Oslavy 99. výročia vzniku Československa v Dunajskej Lužnej

Počet zobrazení: 4182

V obci Dunajská Lužná – Nové Košariská sa aj 27. októbra 2017 uskutočnila oslava výročia vzniku Československej republiky a spomienka na generála Milana Rastislava Štefánika. Tieto oslavy prebiehajú už viac rokov najprv pri buste spoluzakladateľa spoločného štátu Čechov a Slovákov M. R. Štefánika, pred miestnym evanjelickým a. v. kostolom a potom odbornými prednáškami, besedou a spoločenským posedením v miestnom kultúrnom stredisku.

Je príznačné, že okrem pietneho aktu je v programe podujatia aj odborná časť, v rámci ktorej prednášajú o významných dejinných udalostiach aj poprední historici, ktorí účastníkom približujú významné osobnosti a udalosti z našich dejín. Aj tohtoročné podujatie sa nieslo v znamení hesla „Poznaj svoju minulosť a nezabúdaj, že M. R. Štefánik žije v národe.“ Tentoraz to bola predovšetkým prednáška PhDr. Bohumily Ferenčuhovej, DrSc. o významných dokumentoch pre vznik Československej republiky a prezentácia diskusného príspevku PhDr. Miroslava Musila, PhD., CSc., o M. R. Štefánikovi ako najvýznamnejšom zakladateľovi ČSR.

20171027_153229.jpg20171027_154152.jpg

Iste sa viacerí čitatelia tohto príspevku pozastavia, prečo sa toto podujatie uskutočňuje práve v tejto obci, ktorá leží asi 17 kilometrov juhovýchodne od Bratislavy a na národnostnom pomedzí? Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Táto obec  v roku 2013 čítajúca až  5 195 obyvateľov, sa nachádza v oblasti dunajských lužných lesov a vznikla 1. januára 1974 spojením troch samostatných dedín – Nových Košarísk, Jánošíkovej a Novej Lipnice, má prastarú históriu, siahajúcu tisícročia dozadu. Dnes väčšinu obyvateľov tvoria Slováci, ale v minulosti to boli Nemci a Maďari a pred rokom 1945 bol názov dediny Mišdorf/Mišérd, z pôvodného slovanského Mišär/Myšiare. Po skončení druhej svetovej vojny sa sem začali sťahovať obyvatelia zo Štefánikovho kraja – z Košarísk, Priepasného, Lubiny, Bziniec a ďalších obcí a tak vznikol aj nový názov lokality – Nové Košariská. Do Jánošíkovej sa zase prisťahovali niektorí pôvodní obyvatelia z rodiska Juraja Jánošíka – z Terchovej. Nová Lipnica od roku 1948 prichýlila pôvodných obyvateľov zo severooravskej Veľkej Lipnice, ktorá pripadla Poľsku.

V obci je veľmi agilná pobočka Spoločnosti rodákov M. R. Štefánika na Košariskách, ktorá sa k svojim predkom a koreňom na Myjavskej pahorkatine hrdo hlási. Zásluhou jej predsedníčky Ing. Oľgy Reptovej sa tieto podujatia už viac rokov uskutočňujú aj za účasti obyvateľov Košarísk, Priepasného, Brezovej pod Bradlom atď. Spomienku na výročie ČSR a M. R. Štefánika podporuje obec Dunajská Lužná aj Bratislavský samosprávny kraj a sú na nej príležitostne zastúpení aj hostia z veľvyslanectva ČR v Bratislave a aj z francúzskej ambasády na Slovensku.

Foto: Autor

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984