Reklama
Reklama

Pocta Michalovi Suchému

Počet zobrazení: 3961

Na Silvestra sme zatelefonovali a potom sme spolu s profesorom Františkom Gahérom, bývalým rektorom Univerzity Komenského, navštívili filozofa Michala Suchého s manželkou Táňou, aby sme  im zaželali v novom roku veľa síl, ale najmä zdravie.

m._suchy.jpgAko bolo zvykom u nášho učiteľa filozofie, hneď sme vstúpili in medias res do uvažovania o súčasnosti. Možno ešte presne nevieme, k akému príbehu sa máme my dnes v Európe vrátiť. Sloboda viery, svedomia a vyznania je takou samozrejmou súčasťou nášho života, že nám ani nenapadne o nej uvažovať. Ale cítime, že s modernou slobodou štátu to nie je úplne to isté. Prečo my v Európe platíme zo svojich daní iným občanom ich súkromné náboženstvo, do ktorého nám nič nie je? A prečo si oni myslia, že je to naša povinnosť? Odpoveď je zrejmá, i keď sa nepriznáva. Náboženstvo vyžaduje poslušnosť, oddanie sa Bohu. Treba čítať Pentateuch, pomaly, nie rýchlo, ako čítame iné texty, vyzýva nás Michal Suchý. Nech je naše chápanie náboženskej slobody akokoľvek problematické, je naša cesta cez reformáciu, ale najmä vďaka osvietenstvu, práve k onej slobode asi jedine možná. Koho ešte nepremohla hystéria okolo fundamentalizmu o rozum, bude na tento problém pozerať asi optimisticky. Recept zrejme nie je v návratoch, v hľadaní „večných právd“, ale v suverénnej voľbe cieľov.

Je neuveriteľné, koľko náš 88-ročný učiteľ stihne prečítať. Ale nie je to presné slovo, treba dodať, domyslieť a až potom začať klásť otázky. Priznajme si, koľkí to robíme takto systematicky. Inak to nevedel robiť a inak to asi ani v skutočnosti nie je možné. Pravda, filozofia je aj množstvom rutinných postupov, ale rozhodujúci je vlastný vzťah k sociálnej a kognitívnej skutočnosti. Filozofia je večná diskusia, jej étos má svoj zdroj v európskej tradícii výchovy.

Vracali sme sa k spomienkam na život na Katedre filozofie Filozofickej fakulty UK. Boli sme vychovávaní. V tomto prípade už nehovoríme iba o filozofických problémoch, to nebola filozofická debata, ale žitý príbeh o tom, s kým sme sa stávali. Michal Suchý vie o týchto neistotách viac ako ja. Nikto z nás už dnes neverí tomu, že dejiny nám niečo povedia o tom, kam sa svet rúti. Ale existujú nápomocné informácie, ktoré nám prezrádzajú, kam sa tie-ktoré konflikty v spoločnosti uberajú. Samozrejme, museli sme referovať aj o tom, čo robíme teraz, akí sú naši študenti.

Michal Suchý si vyberá zo 64 webových stránok a medzi nimi je na poprednom mieste Slovo. Dvakrát do roka posielajú manželia Suchí na náš účet 50 eur. Ďakujeme a želáme obom ešte raz veľa síl a predovšetkým zdravie.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama