Reklama
Reklama

Podujatia Klubu Nového slova v roku 2019

Počet zobrazení: 2865

V roku 2019, poznačenom tak ako rok predtým mnohými okrúhlymi výročiami, Klub Nového slova opäť zorganizoval množstvo akcií, samozrejme, tradične s dvojmesačnou pauzou počas letných dovoleniek.

Na základe ich charakteru a obsahu ich môžeme rozdeliť do štyroch skupín. Prednášok a besied, ktoré sme v podstate všetky usporiadali na pôde Inštitútu ASA (analýzy – stratégie – alternatívy) na Gunduličovej ulici spolu s Ústavom politických vied SAV a Futurologickou spoločnosťou Slovenska, bolo 13.

KNS sa podieľal aj na organizácii a spolu so Slovom i na popularizácii 4 panelových diskusií, ktoré sa pod taktovkou ÚPV SAV konali v Univerzitnej knižnici i s prispením ministerstiev školstva a kultúry. Spolu s vydavateľstvom Veda sme prezentovali štyri knihy a ich autorov. Do štvrtej skupiny „iné“ môžeme zahrnúť 6 ďalších spoločenských podujatí v koordinácii s Oblastným výborom SZPB v Bratislave. Naši členovia sa aj na základe pozvánok uverejnených v Slove zúčastňovali na mnohých a spomienkových akciách v Bratislave.  

vyrocne_stretnutie.jpg
Šéfovia na výročnom stretnutí klubu 17. decembra 2019. Zľava: prof. Jozef Lysý, predseda výboru Klubu Nového slova, doc. Martin Muránsky, výkonný riaditeľ Inštitútu ASA, Martin Krno, podpredseda výboru Klubu Nového slova. Foto: Peter Juza

Takmer zo všetkých akcií boli videozáznamy uverejnené na webovej stránke Slova, respektíve sme o nich napísali články a reportáže.
 

PREDNÁŠKY a BESEDY
 

Prednáška profesora ekonómie Ivana Halušku na tému Budúcnosť sveta na križovatke – udržateľný rozvoj či veľké krízy, mierová spolupráca či svetová vojna – 24. január.
Ivan Haluška: Budúcnosť sveta na križovatke

Prednáška docenta práva Branislava Fábryho spojená s diskusiou na tému Ústavný súd: výzvy pre rok 2019 – 31. január.
Prednáška Branislava Fábryho Ústavný súd: Výzvy pre rok 2019

Prednáška historika Martina Mocka na tému KSS v novembri 1989: stav výskumu – 13. február.
Martin Mocko: KSS v novembri 1989: stav výskumu

Na ňu nadviazala druhá beseda Martina Mocka na tému KSS po 17. novembri 1989 – 28. marec.

Beseda s Pavlom Haulíkom, riaditeľom agentúry MVK na tému Nálady slovenskej spoločnosti pohľadom verejnej mienky - 13. marec.
Videozáznam besedy s Pavlom Haulíkom, riaditeľom Agentúry MVK

Diskusia s Vladimírom P. Kozinom, členom korešpondentom Ruskej akadémie prírodných vied spojená s prezentáciou knihy Vývoj strategických a taktických nukleárnych zbraní USA a osobitosti ich použitia v 21. storočí – 10. apríl.
Ruský expert Vladimir P. Kozin o jadrových zbraniach a osobitosti ich použitia v 21. storočí

Diskusia s kazašským veľvyslancom Seržanom O. Abdykarimovom: Dvadsaťpäť rokov diplomatických vzťahov medzi Kazachstanom a Slovenskom – 24. apríl.
Diskusia s kazašským veľvyslancom Seržanom O. Abdykarimovom

Beseda so spisovateľom Gustávom Murínom: Mafia na Slovensku – od zabijakov k zbohatlíckym podnikateľom – 15. máj.
Gustáv Murín: Mafia na Slovensku

Na aktuálnu tému „V4 a Rusko“ sme diskutovali s mladými ľavicovými aktivistami Robertom Bestrom, predsedom združenia Mladí sociálni demokrati, Igorom Melicherom, podpredsedom MSD, a Arturom Bekmatovom, predsedom Frontu ľavicovej mládeže – 26. jún.

Diskusia s Igorom A. Leščeňom, veľvyslancom Bieloruskej republiky v SR, o rozvoji vzťahov medzi Slovenskom a Bieloruskom – 3. október.
Diskusia s bieloruským veľvyslancom I. A. Leščeňom

Prednáška profesora ekonómie Petra Staněka s diskusiou na tému K architektúre budúcej spoločnosti – 31. október.
Peter Staněk: K architektúre budúcej spoločnosti

Prednáška a diskusia s Jaroslavom Skvorcovom, dekanom Fakulty medzinárodnej žurnalistiky MGIMO, na tému Súčasné informačné vojny  – 7. november.
Jaroslav Skvorcov: Súčasné informačné vojny

Prednáška a diskusia s Alexejom Anatolievičom Gromykom: Rusko v európskej politike – veľký európsky priestor – 28. november.
Alexej A. Gromyko: Rusko v európskej politike...

 

PANELOVÉ DISKUSIE O OSOBOSTIACH SLOVENSKEJ POLITIKY
 

Matúš Dula – politik, právnik a národný činiteľ – 14. február.

Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus – 12. jún.

Dr. Emil Stodola – politik, právnik a politický mysliteľ – 22. október.

Jozef Gregor Tajovský – politik, legionár a spisovateľ – 3. december.
 

PREZENTÁCIE KNÍH A ICH AUTOROV


Štefan Nižňanský: Čudo medzi ZOO a cintorínom – 28. február.

Miroslav Mojžita: Kňažko/Demeš. Formovanie slovenskej diplomacie v rokoch 1990 až 1993 – 17. apríl.

Peter Dinuš a kol.: Október 1917 a súčasnosť a Dominika Dinušová: Za hlasom revolúcie – 22. máj.

Ladislav Hohoš a kol.: Civilizácia na rázcestí po polstoročí – 28. máj.
 

OSTATNÉ PODUJATIA


27. ročník Pochodu na Malý Slavín v lese nad Račou za účasti cca 250 ľudí v spolupráci s Veľvyslanectvom RF v SR a OblV SZPB – 25. máj.

Clementisove dni v Tisovci – 20. september až 22. september.

Slávnostná akadémia k 75. výročiu vzniku týždenníka Nové slovo spojená s prednáškami a debatou – 24. September.

Spolupráca s Veľvyslanectvom ČĽR pri príležitosti 70. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi ČĽR a Slovenskou republikou.

Odborný seminár Miroslava Číža, poslanca Európskeho parlamentu za frakciu európskych socialistov, na tému Novodobé výzvy progresívnej ľavicovej perspektívy s osobitným zreteľom na ľudské práva. Vystúpili profesori Oskar Krejčí a Peter Staněk a docent Martin Muránsky – 13. december.
Novodobé výzvy progresívnej ľavicovej perspektívy...

Tradičná Vianočná kapustnica KNS – 17. december.

Spomienkové stretnutie pri príležitosti 76. výročia prijatia Vianočnej dohody – 19. december.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama