Prezident alebo rezident?

V. Nezval: Je to česť, nebo náhoda, stát se prezidentem svýho národa ?
Počet zobrazení: 2824

Mne osobne ani tak nezáleží v prvom  rade na konkrétnej osobe, ale skôr na tom, čo očakávam od prezidenta  a čo ponúka. Často píšeme o hodnotách, a to by som čakal, že  kandidáti budú otvárať. A nielen v čase predvolebnom, mala by to byť osobnosť, ktorá sa dlhodobo venuje niektorým témam a tie nastoľuje. Nie však politicky, ale so záujmom o spájanie a riešenie vecí. Prezidentom by sa mal stať človek, ktorý  je všeobecne uznávanou autoritou, je intelektuálne na výške, vedec, spisovateľ. Pôsobí integrujúco a zmierlivo navonok i do vnútra spoločnosti, ctí si kultúrne a náboženské tradície krajiny a rozvíja ich, ovláda dobre slovenský jazyk, slovenské dejiny a kultúru. Je mravne bezúhonný – netrestaný, ale vedie aj usporiadaný rodinný život, prípadne ak je slobodný, tak má dobrý mravný profil, má spoločenské vystupovanie a vie sa jasne vyjadrovať. Je otvorený ľuďom a ich problémom, stretáva sa s nimi a žije ich ťažkosťami a radosťami.

Viem, že prezident nemôže byť ideálny, ale mal by mať ideály a usilovať sa ich napĺňať. Hovorí sa, že schopnosti vynesú človeka hore, ale česť ho má udržať. Toto si mnoho politikov neuvedomuje. Prezident Slovenskej republiky by mal tiež stelesňovať nezištnosť, zásadovosť a oddanosť národu a štátu. Záruky týchto vlastností by mali byť preukázateľné jeho predchádzajúcou činnosťou, osobným nasadením v službe národu a spoločnému dobru, jeho verejným vystupovaním, odvahou vysloviť poznanú pravdu. Nesmie mu  chýbať obsah a  vlastné posolstvá a musí byť svojprávnou, samostatnou a mienkotvornou osobnosťou. Prezident Slovenskej republiky musí mať príťažlivú, ale hlavne reálnu  víziu slovenskej budúcnosti. Samozrejme, musí to prezentovať tak, aby jeho vízia bola pre väčšinu ľudí motivujúca. Túto víziu by mal doložiť doterajšou činnosťou, prípadne publikáciami. Predložená vízia slovenskej budúcnosti musí byť odvodená zo strategického zhodnotenia Slovenska, z domácej i medzinárodnej situácie.

Myslím, že prezidentských osobností je na Slovensku málo, alebo o nich nevieme. Zato sme dennodenne informovaní o všetkých gangstroch a pseudocelebritách. Až sa raz dožijeme toho, že budeme hrdí na našu inteligenciu, potom aj voľba prezidenta bude súboj výnimočných osobností. Nasledujúca voľba nášho prezidenta by sa nemala stať predmetom politických špekulácií a mocenských kalkulácií politických strán za chrbtom spoločnosti. Mala by jej predchádzať celonárodná diskusia. Do celonárodnej diskusie rozhodne nepatrí osočovanie a ohováranie protivníka na základe nepodložených argumentov. Občan vo volebnom rozhodovaní sa má, ak je zodpovedný, riadiť vlastným rozumovým zvažovaním, a nie vplyvom a tlakmi médií a takzvaných politických aktivistov. Manipulovateľná je vždy nevzdelaná masa. Vzdelaní ľudia vedia rozlíšiť skutočné hodnoty od populizmu. A múdrosť sa nedá nastoliť žiadnym dekrétom žiadneho vladára. V každom prípade by mali občania pristupovať k volebným urnám s rozumom, sebavedome, odvážne, múdro a s odhodlaním. Uvedomujem si, že vo  voľbách samozrejme spolurozhoduje aj cit, sympatia, nenávisť, závisť a podobné ľudské vlastnosti a pocity. Tak je to všade, kde existuje volebný systém. Hlavné je, že máme ideály a tie si nesmieme nechať zobrať. Naopak, musíme ich aj počas vírenia a hluku davu šíriť ďalej. Tak trochu sa cítim ako zástanca Platónových myšlienok o vláde filozofov, vzdelancov. Títo  však v existujúcich podmienkach nie vždy sú pustení k  slovu. Budeme si teda aj v prezidentských voľbách vyberať toho, čo nechceme, alebo presnejšie, budeme hlasovať za toho kandidáta nie preto, že s ním vnútorne súhlasíme, ale preto, že je zárukou, aby sa prezidentom nestal niekto iný.

Ešte jedna dôležitá vec k sociálnemu portrétu prezidenta. Jeho prah citlivosti by mal byť nastavený dostatočne tak, aby pri podpisovaní zákonov či udeľovaní milostí dokázal chrániť najbezbrannejších, nastavoval zrkadlo najsilnejším a zároveň dokázal oceniť najpracovitejších. Ja totiž za dobrého považujem zvoliteľného kandidáta s reálnou šancou na úspech, kandidáta prijateľného aj pre liberálov, kandidáta schopného pochopiť, že niekto môže mať na niektoré otázky iný názor a akceptovať to . Veď už len vydržte do 30.marca a uvidíte, aké hodnoty vyznáva väčšinovo Slovensko, všetko sa dozviete, bude to pre niektorých veľmi nemilé precitnutie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984