Reklama
Reklama

Poslanie medicíny – zisk alebo zdravie?

Počet zobrazení: 3037

Zdravotníctvo je úžasne dynamický odbor ľudskej činnosti, ktorý – ak si má zachovať istý štandard – potrebuje nielen kvalifikované prerozdeľovanie peňazí, ale aj kvalifikovaný systém. Ak je však balans na strane systému, ani najlepší ľudia ho nezachránia. Zdravotníctvo je kolos, ťažký rezort. Problémov v našom zdravotníctve  vlastne od revolúcie je veľa. Starnúca populácia s demografickou krivkou, ktorá pripomína urnu, naznačuje postupnú nedostupnosť liečebne náročných úkonov. Platby za výkony sú v mnohých prípadoch  nízke, takže mnohé ambulancie nie sú schopne prežiť, nieto ešte prosperovať  a všetci lekári nemôžu robiť v poisťovniach či zväčšovať prsia.

Niektoré zákony, predpisy tento systém znefunkčňujú, v mnohých prípadoch sú demotivujúce. Je zlá príprava mladých, zlý systém postgraduálneho vzdelávania lekárov aj sestier, zabúda sa na morálny a mravný rozmer pri výchove. Globálny morálno-etický problém v spoločnosti sa odráža aj v medicíne. Medicína ako taká sa venuje symptomatickej liečbe a chýba jej príčinný či preventívny rozmer. Farmaceutický priemysel je primárne nastavený na zisk. Kedysi stačilo pár lekární v meste, teraz sa o ne potkýname na každom rohu. Tak prudko stúpla chorobnosť ľudí?

Systémová chyba korporativizmu je zisk povýšený nad všetko ostatné. Táto ideológia má automaticky odsunutý morálno-etický rozmer na druhu koľaj, čo má kolosálne následky na všetky odvetvia ľudskej činnosti. Teda aj na medicínu. Možno aj preto sa kvalifikovane nerieši preventívny či príčinný aspekt medicíny a prechod biochemického náhľadu na kvantovú úroveň. Veľký problém existuje aj v spoločnosti – strata autority povolania, kriminalizácia lekárov a slabé pozitívne správy o zdravotníkoch. Ale, na druhej strane , pre mnohých  a, bohužiaľ, aj pre niektorých  lekárov, sa stala choroba tovarom, biznisom.

Svoju profesijnú dráhu som začínal v nemocnici, keď medicína bola ešte medicínou, choroba chorobou, aj lekár si lekára vážil – bol to jeho kolega a človek jeho kmeňa. A dnes? Veľa biznisu. Kto iný, ako samotní zdravotníci to môže prinavrátiť späť? Neurčujú, či tu bude DRG, E-Health, nedokážu nariadiť poisťovniam, že prvoradý je pacient, a nie koľko na ňom ušetria. Ale dokážu, ak budú chcieť, prinavrátiť do zdravotníctva vzájomnú úctu k sebe. V tom je ich sila. Potom sa nestane, že lekár pred ľuďmi nemá vážnosť a úctu. Vážme si navzájom lekára z oblasti fyzioterapie, genetiky, psychiatrie rovnako ako chirurga, internistu. Je potrebné, aby lekári tvorili zasa jeden kmeň.

Smutný som však viac z toho, že ešte stále nedosahujeme terapeutický efekt v predmetnej oblasti. Lekári aj sestry od nástupu sú masírovaní, aby sa starali o papiere, respektíve trávia veľa času pri počítači a na pacienta je menej času. Prečo niekto nepríde s nejakým plánom, ako zjednodušiť, zľahčiť, odbúrať administratívu? Pritom  s lekármi to bude čím ďalej tým horšie, prvý problém nastane s  detskými lekármi, potom úrady presunú určité  vekové kategórie na lekárov pre dospelých a tých je nedostatok tiež. Počítačové systémy a nové povinnosti urýchlia odchod dôchodcov obvoďákov.

Riešenie z môjho pohľadu? Zvyšovanie dostupnosti, presun prostriedkov priamo k poskytovateľom a zvýhodnené podmienky pre fungovanie ambulancií. Aby si každý na svojom poste zodpovedne, slušne a na odbornej úrovni robil svoju prácu. Možno sa tým nevyrieši celé zdravotníctvo, ale mnohým pacientom sa dá uľahčiť. Záverom si dovoľujem citovať lekára z praxe z univerzitnej nemocnice. „Čaká nás E-Health, DRG – keďže troška som do nich zainteresovaný, myslím si, dajme im šancu aj napriek tomu množstvu chýb, ktoré v nich sú. Veď všetci kričíme po zmene – tak sa o ňu pričiňme. Pokúsme sa zmeniť svoj osud. Politici to za nás neurobia.“

Autor, PhDr. Dušan Piršel, je riaditeľom Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama