Od roku 1945 zabili USA od 20 do 30 miliónov ľudí

Počet zobrazení: 47645
Stránka Nezávislí uverejnila 3. januára 2019 príspevok s údajmi, ktorými dnešné médiá takmer či nikdy neoperujú. Takže ich nebude na škodu ponúknuť aj čitateľom Slova.


Od roku 1945 po dnes zabili Spojené štáty americké od 20 do 30 miliónov ľudí

Manlio Dinucci | Global Research

V sumáre ich ostatného strategického dokumentu – 2018 Stratégia americkej národnej obrany (ktorej celý text je utajený) – Pentagon tvrdí, že „po druhej svetovej vojne zaviedli USA a jeho spojenci“ slobodný a otvorený medzinárodný poriadok v záujme ochrániť slobodu ľudí pred agresiou a útlakom“, ale „tento poriadok je v súčasnosti podkopávaný Ruskom a Čínou, ktorí porušujú princípy a pravidlá medzinárodných vzťahov“. Toto je totálne prekrútenie historickej reality.

Profesor Michel Chossudovsky, riaditeľ Centra pre výskum globalizácie nám pripomína, že tieto dve krajiny, dnes zapísané ako nepriatelia, sú tými, ktoré keď boli spojencami USA, počas druhej svetovej vojny, zaplatili za víťazstvo nad naci-fašistickou osou Berlín-Rím-Tokio najväčšiu cenu v počte ľudských životov – približne 26 miliónov Sovietsky zväz a 20 miliónov Čína v porovnaní so 400 000 obeťami z USA.

dead_from_the_my_lai_massacre_on_road.jpgMy Lai masaker / Author: Ronald L. Haeberle

Týmto úvodom Chossudovsky otvára globálny výskum, štúdiu Jamesa A. Lucasa o počte zabitých v nepretržitej sérii vojen, prevratov a ďalších podvratných operácií vykonaných USA od konca vojny v roku 1945 po dnes – počet odhaduje na 20 – 30 miliónov obetí. Je to približne dvojnásobný počet ako obetí prvej svetovej vojny, od ktorej storočie bolo nedávno oslávené v Paríži Mierovým fórom.

Okrem úmrtí boli ranení, ktorí boli často zmrzačení na celý život – niektorí experti počítajú, že na každého zabitého vo vojne pripadá desať ranených. To znamená, že počet ranených vo vojnách vedených USA by sme mali počítať v stovkách miliónov.

K tomuto odhadu zo štúdie musíme pripočítať nevyčíslený počet mŕtvych, možno stovky miliónov, ktorí zomreli v následku, od 1945 po dnes, nepriamych dôsledkov vojen – hladu, epidémií, nútenej migrácie, otroctva a vykorisťovania, environmentálnych dopadov, odlivom zdrojov od životných potrieb na pokrytie vojenských výdajov.

Štúdia dokumentuje vojny a prevraty prevedené Spojenými štátmi v tridsiatich ázijských, afrických, európskych a latinsko-amerických krajinách. Odkrýva, že vojenské jednotky USA sú priamo zodpovedné za 10 až 15 miliónov úmrtí spôsobených hlavnými veľkými vojenskými konfliktmi – proti Kórei a Vietnamu a dvomi vojnami v Iraku. Asi 10 až 14 miliónov ďalších úmrtí bolo spôsobených proxy vojnami vedenými spojeneckými ozbrojenými silami vycvičenými a riadenými z USA v Afganistane, Angole, Kongu, Sudáne, Guatemale a v ďalších krajinách.

Vojna vo Vietname, ktorá sa rozšírila do Kambodže a Laosu spôsobila približne 7,8 milióna zabitých (plus obrovské množstvo zranených a geneticky poškodených ďalších generácií v dôsledku dioxínov rozprášených letectvom USA).

Proxy vojna v osemdesiatych rokoch v Afganistane bola organizovaná prostredníctvom CIA, ktorá vycvičila a vyzbrojila – v spolupráci s Usáma bin Ládinom a Pakistanom – viac ako 100 000 mudžahedínov, aby bojovali so sovietskymi jednotkami, ktoré padli do „afganskej pasce“ (ako to neskôr opísal Zbigniew Brzezinský, spresňujúci, že výcvik mudžahedínov sa začal v júli 1979, päť mesiacov pred sovietskou intervenciou v Afganistane).

Najkrvavejší prevrat bol organizovaný v roku 1965 v Indonézii prostredníctvom CIA, ktorá indonézskym popravným čatám poskytla zoznam prvých 5 000 komunistov a ďalších, označených na likvidáciu. Počet zavraždených ľudí sa odhaduje na 500 000 až 3 milióny.

To je ten „slobodný a otvorený svetový poriadok“, ktorý Spojené štáty nezávisle od Bieleho domu neprestávajú presadzovať v záujme „ochrániť ľudí od agresie a útalku“.

(Pôvodne publikované na Il Manifesto)

Manlio Dinucci je výskumným pracovníkom Centra pre výskum globalizácie

Zdroj: globalresearch.ca

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984