Pocta Majstrovi Ignácovi Bizmayerovi

Počet zobrazení: 5025

ignac_bizmayer._nar._umelec.jpgV súčasnosti najznámejšou osobnosťou figurálnej keramickej tvorby na Slovensku je národný umelec Ignác Bizmayer, ktorý 20. apríla oslávil 95. narodeniny. Žije a  pracuje vo svojom ateliéri v Modre-Harmónii.Slávnostný večer pri príležitosti 95. narodenín Majstra Ignáca Bizmayera sa uskutoční 28. apríla o 17. hodine v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre .Výstava Spomienky na detstvo a mladosť Ignáca Bizmayera vo fotografiách bude slávnostne otvorená 28.apríla o 15.30 hod. v Múzeu Slovenskej keramickej plastiky v Modre.


galeria_i._bizmayera_je_.jpgV tvorbe Ignáca Bizmayera nachádzame život, prácu, zvyky, obyčaje a rôzne obrady slovenského ľudu. Stvárnil typy postáv z ľudového prostredia – muzikantov, remeselníkov, vinohradníkov, tanečníkov a iné. Ignác Bizmayer celý život strávil v Modre, stretal sa s vinohradníkmi, a tak značná časť tvorby bola venovaná vinohradníckej a vinárskej tematike. Medzi najznámejšie jeho diela patrí stvárnenie práce vo vinohradoch pod názvom „Vinohradnícky rok“ z rokov 1954 – 1958 a dielo  „Vinohradnícka lajtra“ z roku 1986 ťahaná koníkmi. Cyklus „Vinohradnícky rok“ znázorňuje ťažkú prácu vinohradníka počas celého roka: zima vo vinici, zatĺkanie štekov, strihačka, hnojenie, plevačka, viazačka, špricovka, kopačka, škrabačka, oberačka, lisovanie hrozna, koštovka, pretáčanie a oldomáš. Jeho práce sa nachádzajú v SNM – Múzeu Ľ. Štúra v Modre v Galérii Ignáca Bizmayera. Každoročne navštívia expozíciu tisíce domácich návštevníkov i zo zahraničia.

V roku 1972 sa Ignác Bizmayer stal zaslúžilým umelcom. V roku 1982 získal titul národný umelec, v roku 2005 mu minister kultúry SR udelil Poctu Karola Plicku. Najvyššie štátne vyznamenanie od prezidenta SR Pribinov kríž I. stupňa za celoživotné dielo dostal v roku 2003. Galéria I. Bizmayera od roku 1994 prezentuje dielo Majstra v starobylej bašte ochranných hradieb v Modre, ktorú po rokoch chátrania pomohol v minulom storočí zrekonštruovať pre mesto Modra Bizmayerov priateľ a obdivovateľ, niekdajší minister pôdohospodárstva Ján Janovic.

Autor – Ing. František Mach, MATIK MODRA

lajtra.jpg
Vinohradnícka lajtra.

z_cyklu_vinohradnicky_rok.jpg
Z cyklu Vinohradnícky rok.

obed.jpg
Obed.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984