Reklama
Reklama

Odišiel priateľ Miloslav Necpal

Čestný a skromný človek s veľkým srdcom
Počet zobrazení: 2786

m._necpal.jpgV sobotu 23. júna sme sa naposledy rozlúčili s našim priateľom, otcom, starým otcom a hlavne s človekom s veľkým srdcom, s Miloslavom Necpalom. Skromný, vzdelaný, rozhľadený, zásadový človek ateista, humanista.

A hlavne čestný a skromný človek. Ľudskosť a humanizmus ako mravný a spoločenský ideál, založený na úcte človeka k človeku je jedným z najvýznamnejších a najkrajších kvetov ľudského rozumu a cítenia. Tento ideál je krehký a zraniteľný. V časoch orgií neľudskosti býva aj často zatlačovaný do úzadia. Znova a znova sa však vynára z popola spálenísk ako sila bojujúca proti násiliu, bezpráviu a všetkým podobám zla. Opäť prichádza na historickú scénu ozdravovať vzťahy medzi ľuďmi a pripomínať, že poslaním ľudí je predovšetkým byť ľuďmi. Tieto slová asi najlepšie charakterizujú Miloslava Necpala. Milo Necpal sa stal už v mladosti oddaným a aktívnym hlásateľom pokrokových myšlienok a hlavne humanizmu. Na tejto báze potom celý svoj profesijný život učil aj svojich žiakov. Bol povolaním učiteľ. Ale u neho to nebolo len povolanie . Bola to láska k jeho práci a hlavne k svojim žiakom. Tí, ktorí mali to šťastie, že bol ich učiteľom, na neho s láskou spomínajú.

V súkromí žil neobyčajne skromne , až sparťansky. Miloval svoju rodinu, ktorá pozostáva z dvoch dcér, syna a vnučiek.

Vo voľnom čase obľuboval prácu v záhradke na Kopaniciach. Miloval kraj pod Sitnom.  

Usiloval sa o zdravý životný štýl, veľmi striedmo sa stravoval.  Veľa čítal, študoval. Mal prehľad o sociálnom pohybe, jeho problémoch, ťažkostiach i možnostiach ich riešenia. Bolo mu smutno, že rozvoj našej spoločnosti nabral kurz, ktorý pre ľudstvo môže znamenať katastrofu. Bol vytrvalý bojovník za mier. takto žil a pracoval náš priateľ Miloslav Necpal.

Jeho skúsenosti, erudícia, vytrvalosť a tvorivosť nám budú chýbať. Ale jeho odkaz, myšlienky a láska, ktorou obdaroval svoju rodinu a priateľov , tu zostane s nami.

Česť jeho životu, česť jeho pamiatke.

Priateľ Karol Fajnor.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama