Reklama
Reklama

Odišiel prof. Koloman Ivanička

Počet zobrazení: 4748


prof._ivanicka.jpg

Dozvedeli sme sa smutnú správu. Dňa 13. 8. 2014 nás vo veku 85 rokov opustil profesor RNDr. Koloman Ivanička, DrSc., výrazná vedecká osobnosť a vysokoškolský pedagóg, ktorý svoje celoživotné odborné aktivity vždy spájal s presadzovaním nových smerov v myslení a bádaní. Bol zakladajúcim aktívnym členom Futurologickej spoločnosti na Slovensku (FSS), mal naplánovanú prednášku na mesiac september o unikátnosti Slovenska (genius loci) ako základu vízie rozvoja.

Koloman Ivanička vyštudoval na univerzite vo Varšave (1954), titul DrSc. získal v rámci SAV v roku 1972, za riadneho profesora ekonomickej geografie bol ustanovený v roku 1975 na Univerzite Komenského. V prvej polovici osemdesiatych rokov sa stal predsedom Prognostickej sekcie Česko-slovenskej geografickej spoločnosti pri ČSAV, v druhej polovici osemdesiatych rokov predsedom Sekcie synergetiky a prognostiky Slovenskej ekonomickej spoločnosti pri SAV. V roku 1994 jeho hlavným pracoviskom bolo Centrum strategických štúdií SR. V roku 1995 sa aktívne podieľal na založení Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici. Vtedy bol vymenovaný do funkcie podpredsedu Úradu pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky SR, ktorý fungoval jedno volebné obdobie. V roku 2009 sa stal riaditeľom Národného centra európskych a globálnych štúdií SR pri Ekonomickej univerzite v Bratislave. Úlohou centra mal byť transfer invencie a kreativity do praxe v rámci kľúčových ekonomických aktivít. V roku 2006 prijal ponuku Vysokej školy ekonomiky a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

Publikoval množstvo odborných prác, má zakladateľský podiel na formovaní odborov ako synergetika, prognostika, globalistika. Spomenieme iba možno nedocenenú a v súčasnosti prepotrebnú monografiu Slovakia - Genius -Loci, ktorá poskytuje inšpiráciu pre víziu budúcnosti Slovenska.

Česť jeho pamiatke!
Ladislav Hohoš, predseda FSS

Na snímke: Profesor Koloman Ivanička, prvý zľava, na júnovom podujatí Inštitútu ASA.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama