Reklama
Reklama

Po globálnom zdaňovaní aj globálne sociálne štandardy

Počet zobrazení: 5243


danove_raje_2.jpg

Medzinárodná dohoda o výmene doteraz utajovaných bankových informácií je pozitívnou správou. Desiatky krajín po celom svete sa minulý týždeň v Berlíne zaviazali, že podľa metodiky OECD budú poskytovať informácie o finančnom majetku daňovým úradom v štátoch, v ktorých sú majitelia účtov doma. Koniec bankového tajomstva od roku 2016 by mal zvýšiť daňové príjmy štátov a podľa nemeckého ministra financií zabezpečiť „spravodlivú medzinárodnú daňovú konkurenciu“. Nespravodlivá globálna konkurencia však zasahuje aj iné oblasti.

Postoj Wolfanga Schäubleho je ďalším dôkazom vytriezvenia z neoliberálneho ekonomického šialenstva. Znižovanie daňových príjmov štátov a pracovných príjmov pracujúcich je totiž skutočnou príčinou kolapsu kapitalizmu a dôvodom, prečo sa nám už vyše päť rokov nedarí opäť naštartovať ekonomiku a obnoviť sociálnu rovnováhu. Znižovanie daní z kapitálu a zvyšovanie súkromných ziskov z medzinárodných transakcií prispieva k zvyšovaniu osobného bohatstva úzkej skupiny ľudí, ale ohrozuje rast a stabilitu všade na svete. „Keď jedna krajina presadzuje vlastnú daňovú politiku na úkor ostatných,“ píše nemecký minister financií W. Schäuble, „vedie k pokrivenej alokácii zdrojov a v konečnom dôsledku znižuje prosperitu po celom svete.“

W. Schuäble v tejto súvislosti upozorňuje, že „daňová legislatíva nedrží tempo“ s globálnymi zmenami foriem medzinárodného obchodu. Stále používame princípy „z doby, keď medzinárodný rozmer podnikania znamenal prevažne dopravu tovaru cez hranice do susednej krajiny“. Avšak vyše pol storočia staré pravidlá „nie sú vhodné pre dnešnú medzinárodnú integráciu ekonomických procesov a podnikových štruktúr“.

Tieto názory nazývam vytriezvením, pretože nie sú nové. Návrh tzv. transakčnej dane amerického nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Jamesa Tobina vychádzal práve z poznania, že na globálne ekonomické operácie treba nastaviť nové daňové pravidlá, ktoré budú reagovať na zmeny vo svetovej ekonomike. „Kvôli absencii pravidiel strácajú štáty príjmy, ktoré naliehavo potrebujú na plnenie svojich záväzkov,“ urguje nemecký minister financií. Presne tu – a nie v „socialistickej rozšafnosti“ verejných rozpočtov, ako to tvrdia neoliberálni ideológovia – tkvie neudržateľný rast štátnych dlhov.

Súčasná slovenská vláda sa maximálne efektívne usiluje využívať priestor, ktorý jej v globalizovanom ekonomickom svete zostáva. Pravicoví oponenti  – v parlamente, médiách, v podnikoch – kritizujú naše úsilie o spravodlivé zdaňovanie, ktoré však zjavne prináša úspechy. Označovanie takejto politiky za škodlivý populizmus je však dnes čoraz viac v rozpore s viditeľnou realitou. Wolfgang Schäuble je totiž kovaný pravičiar a predsa priznáva: „Čoraz urgentnejšia je otázka spravodlivého zdaňovania, pretože klesá počet daňových poplatníkov, ktorí zodpovedajúcim dielom prispievajú na financovanie verejných statkov a služieb.“

Nespravodlivú globálnu konkurenciu treba postihovať aj v iných oblastiach. Dane sú veľmi dôležité, o tom niet sporu. Rovnako však treba nastavovať aj globálne sociálne štandardy. Nie je možné akceptovať, aby ľudia za tú istú prácu v rozdielnych častiach sveta poberali zásadne odlišnú mzdu. Nie je možné akceptovať, aby ľudia tú istú prácu vykonávali v zásadne odlišných pracovných podmienkach, najmä z ohľadu dopadov na ich bezpečnosť a zdravie. Ale najmä nie je možné akceptovať, aby svoje zisky – tobôž nezdanené či len slabo zdanené – firmy dosahovali bez ohľadu na spoločenské náklady, ktoré ich správanie vyvoláva.

Hoci sa to pravicovým ideológom nepáči, aktuálny vývoj potvrdzuje životaschopnosť základných sociálnodemokratických princípov a zásad. Opakovane zdôrazňujem, že v dnešnom svete ich však nemožno úspešne a udržateľne presadzovať na národnej úrovni. Aj W. Schäuble zdôrazňuje, že tieto otázky „možno riešiť iba mnohostranne“.  Rovnako ako sa dohoda o konci bankového tajomstva zrodila na summite vyše stovky štátov, aj ďalšie zmeny v globálnych štandardoch dokážeme úspešne presadzovať iba ako Európska únia. „V dnešnom svete nemôžu ani veľké krajiny samy vytvárať a vymáhať medzinárodné pravidlá. Skupiny krajín to ešte stále robiť môžu,“ potvrdzuje aj nemecký šéf štátnych financií. Preto je také dôležité, aby sa z toho, čo robí slovenská vláda na národnej úrovni, stal spoločný štandard, ktorý bude EÚ presadzovať aj za svojimi hranicami.

Autor je štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Foto: Zdroj
Crackdown od tax evasion

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama