Poznajme pozadie a riešenia sa nájdu

Počet zobrazení: 3035

Obávam sa, že politika u nás aj vo svete je natoľko sprofanovaná, že ak použijem dnes toľko omieľané „slušní ľudia“, ľudia sa do politiky nebudú tak jednoducho  hrnúť. Osobne sa musím priznať, že  nemám rád vystatovanie sa „slušných“, akoby celý národ bol neslušný, iba zopár ľudí túžiacich po popularite a moci bolo slušných.  Vďaka médiám a technickému prístupu k životu sa sprofanovala nielen politika, ale predovšetkým náš vzťah k svetu a tým i myslenie a reč. Uverili sme individuálnemu prístupu k realite ako jedinému správnemu a potom už niet čo spájať, iba to, čo mne osobne prinesie osoh. Formálne sa spojíme proti niekomu, ale reálne chceme všetko pre seba. Používame pri tom tie isté a niekedy horšie metódy ako tí, ktorých sme nazvali nepriatelia. Sme proste pyšní a ide nám len o vlastné presadenie.  Spojili sme sa tak v permanentné likvidovanie všetkého, z čoho vychádzame i samotnej prírody. Pretože v našich hlavách dominuje viera, že my sme tí najlepší a najrozumnejší. Keď si uvedomíme, čo robia vodcovia svetových mocností, tak to je hocičo iné, len nie spájanie. Prikláňam sa k názorom, že najviac spájať sa darí čínskemu prezidentovi, ktorý dokáže strategicky držať pokope najľudnatejší štát sveta a ešte aj presadzovať globálny projekt Hodvábnej cesty, ako aj rozvíjať vesmírny program a príliš sa neangažuje našťastie vo svetových konfliktoch. Pripúšťam, že to nemusí byť iba vec jedného človeka, ale súhrnu aj kultúry, práce vedenia štátu, médií, aj životného štýlu a čínskej národnej hrdosti .

Mladá nastupujúca generácia je prirodzene liberálna, vyplýva jej to z veku a neskúsenosti a tak ako rieka, ktorá je v hornom toku rozbúrená, sa až postupom času stáva rozvážna a menej deštruktívna. Často uvádzam, že kým neexistuje autorita, neexistujú ani riešenia. Ale autorita nemôže vyrásť v dnešnej dobe prirodzene, kedy má prevahu len jeden názorový prúd, pretláčaný niektorými médiami, pretože čokoľvek mimo tohto rámca býva často  znevažované. Jedine veľké osobnosti  by snáď dokázali spojiť nespojiteľné, t. j. liberálov a konzervatívcov na základe odklonu od politického extrémizmu. Zastávam názor,  aby bol globálny svet so vzájomnou spoluprácou suverénnych štátov. To je momentálne najzdravšia predstava videnia globálneho sveta. Riešenia existujú vtedy, ak sú autoritou kvalitné argumenty. Je dôležité, aby bola autoritou rozumná myšlienka a rozumné slovo, nech je kohokoľvek. Na to, aby sme mohli dať dobré riešenia, potrebujeme reálne vyhodnotiť situáciu. Myslím tým, ako sa veci v skutočnosti majú, nie aké sú nám podsúvané za účelom názorového formovania.

eusmrad.jpg
Ilustračná kresba: Ľubomír Kotrha

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984