Reklama

Pochopenie demokratickej cesty Číny a obrana skutočného ducha demokracie

Píše veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike
Počet zobrazení: 1779

sun_lilie_3_or.jpgDemokracia je spoločnou hodnotou celého ľudstva a dôležitým konceptom, ktorého sa Komunistická strana Číny (KS Číny) a čínsky ľud dôsledne držia. Celý proces ľudovej demokracie v Číne predstavuje všestrannú, všetko prepájajúcu a všetko zahrňujúcu demokraciu v plnom rozsahu.

Celý proces ľudovej demokracie má ucelený systém, ktorý zabezpečuje, aby boli ľudia pánmi svojej krajiny. Všetka moc v Čínskej ľudovej republike patrí ľudu a podstatou socialistickej demokracie je, že ľud je pánom krajiny. KS Číny hlboko rozumie zákonu demokratického politického vývoja a vždy sa pridŕžala dominantného postavenia ľudu, poskytuje kompletný systém pre celý proces ľudovej demokracie, zabezpečuje, aby ľud realizoval demokratické voľby, demokratické konzultácie, demokratické rozhodovanie, demokratické riadenie a demokratický dohľad v súlade so zákonom.

Všečínske zhromaždenie ľudových zástupcov (VZĽZ) predstavuje základ politického systému Číny. Orgánmi, prostredníctvom ktorých ľudia vykonávajú štátnu moc, sú VZĽZ a miestne zhromaždenie ľudových zástupcov na rôznych úrovniach. Od reformy a otvorenia sa každý rok takmer 3 000 zástupcov diskutuje o štatúte krajiny na výročnom stretnutí VZĽZ. Pokračujeme tiež v presadzovaní a zlepšovaní systému spolupráce viacerých strán a politických konzultácií pod vedením KS Číny, aby sme vytvorili poradný demokratický systém s čínskymi charakteristikami; trváme na zlepšení demokratického systému na miestnych úrovniach, aby sa zabezpečilo právo ľudí vedieť, zúčastňovať sa, vyjadrovať sa a kontrolovať; udržiavať a zlepšovať systém regionálnej etnickej autonómie, upevňovať a rozvíjať socialistické etnické vzťahy rovnosti, jednoty, vzájomnej pomoci a harmónie a podporovať jednotu a snahu všetkých etnických skupín za spoločnú prosperitu a rozvoj.

3.jpg
V marci 2021 sa v Pekingu uskutočnilo štvrté zasadnutie 13. Všečínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov.

Ľudová demokracia má na celom procese riadenia rozsiahlu účasť a je to najautentickejšia demokracia. Čo sa týka demokratických volebných praktík, Čína v súčasnosti prechádza novým kolom výberových volieb na úrovni okresov a obcí do VZĽZ. Viac ako 1 miliarda voličov v celej krajine bude priamo voliť viac ako 2 milióny zástupcov okresov a obcí. Čo sa týka samosprávy ľudí na miestnej úrovni, vo vidieckych oblastiach po celej krajine sa uskutočnilo viac ako 10 kôl obecných volieb do obecných výborov. Viac ako 98 % obecných výborov má zavedené priame voľby podľa zákona a miera účasti obyvateľov obcí dosiahla 95 %. Pokiaľ ide o ochranu práva ľudí poznať, zúčastňovať sa, vyjadrovať sa a dohliadať, od 18. národného zjazdu KS Číny si čínska vláda vyžiadala názory verejnosti na 187 návrhov zákonov a približne 1,1 milióna ľudí predložilo viac ako 3 milióny názorov a návrhov. V procese formulovania „14. päťročnice“ sa 1,018 milióna stanovísk a podnetov zozbieralo len prostredníctvom online získavania názorov.

2.jpg
5. november 2021 bol v Pekingu volebným dňom do zhromaždenia ľudových zástupcov na úrovni mestských častí. Na obrázku je volebné miesto v obci Zhangyi, mestskej časti Fengtai, Peking.

Ľudová demokracia je v plnom rozsahu demokratickou cestou, ktorá je v súlade s národnými podmienkami Číny a účinne chráni a rozvíja základné záujmy ľudí. Prezident Si Ťin-pching poukázal na to, že „demokracia nie je ozdobou, nepoužíva sa na vystavovanie, ale na riešenie problémov, ktoré chcú ľudia vyriešiť“. Celý proces ľudovej demokracie účinne poskytol dôležitú inštitucionálnu záruku rýchleho hospodárskeho rozvoja Číny a dlhodobej sociálnej stability. V priebehu desaťročí Čína dokončila industrializáciu, ktorá vo vyspelých krajinách trvala stovky rokov a stala sa druhou najväčšou ekonomikou na svete. Jej HDP na obyvateľa presiahol 10 000 USD, viac ako 800 miliónov ľudí sa úplne vymanilo z absolútnej chudoby a život ľudí sa výrazne zlepšil. Lehota na vybavenie viac ako polovice administratívnych licenčných záležitostí sa na celoštátnej úrovni skrátila o viac ako 40 % a online akceptácia položiek provinčných administratívnych licenčných záležitostí spolu s reformou „maximálne 1 návšteva úradu na vybavenie“ prekročili úspešnosť 82 %. Po vypuknutí epidémie nového koronavírusu Čína účinne zaručila právo ľudí na život a zdravie, postavila sa do čela kontroly epidémie na domácej pôde a obnovenia práce a výroby, čo ďalej dokazuje, že celý proces ľudovej demokracie je komplexný, skutočne konkrétny a efektívne účinný.

1.jpg
Centrum administratívnych služieb v meste Taizhou, provincia Zhejiang, implementuje ideológiu zameranú na ľudí prostredníctvom reformy „maximálne 1 návšteva úradu na vybavenie“.

Bez ohľadu na to, či je určitá forma demokracie dobrá alebo nie, najväčšie slovo k tomu majú ľudia. To, či je krajina demokratická alebo nie, by mali posudzovať jej obyvatelia. Výsledky prieskumu uskutočneného Harvardskou univerzitou v Spojených štátoch ukazujú, že vláda vedená KS Číny má medzi Číňanmi viac ako 90 % spokojnosť a dôveru. Podľa prieskumu Dalia Research v Nemecku si 84 % čínskych respondentov myslí, že demokracia je dôležitá, 73 % si myslí, že Čína je demokratickou krajinou; 73 % amerických respondentov si myslí, že demokracia je dôležitá, ale iba 49 % si myslí, že Spojené štáty sú demokratická krajina. Na rozdiel od toho stačí poukázať, že čínsky ľud má vysoký stupeň uznania a pevnú dôveru v demokraciu čínskeho typu a jej účinnosť.

Pekinská pečená kačka, slovenská pečená hus, americký pečený moriak, každá krajina má svoju špecialitu. Tak isto sa ťažko prispôsobuje a žiaden model demokracie nie je všemocný. Demokracia je právom ľudí všetkých krajín a nemôže si ju „privlastniť“ niekoľko krajín, ktoré potom o demokracii v ostatných krajinách uvažujú podľa toho, čo sa im páči a čo nie. Demokracia krajiny sa má praktizovať podľa jej vlastných národných podmienok a potrieb ľudí a nemôže byť „označkovaná“ niekoľkými krajinami, čo im umožňuje monopolizovať právo definovať a posudzovať demokraciu. Demokraciu treba nielen presadzovať doma, ale premietnuť ju aj do medzinárodných vzťahov, nemožno ju „spolitizovať“ niekoľkými krajinami a zredukovať ju na nástroj zasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín a dosahovania geopolitických cieľov. Spojené štáty nedávno hostili takzvaný „summit o demokracii“ s cieľom podnietiť ideologické rozdelenie a táborovú konfrontáciu pod zámienkou demokracie a použili čínske územie regiónu Taiwan ako zástavu pre tento účel. Toto je samo o sebe najväčším prejavom falošnej demokracie, nedemokracie, ba až antidemokracie.

Demokratické hodnoty sú spoločným cieľom všetkých krajín sveta a diskusia o tom, ako ich uplatňovať, by mala byť pestrá a inkluzívna. Svet, ktorý čelí globálnym výzvam, potrebuje jednotu a spoluprácu, nie rozdelenie a konfrontáciu. Musíme si dávať pozor na politickú manipuláciu za „summitom o demokracii“, brániť skutočného ducha demokracie, presadzovať spoločné hodnoty celého ľudstva a spoločne budovať globálnu komunitu zdieľanej budúcnosti. Prejavy vzdelaných ľudí z celého sveta spochybňujúcich tieto slová a oponujúcich týmto skutkom, ktoré sú priamym prejavom ducha demokracie, budú nakoniec pribité na historický stĺp hanby.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Blogy a statusy