Reklama
Reklama

Pittsburská dohoda, Mníchovská dohoda a ďalšie unikáty

Na Česko-slovenskej/Slovensko-českej výstave
Počet zobrazení: 4152

Prvýkrát v histórii bude v Českej a Slovenskej republike možnosť vidieť súbor originálnych dokumentov, ktoré zohrali zásadnú rolu v dejinách Československa a osudoch jeho obyvateľov. Národní muzeum a Slovenské národné múzeum s pomocou Ministerstva kultury ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva kultúry SR získalo súhlas Spolkovej republiky Nemecko, Spojených štátov amerických a Francúzska na zapožičanie originálov Mníchovskej dohody, Viedenskej arbitráže a tzv. Protokolu Hácha-Hitler, Pittsburskej dohody a československých ratifikácii zmlúv z Versailles, Saint Germain a Trianonu. Ide o mimoriadny diplomatický úspech. Všetky dokumenty budú prezentované v Bratislave a Prahe na Česko-slovenskej / Slovensko-českej výstave, ktorú pripravujú národné múzeá Českej a Slovenskej republiky pri príležitosti 100. výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. 

Národní múzeum a Slovenské národné múzeum k 100. výročiu založenia Československa spoločne pripravujú mimoriadny výstavný projekt, mapujúci dejiny spoločného štátu, života jeho obyvateľov, vrátane osudových okamihov spoločných dejín. Výstava bude prezentovaná najskôr na Bratislavskom hrade od 26. apríla do 9. septembra 2018 a následne sa presunie do Prahy ako výstava, ktorou sa otvorí novozrekonštruovaná Historická budova Národního muzea v Prahe. Pre verejnosť bude sprístupnená symbolicky 28. októbra 2018. Okrem množstva unikátnych zbierkových predmetov a archívnych dokumentov predstaví aj mimoriadny súbor zahraničných dokumentov, ktoré ako celok neboli nikdy v Česku ani na Slovensku spoločne vystavené. 

„Získať na výstavu také dôležité a ikonické predmety, aké sa podarilo Slovenskému národnému múzeu v Bratislave a Národnímu muzeu v Prahe, je možné považovať určite za veľký úspech. Na základe týchto dokumentov vznikali a zanikali štáty, milióny obyvateľov sa v jednej chvíli stali obyvateľmi iných štátov a, žiaľ, na niektorých mali aj fatálne dôsledky. Výstava o dejinách Československa bude určite obohatením a návštevník môže na vlastné oči vidieť dokumenty, o ktorých sa tak často hovorí. Treba však povedať, že tento múzejný úspech by nebol možný bez pomoci, ochoty a podpory, a aj lobingu našich partnerov na Slovensku, v Česku, vo Francúzsku, v Nemecku a v USA. Naozaj im všetkým úprimne ďakujeme,“ hovorí Branislav Panis, generálny riaditeľ Slovenského národného múzea. 

„Ide o fantastický medzinárodný úspech. Takto rozsiahly súbor kľúčových dokumentov k moderným českým a slovenským dejinám nemalo Národní muzeum ešte nikdy šancu vystavovať. Bude to úžasné obohatenie pripravovanej Česko-slovenskej / Slovensko-českej výstavy a krásny darček Národního muzea v Prahe k jeho 200. narodeninám. Rád by som na tomto mieste poďakoval kolegom z Nemecka, Francúzska a USA za ich vrúcnosť a pomoc!“ dodáva Michal Lukeš, generálny riaditeľ Národního muzea. 

Zo Spojených štátov amerických, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzska budú zapožičané dokumenty vystavené za mimoriadnych bezpečnostných opatrení.

pittsbuska_dohoda_-_450.jpgPittsburská dohoda

Dohoda, ktorú 30. mája 1918 v americkom Pittsburghu podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národního sdružení a Svazu českých katolíků s Tomášom G. Masarykom, ktorý text dohody pri svojej návšteve USA sformuloval. Základom dohody bol súhlas vyššie spomenutých strán so spojením Čechov a Slovákov v budúcom spoločnom štáte. V rámci dohody malo mať Slovensko samostatnú štátnu správu, parlament a súdnictvo. Ide o kľúčový dokument pre vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov.
Zapožičal: Senator John Heinz History Center, Pittsburgh, USA 

Ratifikačné protokoly z Versailles, Saint-Germain a Trianonu

Tri exempláre protokolov versailleského systému, ktorými zástupcovia Československa prijímajú ich výsledky. Každý z ratifikačných protokolov obsahuje výsledok dohôd s porazenými štátmi, tzn. s Nemeckom (Versailles), Rakúskom (Saint-Germain) a Maďarskom (Trianon), ktoré svojím podpisom ratifikujú T. G. Masaryk a E. Beneš 10. novembra 1919, resp. 19. marca 1921.
Zapožičal: Francúzsky diplomatický archív, Paríž, Francúzsko 

mnichovska-dohoda_001.jpgMníchovská dohoda

Dohoda bola podpísaná 28. septembra 1938 v Mníchove medzi zástupcami Nemecka (A. Hitler), Talianska (B. Mussollini), Francúzska (E. Daladier) a Veľkej Británie (N. Chamberlain). Ich obsahom je dohoda týchto mocností o odstúpení pohraničných území Československa Nemecku. Vo svojich dodatkoch diktuje Československu i odstúpenie časti územia v Poľsku a Maďarsku. Československo nebolo na rokovanie, ani uzatvorenie tejto dohody prizvané.
Zapožičal: Politický archív Ministerstva zahraničných vecí, Berlín, SRN Viedenská arbitráž

Mníchovská dohoda viedla k Viedenskej arbitráži. Výsledok jednania o maďarsko-československej hranici, ktorá prebiehala do 2. novembra 1938 vo viedenskom Belvederi. Protokol podpísali zástupcovia Nemecka, Talianska, Maďarska a Československa. Československo muselo odstúpiť značné územia južného a východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi Maďarsku.
Zapožičal: Politický archív Ministerstva zahraničných vecí, Berlín, SRN 

Protokol Hácha-Hitler

Originál dokumentu podpísaného v Berlíne 15. marca 1939. Na jeho základe prezident Československa (E. Hácha) a minister zahraničia (F. Chvalkovský) dávajú osud územia a obyvateľstva Čiech a Moravy pod ochranu Nemeckej ríše a zabezpečujú, že okupácia českého územia prebehne bez odporu miestnych obyvateľov a armády. Za Nemecko protokol podpísal minister zahraničia J. von Ribbentrop. Prezident Hácha podpísal dokument až po dlhom a tvrdom nátlaku a vyhrážaniu sa zo strany Adolfa Hitlera a ďalších nacistických predstaviteľov. Niekoľko hodín potom nemecká armáda obsadila územie Čiech, Moravy a Sliezska. Emil Hácha sa večer 15. marca 1939 vrátil už do okupovanej Prahy, kde ho na Pražskom Hrade očakával Adolf Hitler. 
Zapožičal: Politický archív Ministerstva zahraničných vecí, Berlín, Spolková republika Nemecko

Viac informácií na www.cesko-slovensko.eu alebo www.snm.sk
 

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama