Päťdesiat rokov od epidémie na Slovensku

Počet zobrazení: 3964

Nič nebude tak ako bolo. Zhodujú sa politici aj odborníci pri hodnotení priebehu  pandémie koranovírusu COVID-19, ktorá zachvátila svet. Zdravotníci počítajú tisíce zomrelých a ekonómovia miliardové škody, ktoré utrpeli podniky, občania a štáty. Verejnosť si kladie otázku, do akej miery bol pripravený štát na zvládnutie takejto pohromy. Keď začiatkom decembra 2019  v Čine hospitalizovali prvého pacienta na kontravírus COVID-19 nikto nepredpokladal, že v krátkej dobe sa preženie Európou, aby ochromil nie priam dobre pripravené technicky a ekonomicky vyspelé štáty vrátane USA.

Slovensko v boji s vírusom včas mobilizovalo všetky dostupné prostriedky. Ukázalo sa, že sklady štátnych hmotných rezerv, vybavenie nemocníc, laboratórií a ambulancií sú nedostatočné, podobne ako aj individuálna ochrana obyvateľstva. Vláda konštatovala, že jej chýba manuál a skúsenosti.

V čase, keď vláda a obyvatelia hľadali rúška, objavil v sklade Civilnej ochrany primátor Rajca bezmála štyritisíc celotvárových rúšok OR-1 s manuálom, podľa ktorého trojvrstvové textilné rúško vydrží 100 praní pri teplote 30 – 40 a odporúča sa žehliť pri 140 – 165 stupňov. Potreba obyvateľov Rajca bola krytá bezmála na 70 %.(Pravda) Je viac ako isté, že pokiaľ by sme boli zachovali sklady Civilnej obrany, vedeli by sme lepšie zvládnuť situáciu.

matotlac843.jpg
Kresba: Ľubomír Kotrha

Aj v dobe socializmu čelil štát rôznym nástrahám a pripravoval sa na zvládnutie katastrofických scenárov. Praktickým overením pripravenosti štátu na katastrofické scenáre bola napr. likvidácia slintačky atď. Príkladom môže byt likvidácia epidémie cholery, ktorá sa objavila medzi pracovníkmi elektrárne vo Vojanoch v októbri 1970. Spôsoby a metódy likvidácie môžeme porovnať s blackoutom, ktorý sa uplatnil s úspechom na malom priestore.

V dňoch 15. až 27. októbra sa medzi pracovníkmi elektrárne objavilo 10 prípadov cholery. Štát prijal 21. októbra protiepidemické opatrenia, keď boli známe tri prípady, pričom jeden človek zomrel. Pristúpilo sa k hospitalizácii chorých, zdravých nosičov cholerových vibri či takých, u ktorých bolo podozrenie, prijali na infekčnom oddelení nemocnice v Michalovciach. Do karantény boli uzatvorené 4 obce v okrese Michalovce a 13 obcí v okrese Trebišov. Zdravotníci vyhľadávali choré osoby, pričom bolo vyšetrených 32 872 osôb. Zdravotníci venovali osobitnú pozornosť zabezpečeniu hygienicky bezchybnej vody a potravín a zneškodňovaniu splaškov a výkalov. Do likvidácie epidémie bolo zapojené aj vojsko a CO. Vojaci nastúpili 25. októbra a v priebehu mesiaca dezinfikovali 1 416 domov, 19 kilometrov ciest a necelých 39 000 m2 plôch. Treba dodať, že riadenie likvidácie epidémie bolo pod vedením Rady obrany východoslovenského kraja a štábu CO SSR.(Vojenská história, ročník 18, č. 3/2014) Každá epidémia má špecifický priebeh. V tomto prípade bola epidémia zažehnaná v krátkom čase. Prijaté opatrenia v prípade cholery sú v spoločnosti, ktorá si hovorí demokratická, asi neopakovateľné, ale účinné! Okrem toho Rada obrany nerobila tlačové besedy, skôr v tichosti prácu organizovala.

(Ing. Anton Julény sen.)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984