Reklama
Reklama

Parlamentný inštitút alebo Ako zvýšiť odbornosť a autoritu parlamentu

Počet zobrazení: 5330

nr_sr_80.jpg

Pri mnohých európskych parlamentoch pracuje odborné pracovisko, ktoré poskytuje poslancom najmä odborný servis, čím čiastočne nahrádza inštitút poslaneckých asistentov. V bývalom parlamente ČSFR vytvorenie takéhoto inštitútu inicioval ešte ako poslanec dnešný český prezident Miloš Zeman. Parlamentný inštitút pracuje pri Poslaneckej snemovni dodnes, zamestnáva viac ako desiatku odborníkov, a ak treba, pri spracovaní odborných požiadaviek poslancov prizýva si externých spolupracovníkov. O jeho aktivitách svedčí každoročne vydávaný viac ako 100-stránkový prehľad o jeho činnosti.

Aká bola a i v súčasnosti by mala byť činnosť Parlamentného inštitútu?

V prvom rade organizovanie odborných seminárov naprieč parlamentnými výbormi. Ide najmä o nadčasové rozhodnutia, presahujúce funkčné obdobie parlamentu a rovnako i vlády, napr. scenár transformácie ekonomiky, zmeny v štátnej správe a samospráve, zmeny v daniach... Príslušný výbor (obvykle gesčný) si zadával vypracovanie odborných návrhov u inštitúcií, napr. v prípade transformácie ekonomiky od Prognostického ústavu, Prognostického ústavu SAV, Národnej banky, pražskej VŠE. Tieto štúdie boli v tom období honorované pre spracovateľov (inštitúciu). Materiály boli podkladom pre odbornú diskusiu poslancov na seminári oficiálne pod záštitou príslušného výboru alebo výborov, pričom účasť poslancov bola dobrovoľná. Seminárov sa zúčastňovali odborníci v príslušnej oblasti, ale aj verejnosť, osobitne zástupcovia lobistických skupín a občianskych združení (čo je často to isté). Napriek dobrovoľnosti sa ich zúčastňovalo cca 20 – 30 % poslancov. Takéto odborné semináre majú osobitný význam v súčasnom období jednofarebnej, vlády. Dávajú totiž priestor pre odbornú diskusiu, ale aj odbornú osvetu mimo oficiálnej pôdy parlamentu a pred jeho rokovaním, kde vystúpenia poslancov sú už často pod politickým tlakom príslušnej strany a pod drobnohľadom verejnosti a často i s povrchnou znalosťou problematiky. Vecné diskusie organizované parlamentným inštitútom vytvárajú tak priestor pre širší konsenzus potrebný najmä pri citlivých dlhodobých rozhodnutiach. Zabezpečujú tiež hlbšiu informovanosť poslancov v prípade, ak sa problematika netýka výboru, v ktorom príslušný poslanec pracuje. Obmedzil sa tak počet prípadov, kedy poslanec bol odkázaný na názor iných (i keď z vlastného parlamentného klubu). Aparát inštitútu takéto odborné semináre obsahovo i organizačne zabezpečoval.

Druhým okruhom činnosti boli neformálne diskusie a vystúpenia prominentov. Na takejto neformálnej diskusii sa svojím vystúpením prezentoval napr. Boris Jeľcin, vtedy predseda ruskej vlády a teda v tom období jednej z vlád ZSSR, ktorého oficiálne vystúpenie v parlamente vzhľadom na jeho funkciu nebolo protokolárne možné, nakoľko nebol rovným partnerom FZ. Išlo teda o hlbšie oboznámenie so zahraničnou politikou príslušnej zväzovej inštitúcie resp. vlády, ktorej predstaviteľ navštívil vtedajšie Československo. Obdobné stretnutia by boli i dnes osožné napr. pri návštevách jednotlivých eurokomisárov, ministrov zahraničných veci i ďalších ministrov a to ako zo štátov EÚ, ale i mimo únie.

V hektických rokoch po r. 1989 nastúpil do parlamentu rad politických nováčikov a to nielen na federálnej úrovni. Parlamentný inštitút organizoval špecializované kurzy najmä s ohľadom na špecifiká parlamentného života a protokolu, ale aj základné jazykové kurzy, najmä angličtiny, a to v malých 3- až 10-členných skupinkách počas práce parlamentu a to často v odpoludňajších či večerných hodinách, najmä počas prác výborov, a intenzívne kurzy počas parlamentných prázdnin.

Iste, niektoré bývalé praktiky sú prekonané. Od tejto doby uplynulo takmer 25 rokov. Našli by sa určite nové námety a aktivity, ktoré by slúžili na povznesenie kréda aj slovenského parlamentu.

Národná rada má vytvorený Parlamentný inštitút. O jeho poslaní a činnosti je však z oficiálnych zdrojov ťažké sa niečo dozvedieť. Snáď len to, že spravuje knižnicu a archív...

Autor je bývalý poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama