Reklama
Reklama

Podujatia Klubu Nového slova v roku 2015

Počet zobrazení: 5021

V roku 2015 Klub Nového slova pripravil početné besedy, diskusie či prezentácie nových kníh. Niekedy samostatne, zväčša však v spolupráci s Inštitútom ASA (Analýzy, stratégie, alternatívy), Ústavom politických vied SAV, ako aj s inými združeniami a organizáciami – Futurologickou spoločnosťou na Slovensku, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Nadáciou Friedricha Eberta a Univerzitnou knižnicou v Bratislave. S výnimkou letných prázdnin boli v priemere každý mesiac dve až tri podujatia mesačne.

Z viacerých podujatí sme vďaka Michaelovi Augustínovi priniesli videozáznam;  poslúžila na to kamera, ktorú sme kúpili minulý rok v máji. Niekedy nám vypomohla s videozáznamom Občianska televízia.

O činnosti portálu www.noveslovo.sk, ktorý pokračoval v prezentácii kritických komentárov, štúdií, článkov o súčasnom dianí v slovenskej spoločnosti i vo svete, o histórii i víziách ďalšieho vývoja, sa môžete dočítať v príspevku Stručná bilancia Slova za rok 2015

Členovia Klubu Nového slova sa zúčastnili aj na viacerých spoločenských podujatiach spojených najmä s významnými výročiami, osobitne spojených s okrúhlym 70. výročím oslobodenia Slovenska a porážky nacistického Nemecka, ale aj na protestných demonštráciách súvisiacich so zostrenou geopolitickou situáciou v Európe a vo svete.
 

Prednášky a diskusie


29. január
Diskusné fórum na tému Katastrofické prognózy verzus ekonomická demokracia. S hlavným referátom vystúpil h. prof. Dr. Ing. Ivan Haluška, DrSc.
Viac: Katastrofické prognózy verzus ekonomická demokracia

e._barany.jpg3. február
Hosť KNS JUDr. Eduard Bárány, DrSc., bývalý sudca a podpredseda Ústavného súdu mal prednášku Ľudské práva a referendum. Podnetom bolo referendum, ktoré sa konalo o štyri dni na to. Podujatie moderovala členka vedenia KNS Gabriela Rothmayerová.
Viac: Eduard Bárány: Ľudské práva a referendum

26.  február
Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., mimoriadny profesor, vedúci Katedry informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského vystúpil s prednáškou Informačná spoločnosť, očakávania a hrozby. O úrovni prednášky a záujme o túto problematiku svedčí fakt, že takmer všetci účastníci vydržali na svojich miestach tri a pol hodiny bez prestávky.
Viac: Daniel Olejár: Informačná spoločnosť, očakávania a hrozby

26. máj
Vystúpenie Dr.h.c. prof. Ing. Milana Šikulu, DrSc. na tému Bod zlomu v zápase o globálne vládnutie.
Viac: Milan Šikula: Bod zlomu v zápase o globálne vládnutie

kavan_chmelar.jpg3. jún
Debata o iniciatíve Zjednotení za mier za účasti jej signatárov Jana Kavana, bývalého predsedu Valného zhromaždenia OSN a exministra zahraničných vecí ČR a Eduarda Chmelára, rektora Akadémie médií. Moderovala Gabriela Rothmayerová.
Viac: Jan Kavan a Eduard Chmelár o iniciatíve Zjednotení za mier

16. jún
Ing. Marek Schmögner, MSc. mal na pôde Inštitútu ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) prezentáciu s názvom Ako (ne)fungujú veľké peniaze. Moderoval  Martin Muránsky.
Viac: Ako (ne)fungujú veľké peniaze?

24. jún
Stretnutie s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky v SR Panom Weifangom, ktorý hovoril o slovensko-čínskych vzťahoch, ale aj o širších medzinárodných súvislostiach. Z čínštiny tlmočila sinologička Mgr. Daniela Zhang Cziráková, PhD. Moderoval publicista Leopold Moravčík.
Viac: Stretnutie s Pan Weifangom, veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky v SR

skvrnda_suleiman.jpg29. jún
Nové kolo chaosu a násilia na Blízkom východe
– to bola hlavná téma diskusie Inštitútu ASA a KNS, v ktorej s úvodným slovom na vystúpili a na otázky potom odpovedali doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. a  Ing. Jalal Suleiman, PhD. Moderoval Ivan Roháľ-Iľkiv (ASA).
Viac: Nové kolo chaosu a násilia na Blízkom východe

14. júl
V horúcom letnom počasí sa uskutočnila prednáška spojená s diskusiou na ešte horúcejšiu tému Hrozí nám nová finančná kríza? Pozvanie Inštitútu ASA a KNS prijal JUDr. Ing. MSc. Michal Hajek, LL.M., ekonóm s praxou vo viacerých finančných inštitúciách a zároveň právnik a advokát.
Viac: Hrozí nám nová finančná kríza?

8. september
Prednáška bývalej veľvyslankyne Rakúskej republiky na Slovensku, spisovateľky a maliarky Dr. Gabriele Matznerovej na tému Európska zahraničná a bezpečnostná politika po roku 1989: sociálnodemokratický pohľad. Podujatie moderoval Martin Muránsky.
Viac: Európska zahraničná a bezpečnostná politika po roku 1989: sociálnodemokratický pohľad

22. september
Prednáška prof. Ing. Petra Staněka, CSc. na tému Globálne riziká súčasnosti a budúcnosti. Moderoval Ivan Roháľ-Iľlkiv.
Viac: Peter Staněk: Globálne riziká súčasnosti a budúcnosti

5. november
Podujatie s hosťom KNS prof. Oskarom Krejčím moderovala Gabriela Rothmayerová. Svoju prednášku nazval Charakter budúcej vojny.
Obnovená vojensko-strategická rovnováha začína byť zrejmá a dostala aj podobu faktických činov využiteľnosti na svetových bojiskách. To znamená, že Západ stratil monopol na použitie násilia.
Viac: Oskar Krejčí: Charakter budúcej vojny


12. november
V Univerzitnej knižnici v Bratislave vystúpil prof. Jerry Harris, z DeVry University v Chicagu, s prednáškou Dialektika globalizácie, ekonomika verzus politika. Podujatie moderoval Ladislav Hohoš, konzekutívny preklad mal Richard Cedzo.
Viac: Jerry Harris: Dialektika globalizácie, ekonomika verzus politika

30. november
Prednáška JUDr. Branislava Fábryho, PhD. Na tému Dohoda TTIP a jej ústavné výzvy. Moderoval Ivan Roháľ-Iľkiv.
Viac: Branislav Fábry: Dohoda TTIP a jej ústavné výzvy
 

Prezentácie nových kníh
 

14. január
Predstavenie knihy rozhovorov Mgr. Michaela Hausera, PhD. Kopat do žuly motykou za účasti tohto hosťa Futurologickej spoločnosti na Slovensku, ako aj  autora úvodného slova ku knihe a jej editora Romana Kanda. Moderoval predseda FSS Ladislav Hohoš.
Viac: Michael Hauser: Procedury re-formace a střední Evropa

ilona_svihlikova_prelom_large.jpg31. marec
Stretnutie v Univerzitnej knižnici s českou ekonómkou a aktivistkou Ilonou Švihlíkovou nad jej novou knihou Přelom, od velké recese k velké transformaci. Moderoval Ladislav Hohoš.
Pavol Dinka: Ilona Švihlíková: Západná civilizácia postupne odchádza

22. apríl
Diskusia s filozofom Františkom Novosádom o jeho novej knihe Sociálna teória v otázkach a odpovediach. Čo? Ako? Prečo? Knihu uviedla profesorka Táňa Sedová, obaja potom reagovali  na otázky účastníkov podujatia, ktoré moderoval predseda KNS Jozef Lysý.
Viac: F. Novosád: Sociálna teória v otázkach a odpovediach

blaha_europsky-socialny-model.jpg29. apríl
V Malom kongresovom centre SAV prezentácia knihy poslanca Národnej rady SR PhDr. Ľuboša Blahu , PhD. Európsky sociálny model – čo ďalej? Uviedol ju PhDr. Miroslav Pekník, CSc., riaditeľ Ústavu politických vied SAV. Panelisti okrem editora publikácie: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., doc. PhDr. Jozef  Lysý, CSc., doc. Mgr. Martin Muránsky, PhD.
Viac: Európsky sociálny model - čo ďalej?

12. máj
Marek HrubecFrantišek Škvrnda predstaviliv čestine vydanú knihu nemeckého profesora Bernharda Sutora, ktorý sa zaoberá politickou filozofiou a sociálnou a politickou etikou: Od spravedlivé války ke spravodlivému míru? Podujatie moderoval Ladislav Hohoš.
Viac: Od spravodlivej vojny k spravodlivému mieru?

19. máj
V Malom kongresovom centre Vydavateľstva SAV Veda hosť KNS profesor Ivan Laluha uviedol publikáciu, ktorú napísal s kolektívom autorov Dubček – jeho doba a súčasnosť. Moderoval Miroslav Pekník.
Viac: Ivan Laluha a kol.: Dubček – jeho doba a súčasnosť

20. máj
Ekonóm Marián Vitkovič uviedol novú knihu Andrewa Farlowa Kolaps a jeho dôsledky. Príčiny a dôsledky globálnej finančnej krízy. Podujatie moderoval Roman Michelko, riaditeľ Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, ktoré publikáciu vydalo v rámci edície Pohľady za horizont. Prítomný bol aj prekladateľ knihy Mário Polónyi.
Viac: Marián Vitkovič: Andrew Farlow – Kolaps a jeho dôsledky

r.g.peffer.jpg14. september
Prezentácia novej knihy Rodneya G. Peffera, významného amerického filozofa, pôsobiaceho na Univerzite San Diego v Kalifornii, ktorý vystupuje z pozície liberálneho marxistu, Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť. Vyšla v edícii Pohľady za horizont vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Podujatie uviedol Roman Michelko, Pefferovo dielo a prezentovanú knihu charakterizoval Ľuboš Blaha a nielen o práci na preklade hovoril Richard Cedzo.
Viac: Rodney G. Peffer: Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť

15. október
Prezentácia publikácie Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie. Uviedol ju prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. a predstavili jej autori, prof. Ing. Peter Staněk, CSc. a Ing. Pavlína Ivanová, PhD.
Viac: Peter Staněk, Pavlína Ivanová: Súčasné tendencie ekonomickej globalizácie

22. október
Podnetom na odborný seminár boli dve publikácie. Prvým kniha rozhovorov Marka Hrubca Odjištěná společnost: Rozhovory o potřebné společenské změně. Druhým kniha, ktorú editorsky pripravil Martin Solík, Rozpory a alternativy globálního kapitalismu. Polemika. Obaja vystúpili na úvod diskusie. Moderoval Ladislav Hohoš.
Viac: Odistená spoločnosť: Rozpory a alternatívy globálneho kapitalizmu

18. november
Besedu v priestoroch Malého kongresového centra VEDY pri príležitosti vydania novej knihy Petra Dinuša Politika bez masky. Knihu uvádzal Miroslav Pekník.
Ladislav Hohoš: Peter Dinuš k politickému diskurzu po roku 1989


Ostatné podujatia
 

23. marec
Konferencia k 110. výročiu narodenia Laca Novomeského sa konala pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Karola Mičietu, CSc., ktorý sa osobne na konferencii zúčastnil, ako aj dekana FF UK, prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD. a Spolku slovenských spisovateľov, za ktorý bol prítomný jeho tajomník, básnik Ján Tazberík. Medzi vystupujúcimi a hosťami bol filozof a kulturológ prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc., poslanec NR SR, prof. PhDr.  Dušan Čaplovič, DrSc. a ďalší hostia. Nechýbali ani zástupcovia z Novomeského mesta detstva, zo Senice, medzi nimi pani Milina Rosová.
Viac: Záznam z konferencie k výročiu Laca Novomeského

maly_slavin_0.jpg16. máj
23. ročník Pochodu na Malý Slavín -
tradičné a obľúbené podujatie pri príležitosti výročia oslobodenia Bratislavy a celého Slovenska v spolupráci s Klubom bratislavských antifašistov pri strane Smer-SD, Oblastným výborom SZPB a Lesmi hlavného mesta SR, s účasťou predstaviteľov veľvyslanectiev Ruskej federácie a Bieloruska.
Viac: Malý Slavín, 16. mája 2015
 

18. – 20. september
24. ročník celoslovenského ľavicového stretnutia.
Podujatie v rámci turistického pochodu Pohorelá – Zbojská - Tisovec  Clementisovou cestou, organizované pri príležitosti 112. výročia narodenia slovenského politika, právnika a publicistu Vladimíra Clementisa v spolupráci s mestom Tisovec a horehronskými obcami Pohorelá a Závadka nad Hronom.

25. november
Konferencia o družstevníctve s medzinárodnou účasťou: 170 rokov družstevného hnutia na Slovensku
pod záštitou predsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho a predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti Ľuboša Blahu v budove parlamentu. Vystúpili na nej členovia a sympatizanti KNS Miroslav Číž, Ľuboš Blaha, Braňo Ondruš, Miroslav Pekník, Michal Polák a ďalší.
Viac: O družstvách sa opäť začína hovoriť

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama