Reklama
Reklama

Odkaz SNP pre súčasnosť

Počet zobrazení: 3648


1. Ivan Roháľ-Iľkiv, Terézia Szabová 2. Miroslav Pekník 3. Stanislav Mičev 4. Diskusia

Odkaz Slovenského národného povstania
pre súčasnosť – tak sa nazývalo podujatie, ktorého hosťom bol PhDr. Stanislav Mičev, PhD., riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici. Tému a hosťa uviedol PhDr. Miroslav Pekník, CSc, riaditeľ Ústavu politických vied SAV.

Podujatie, ktoré sa konalo 2. októbra 2014 na Gunduličovej ul. 12, pripravil Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Klubom Nového slova.

Videozáznam: Mgr. art. Julián Bosák.
 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Mobilné telefóny a príslušenstvo
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama