Reklama

Poznámky, postrehy k „samovzplanutiu“ politickej krízy

Počet zobrazení: 4512

1. Vražda plus jej medializácia a politizácia


„Nástroj spoločenskej destabilizácie krajiny“ (Slovenska). Bude to, či môže byť. Povedal to bezpečnostný analytik M. Žitný v pondelok 26. februára 2018 večer po 22. hodine v Spravodajstve na RTVS 2. Teda v deň, keď bola uverejnená správa o dvojnásobnej vražde). Prekvapil, až zaskočil tým prítomnú pani B. Balogovú (šéfredaktorku SME), aj moderátorku pani Z. Kovačič Hanzelovú. Vylučovali to, nepripúšťali to. Aspoň pohybmi hlavy. Ďalší vývoj (zdá sa) potvrdil pravdivosť slov bezpečnostného analytika. Vedel o tom, čo sa stane, alebo to vedeli aj prítomné novinárky?

Utorok 27. 2.: Titulné strany novín v čiernom (smútočnom). Vyhlásenie šéfredaktorov a vydavateľov. Výzva, alarm: „Na Slovensku vraždia novinárov“!


2. Monolitná jednota
 

Inštitúcií tzv. politickej vedy (politológov), katedier, ústavov, nezávislých politológov, ešte nezávislejších sociológov, analytikov a „syntetikov“ (prognostici už odumreli!, resp. boli privatizovaní) plus novinárov, komentátorov, redaktorov – médií printových, elektronických – ; všetci reprodukovali jeden nápev v rovnakej tónine. Zmenili ho na davový chorál.

Žiadny iný názor nezaznel. Kritické a pluralistické myslenie odumrelo, je paralyzované. Možno je zakázané. Až po uplynutí dvoch týždňov bolo možné v novinách (výnimočne a nesmelo) napísať niečo iné, ako bolo v mainstreamových médiách. Z iskry už sa rozhorel plameň.
 

3. Médiá a politológovia
 

Správajú sa a konajú – hodnostári, pohlavári a pospolitý národ – ako v Andersenovej rozprávke Cisárové nové šaty. Kto nevidí, aké sú tieto šaty nádherné, neobyčajné, tajomné, nie je hodný zastávať svoj úrad, miesto, hodnosť.

Kto ako novinári plus politológovia (okrem niektorých, nekričiacich rovnako nadšene ako temer všetci) a celý dav nevidí, že tie vraždy sú dielom Smeru, Kaliňáka, Fica, nie je demokrat, ani človek hodný byť renomovaným občanom našej krajiny. (Nie je s nami – je spolupáchateľom  – koho, čoho – asi vraždy, nadržiava a schvaľuje ju).

Čakáme na to nevinné dieťa, ktoré zakričí, že „Cisár je nahý!“, že médiá a politológovia sú zaslepení, akoby v tranze...
 

4. Masová kamufláž a manipulácia


Prostonárodného ľudu slovenského. Tomu ukázali, kto je vinný za všetky doterajšie skrivodlivosti, naozajstné a (ale) aj tie iné – z virtuálneho a printového sveta.

a) V stredu alebo vo štvrtok (28. 2. resp. 1. 3.) bývalý redaktor týždenníka Plus 7 dní, pán Mego v rozhovore pre Českú televíziu, (ČT 24) reláciu Udalosti, povedal, že materiály do posledného článku zavraždeného J. Kuciaka mu poskytol on s tým, že bude na nich ďalej pracovať.

b) Vo štvrtok, resp. v piatok (1. 3., resp., 2. 3.) vtedy ešte minister vnútra R. Kaliňák povedal novinárom, že 60 – 80 percent údajov do posledného článku zavraždeného novinára mu poskytlo Ministerstvo vnútra SR.

Otázka 1) Bol posledný, publikovaný článok J. Kuciaka jeho vlastným článkom, alebo bol zostavený z údajov, formulácií, ktoré mu poskytol kolega redaktor pán Mego a z tých, ktoré dostal od ministerstva vnútra?

Otázka 2) Bolo šéfredaktorovi známe nebezpečenstvo ohrozujúce život redaktora?

V stredu 23. februára 2018 si šéfredaktor portálu Aktuality.sk prečítal pripravovaný článok J. Kuciaka. Akceptoval ho a súhlasil s ním, či dal mu pokyn na ďalšiu prácu na ňom. Podľa všeobecného názoru novinárskej obce (po publikovaní tohto nedokončeného článku v týždni po nájdení mŕtveho tela novinára vo V. Mači) údaje v ňom boli takého charakteru, že boli príčinou zavraždenia jeho a jeho priateľky.

Vedel šéfredaktor portálu Aktuality.sk o nebezpečenstve pre život redaktora (aj snúbenice) a napriek tomu ho poveril, bez vyžiadania policajnej ochrany, ďalšou život ohrozujúcou investigatívou? Mohol tušiť o možnom atentáte na redaktora, spoliehal sa, bez náležitých dôvodov, že k nemu nedôjde? Konal teda zavinene – z nedbanlivosti (vedomej, či nevedomej), alebo – dá sa vylúčiť? – že konal možno aj s vedomím, že bude ohrozený život redaktora Kuciaka, že bude na ňom priamo vykonaná poprava? Alebo videl v tom nebodaj „vyšší zámer“, že keď ide o „vykonštruovanie“ spojenia talianskej mafie s úradom vlády (Trošková, a Jasaň), s predsedom vlády, ministrom vnútra, prezidentom policajného zboru Gašparom, je dovolené takéto riziko podstúpiť? Stojí dvojnásobná smrť za diskreditovanie Ficovej vlády? Sú to hriešne myšlienky, odmietame ich. Ale je namieste otázka – prospelo to niekomu, kto si niečo také želal (pád Fica a kriminalizácia Smeru)?

Matka popravenej partnerky, družky, snúbenice (dňa 20. 3. 2018, v TV všetky kanály).

a) Tušila šípila, inštinktívne ohrozenie života budúceho zaťa, snúbenca, druha, partnera jej dcéry vyplývajúceho z jeho investigatívy ! ?

Urobila všetko, alebo aspoň všetko, čo bolo v jej možnostiach, aby ho, ich, odradila od takejto činnosti? Necíti sa teraz aj ona zodpovedná, samozrejme, nie vinná, za ich obetované životy? A súčasne srdcervúco aj v hneve a túžbe po odplate kričí v TV, o tom, že iní sú za to zodpovední, tých treba stíhať, dopadnúť a zaslúžene potrestať. Súhlasila s ich predmanželským spolužitím aj v čase, keď navštevovali náboženské semináre pred sobášom, kde ich učili, že súžitie muža a ženy pred cirkevným sobášom (udelením siedmej sviatosti) je ťažkým hriechom?

b) Ako a za čo si dvaja mladí ľudia – nezosobášení, dva-tri roky po VŠ, kúpili rodinný dom aj so záhradou) v oblasti, ktorú naši novinári označujú aj ako „kriminálny, či drogový trojuholník“ (Galanta, Sereď, Šaľa)?  

c) Obetovali ich levom – ako kresťanov starom Ríme v Coloseu?

Národ potrebuje hry, aj také, o ktorých si myslí, že hrá sám, podľa svojej slobodnej vôle. Vtedy preňho platí to biblické – „blahoslavení chudobní duchom“, s dodatkom, otázkou: mediokrati ich použili pre svoje mocenské hry?
 

5. Médiá sú politickou silou


Treba ich regulovať obdobne ako politické strany, aby mali práva aj povinnosti – (vlastníkmi novín, nie sú vždy len „tí ktorí v nich pracujú“!) – a najmä zodpovednosť za „rozširovanie zreteľne nepravdivých údajov, ktoré sú schopné zvýšenou mierou vyvolať verejné znepokojenie“.

Sformovali sa na ideologických mediokratov bez demokratickej legitimity, bez možnosti, aby novinári museli uskutočniť spätnú väzbu, brzdy a protiváhy na výsledky svojej činnosti.
 

6. Politika – ekonomika – žurnalistika
 

Prepojenie: obchodná spoločnosť financuje kampaň politika, politik jej poskytuje protihodnotu z výberového konania, európskych fondov (eurodotácií) – umožňujú si navzájom dostať sa k tomu, čo chcú (reciprocita). Nezávislé noviny, súkromné média– informačne kultivujú „občiansku spoločnosť“, ba tvrdí sa, že pôsobia aj na verejnosť, na verejnú mienku („vymývaním mozgov“ a informačnou manipuláciou) – a dokonca, že boli už raz v minulosti „Iskrou“ (Leninovou) ktorá spôsobila svetový požiar, a v súčasnosti ako piromani spôsobili „samovzplanutie občianskej spoločnosti“ (to je novotvar „investigatívnej publicistiky). Samovzplanutie poznali producenti a užívatelia zápaliek, ktorých hlavičky boli vyrobené pôvodne iba zo síry (preto zápalky = sirky). Bola či bude „občianska spoločnosť“, boli ľudia na námestiach produktom pirománie, žurnalistickej pirománie, podpaľačstva? Zákon ukladá, aby na každom verejnom zhromaždení boli aj požiarnici, hasiči (porovnaj film – „Hoří má panenko!) Kde sú „hasiči“, keď došlo k samovzplanutiu? (ako vo vrecku funkcionára družstva vo „Vesničce střediskové“). Porušil sa pri prehlbovaní a upevňovaní právneho štátu – zákon ? A za to im hlava štátu zložila v Prezidentskom paláci poklonu aj v mene medzinárodných médií, ktoré ho na to splnomocnili? Držia sa hesla „Čelom k masám“  – a po nás aj potopa?  

K čomu objektívne smerujú, čo chcú?
 

7. Mohlo by to byť „prvotné kresťanstvo“


Autentický komunizmus (svet, civilizácia bez peňazí, nepeňažná ekonomika) – nie trhová ekonomika! To vlastne žiadajú – zástupy na námestiach (ani o tom ani nevedia, pretože „nevedomosť hriechu nečiní“(?). Ako inak, ako takto sa dá dosiahnuť likvidácia korupcie, oligarchov, politikov skorumpovaných, manipulatívnych a podplatených novinárov? Ako možno dosiahnuť likvidáciu korupcie?

Návratom do obdobia pred rokom 1989(?), alebo – ešte ďalej – do obdobia husitskej revolúcie – s Táborom a táboritmi (odovzdávanie peňazí a drahocenností do kadí, z ktorých sa uspokojovali potreby iných a všetkých, podľa pravidla „každému rovnako“ alebo „každému podľa jeho potrieb“ (?) ). Alebo návratom do čias prvých kresťanských komunít žijúcich v katakombách v starovekom  Ríme?
 

8. Za čo sú zodpovední politici, za čo novinári a za čo podnikatelia
 

a) V polovici februára (týždeň tuhých mrazov) zmrzlo na ulici – len v Bratislave – poltucta bezdomovcov. Sú to ľudia, boli to ľudia – nemali právo na život? Mali aj podľa našej ústavy! Ďalších najmenej poltuctatisíc ľudí žije v hlavnom meste bez prístrešia, sú žobrákmi. Podľa najvyššieho zákona Slovenskej republiky majú právo na dôstojný život. Základné, nescudziteľné ľudské právo je v našom sociálnom systéme nevymožiteľné!

b) Vládne tu mafia, aj talianska, aj novinárska, aj mafia bohatých, aj politikov – a máme kategóriu „osoby sociálne vylúčené“. Kto ich vylúčil?

c) Aké sociálne prostredie umožnilo, že dvojicu mladých ľudí zavraždili?
 

Bol to NEOLIBERÁLNY KAPITALIZMUS
 

Ten splodil a plodí toto kriminologické prostredie, spoločenský systém, ktorý treba reparovať, zmeniť či odstrániť.

Autor je vysokoškolský učiteľ

Foto: Emil Polák

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Blogy a statusy