastavovala aj na zastávke Šrobárovo námestie. (1, 1a) K zrušeniu námestia a demolácii pôvodnej zástavby rodinných domčekov došlo približne v rokoch 1979 – 1980. Bratislavský topografický lexikón uvádza dokonca rok 1975 ako hraničný, domčeky sa postupne búrajú, neďaleko sa buduje obytný súbor novej Petržalky – Dvory.

A práve v tomto stavebnom súbore sa objavuje znovu Šrobárovo námestie. (2, 2a) Vzniklo v rokoch 1986 – 1987. Nájdete ho za chrbtom súboru stavieb Digital parku v ohybe železničnej trate na východnej strane. Ucelený pohľad na námestie máte z cestného  viaduktu od zastávky MHD Dvory. Zaujímavosťou ba priam raritou súčasného námestia pomenovaného podľa Vavra Šrobára je svojskosť celého priestoru. Neviem, z akého dôvodu je to námestie. Dnešné Šrobárovo námestie nemá jediný dom, vchod, bránu, ani len provizórnu stavbu. Len stromy a tráva. Možno priliehavejšie by bolo označenie park či Šrobárov sad. A námestie nenesie (v materializovanej podobe sa tam nenachádza) žiadne označenie, tabuľku, ceduľku, ani len sprejový nápis. Nič. O Šrobárovom námestí (a jeho existencii) sa dozviete jedine z máp mesta. A odo mňa.

V roku 2017 oslavujeme v auguste 150 rokov od narodenia Vavra Šrobára. Pripomíname si ho aj ako zakladateľa Slovenska v Česko-Slovensku, na budúci rok (2018) uplynie odvtedy 100 rokov. A má tiež zásluhu v na úvod spomínanom pripojení Petržalky k Československu. V roku 2019 tomu bude tiež sto rokov. A nielen to. On dokonca spravil z vtedajšieho Prešporku hlavné mesto nového štátnopolitického a národno-územného celku Slovenska vo vtedajšom Česko-Slovensku, dnešné hlavné mesto Slovenskej republiky s názvom Bratislava. Nebola to samozrejmosť! Ešte v roku 1917 samotný Šrobár sa obzeral po Nitre!

Možno by to mal byť dôvod dôstojného pripomenutia Vavra Šrobára nielen v Petržalke, trebárs na Šrobárovom námestí. Určite tiež na ľavej strane Dunaja, na budove dnešnej Filozofickej fakulty na Gondovej ulici, kde Vavro Šrobár viac ako rok „vládol“ Slovensku. Úspešne! Slovensko pretrváva už sto rokov. A čoraz zvrchovanejšie a slovenskejšie.

Čo na to naši mestskí i republikoví ablegáti, pardon, poslanci a iní výkonní činitelia...

srob_2_001.jpg (1)

srobarovo_nam_dpb.jpg(1a)

dscf2546.jpg (2)

dscf2562.jpg (2b)

SÚVISIACE:
Spomienková slávnosť v Liskovej k 150. výročiu narodenia MUDr. Vavra Šrobára
Jozef Schwarz: Pri hrobe Vavra Šrobára 150 rokov od jeho narodenia
Jozef Schwarz: 100-ročné (Česko)Slovensko a 150-ročný Vavro Šrobár
Panelová diskusia: Dr. Vavro Šrobár – politik, publicista a národnoosvetový pracovník
Jozef Lysý: Prezentácia knihy Dr. Vavro Šrobár
Jozef Lysý: Dr. Vavro Šrobár - politik, publicista a národno-osvetový pracovník

Priemer: 5 (10 hlasov)
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama