Prežije kapitalizmus svoju poslednú krízu?

Počet zobrazení: 4865

1. Úvod Jozef Lysý 2. Rudolf Převrátil 3. Michael Hauser 4. Diskusia

Na stretnutí Klubu Nového slova 12. júna 2013 bola na programe prezentácia kníh a diskusia na tému Prežije kapitalizmus svoju poslednú krízu? Hosťami boli naši českí priatelia Rudolf Převrátil, prekladateľ knihy Davida Harveya Záhady kapitálu, a Michael Hauser, autor knihy Kapitalismus jako zombie neboli Proč žijeme ve světe přízraků.

Podujatie, ktorého organizátormi boli popri Klube Nového slova aj Ústav politických vied SAV, Inštitút A.S.A. a Futurologická spoločnosť na Slovensku, moderoval Jozef Lysý. Autorom záznamu z podujatia je Julián Bosák, ml.

David HARVEY: Záhada kapitálu.Vydal SOK a Rybka Publishers, Praha 2012. Preložil R. Převrátil.
Michael HAUSER: Kapitalismus jako zombie neboli Proč žijeme ve světe přízraků. Rybka Publishers, Praha 2012.

Pozrite si aj:

Komentár od R. Převrátila ku knihe D.Harveya:
http://www.socsol.cz/2012/solidarita/david-harvey-a-obnova-zakladu-levicoveho-mysleni-

Diskusia ku knihe M. Hausera v Masarykově demokratické akademii:
http://www.youtube.com/watch?v=IMv7gBHJ-Pk

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Komentáre

Obrázok používateľa Jozef Gazarek
#1
Jozef Gazarek
13. jún 2013, 13:03

 

 

Iba upútavka od amatéra marxizmu, redakcia, ak by vám táto amatérska upútavka prekážala vo vašom profesionálnom zámere, treba ju stiahnuť. Pretože to stretnutie bol Vás úspech a mne pomohol.

Prvotne profesor Šikula: známa 11 téza Marxa o filozofii, oznamuje prítomným, chýba vám ekonómia vážení filozofi, a nasleduje „treba si všímať užitkovú hodnotu tovaru“, oznamuje prítomným, skončite dýchať vzduch s prímesou kapitálou, už sa dá dýchať vzduch s prímesou softvéru, ktorý vytláča kapitál.

Teda o knihe, ak niet subjektu, kniha nie je o živote. Život bolo možno vidieť v deň otvorených dverí v automobilke skoro na Zahorí. Prvá prednáška bez subjektu, hoci je s dôb socializmu isté, že štát je prostriedok na ovládanie človeka človekom, nemôže byť subjektom socialistického vlastníctva, subjektom spoločenského vlastníctva socializmu bude odborové združenie krajiny - Marx. Zo socializmu je isté, to podporuje prítomná poznámka o byrokratickom československom socializme, že politická strana je politika triedna na ovládanie triedneho štátu, teda štátne vlastníctvo v demokratickej republike zostavá pokiaľ je politika, a tým aj štátna demokracia. Maličkosť, nenájdete subjekt a máme necestu k socializmu. Veľká škoda pre prednášajúceho.

Vyzerá, druhá prednáška, že socializmus je na veky fuč, zdôvodnené marxisticky. Stačí pár krát zdôrazniť, že ten minulý nedokázal vôbec nič, nebrať v úvahu Marxa, ako sa on učil s triednych bojov do Parížskej komúny, a ako sa má učiť marxizmus so svojho boja a k tomu nebyť v dnešnej reštaurácii kapitalizmu a máme socialistickú utópiu. Tento chlapec sa s toho dostane, ak zostane marxistom, mládež podceňuje predchodcov, Marx si to na staré kolená uznal voči utopistom.

Pán Fico. Evidentne chce byť jednotkou sociálnej demokracie Európy, a to je to isté, čo chcel Husák dobove, čo prospelo nášmu národu v dobe. Je na ňom, čo s vašej práci páni profesionáli použije.... Socdem cez Kautského chce socializmus štátom, teda demokratickou vládou s triedou kapitálu k rukám triedy práce, ak tá vláda kapitálu nevyhovie triede práce, tak vzniklo právo pre triedu práce ju zvrhnúť. Zaujímavé, že tento socializmus štátom je možné preniesť do ekonomiky štátu informačných technológii, a to podľa návodu od Marxa. Ak svet štrajkuje bez úspechu, to nemajú zvládnutý tento prvok politiky podľa Marxa.

Socializmus zvrhlo použivanie peňazí socializmom, podľa Marxa, peniaze majú takú moc, všetky predchádzajúce systému zanikli používaním peňazí a dnes vieme, že všetky systémy, ktoré používajú peniaze ich vrátia cez vedomie ľudí do kapitalizmu. A opäť k prospech Slovenka a tým pána Fica. Takto vidím chybu: Učiteľ marxizmu, ako dokázala reštaurácia kapitalizmu, môže veriť v silu peňazí, tým sa ale vylúčil s vedeckého marxizmus, pretože už v socializme dýchal vzduch kapitálu. Skončil socializmus, skončil preňho marxizmus, nie preto, že by prevrátil kabát do kapitalizmu, ale preto, že on zostal žiť v tom čom žil za socializme, vo vzťahoch sprostredkovaných peniazmi. A kto pri marxizme zostal, ten je v novej výrobe, a tá zmenila svet, a nie politický pád socializmu.

 

Obrázok používateľa datatip
#2
Anton Maslo
14. jún 2013, 10:50

Titulok znie : Prežije kapitalizmus svoju poslednú krízu?

Skúste páni najskôr popísať, či vysvetliť čo si predstavujete pod pojmom kapitalizmus = v súčasnej podobe ?

Potom možno začnú mať zmysel aj nezmyselné debaty o kapitalizme.

Dnešná podoba kapitalizmu je len frázou, ktorú neviete inak pomenovať, tak ju v tzv. oficiálnom duchu voláte kapitalizmus. Iste každé spoločenské zriadenie je nejakou nálepkou označené. Prečo tento medzinárodný bordel aj vy označujete za kapitalizmus ?

Obrázok používateľa Jozef Gazarek
#3
Jozef Gazarek
14. jún 2013, 14:23

Viete, ja si tiež myslím, ak Vás dobre rozumiem: našim teoretikom sa do toho vôbec nechce. A tým sa udržuje čierna diera vedomostí vo verejnosti. Takže kde je kapitalizmus? Si myslím, kapitalizmus vyrobil komunizmus tým, že namiesto kapitálu, ktorý je organizačne evidenčný prvok výroby a výmeny vytvoril zámenu softvér toho istého použitia. Boli otvorené dvere do automobilky, tak som si to bol pozrieť, tú výmenu kapitálu za softvér. Takúto mám ja predstavu,  kde sme v spoločenskom prostredí tvoreného  výrobou. To nie je politický stav spoločnosti.

 

3/ TABUĽKA: SPOSOBOV VÝROBY, STUPŇOV VÝROBY, TIEŽ PRODUKTIVITY PRÁCE

--------------------------------

PRODUKTÍVNA PRÁCA

------------------------------------ PRÁCE MOŽNÉ PO ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY PRÁCE

------------------------------------------CELÁ SPOLOČNOSŤ, začína: 1 otrokár na 10 otrokov

10////////////////////////////////10/////0////10// PRVOTNOPOSPOLNÝ KOMUNIZMUS

9 //1/////////////////////////////10/////1/////11// OTROKÁRSKY spôsob výroby

8//2//////////////////////////////10/////1/////11//

7//3//////////////////////////////10/////1/////11//

6//4//////////////////////////////10/////1/////11//

5//5//////////////////////////////10/////1/////11//

4//6//////////////////////////////10/////1/////11/

3//7//////////////////////////////10/////1/////11//

2//8//////////////////////////////10/////1/////11//

1//9//////////////////////////////10/////1/////11//

---8//1////////////////////////////9/////2/////11// Individuálna malovýroba, stupeň výroby

---7//2////////////////////////////9/////2/////11// FEUDÁLNY spôsob výroby

---6//3////////////////////////////9/////2/////11//

---5//4////////////////////////////9/////2/////11//

---4//5////////////////////////////9/////2/////11//

---3//6////////////////////////////9/////2/////11//

---2//7////////////////////////////9/////2/////11//

---1//8////////////////////////////9/////2/////11//

------7//1////////////////////////8/////3/////11// Jednoduchá kooperácia, stupeň výroby

------6//2////////////////////////8/////3/////11// KAPITALISTICKÝ spôsob výroby

------5//3////////////////////////8/////3/////11// Rast produktivity práce organizáciou námezdnej práce

------4//4////////////////////////8/////3/////11//

------3//5////////////////////////8/////3/////11//

------2//6////////////////////////8/////3/////11//

------1//7////////////////////////8/////3/////11//

---------6//1/////////////////////7/////4////11// Manufaktúra, stupeň výroby

---------5//2/////////////////////7/////4////11// Rast produktivity práce deľbou práce

---------4//3/////////////////////7/////4////11//

---------3//4/////////////////////7/////4////11//

---------2//5/////////////////////7/////4////11//

---------1//6/////////////////////7/////4////11//

------------5//1/////////////////6/////5////11// Strojný veľkopriemysel, stupeň výroby

------------4//2/////////////////6/////5////11// Parný stroj, rast produktivity práce vedou

------------3//3/////////////////6/////5////11//

------------2//4/////////////////6/////5////11//

------------1//5/////////////////6/////5////11//

---------------4//1/////////////5/////6////11// Elektrifikácia stroja, stupeň výroby

---------------3//2/////////////5/////6////11//

---------------2//3/////////////5/////6////11//

---------------1//4/////////////5/////6////11//

------------------3//1//////////4/////7////11// Programovanie stroja, stupeň výroby a

------------------2//2//////////4/////7////11// tiež informačné technológie.

------------------1//3//////////4/////7////11// KOMUNISTICKÝ spôsob výroby

---------------------2//1//////3/////8////11// Kooperácia národov, stupeň výroby

---------------------1//2//////3/////8////11// Rast produktivity práce organizáciou združenej práce

------------------------1//1//2/////9////11// Spoločenská kooperácia, stupeň výroby

---------------------------1//1////10///11// Slobodná kooperácia, KOMUNIZMUS


 

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984