Reklama
Zľavy na reštaurácie v Bratislave
Reklama

Obdiv a úcta obom autorkám

Riaditeľ vydavateľstva CCW Alexander Piekov na sviatku knihy Gabriely Rothmayerovej a Milky Zimkovej Dve v tom 27. decembra 2012
Počet zobrazení: 1903
A.Piekov.jpg

Dovoľte, aby som vás v mene celého tímu, ktorý sa podieľal na realizácii a výrobe tejto krásnej knihy, srdečne pozdravil na jej dnešnej slávnostnej prezentácii. Všetci, ktorí sme mali možnosť prispieť k jej úspešnému hmotnému zrodu, sme to robili radi a s dobrým pocitom, že máme tú česť sprostredkovať čitateľskej verejnosti výborné literárne dielo dvoch vynikajúcich slovenských spisovateliek.

Aj z tohto miesta chcem poďakovať pani Gabriele Rothmayerovej a pani Milke Zimkovej za prejavenú dôveru. Verím, že dielo si nájde cestu k mnohým čitateľom a sprostredkuje im krásne chvíle, keď budú putovať s obidvoma autorkami po miestach, kde sa narodili a odkiaľ možno odcestovať, ale nie odísť...

Putovanie detstvom aj súčasnosťou je pospájané zaujímavými, pozoruhodnými, vtipnými, odvážnymi, ale vždy pravdivými a hlbokými  úvahami a poznaním života vtedy a dnes: „... netýrali ma prepychom! Ba ani dostatkom! ...Toľko hovoríme dnes o týraní detí a ničím ich možno tak netýrame  ako prepychom!“ píše Gabriela Rothmayerová, keď spomína na časy detstva v Gelnici, v prírode, v škole. Rovnako s Milkou Zimkovou chodíme po jej valale, padáme pri korčuľovaní na harifaxňách o päť čísel väčších do jaročku, tešíme sa, že ju zachránili príbuzní významného Slováka, amerického bankára Bosáka a spoločne sme s ňou sme rozhorčení, keď otec Bosák do krvi zbil syna, lebo pásol kravy s ostatnými deťmi. Tiež sa tešíme, že jej starý apo mal veľkú radosť, že Milečka mala samé jednotky, keď mama a otec pre tvrdú prácu a starosti o obživu si nemali kedy pozrieť jej výborné vysvedčenie...

Chcem vyjadriť svoj obdiv a úctu obidvom autorkám, ako s hrdo vztýčenou hlavo vedeli ísť zo svojho rodného kraja celým svojím životom, pochopiť a uchopiť múdrosť života a zaujímavým, sviežim a pútavým jazykom nám toto poznanie sprostredkovať. Ich doterajšie dielo, v divadelnej oblasti či v slovenskej literatúre predstavuje pevný bod slovenskej kultúry.

Napokon, pri čítaní tejto knihy mi  pripadá smiešna, médiami neustále opakovaná krivda z čias socializmu, lebo bolo treba stáť v rade na banány... Život v ich rodiskách bol skromný, ťažký, ale bohatý na iné hodnoty a zároveň aj šťastný... Za seba mám až zlý pocit, lebo my v Bratislave  sme v radoch na banány nestáli, na zimáku aj na školskom dvore sme sa do sýtosti naháňali na červeno-čiernych  kanadách, ktoré sme vtedy volali horovky a užívali si veľa toho, čo iní na Slovensku nemohli, ale nie sme za to ani lepší ani múdrejší, ani tvorivejší...

Rovnako im patrí obdiv za odvahu, priamosť a pravdivosť vyjadriť sa k súčasným celospoločenským problémom, ktorých príčinou je v mnohom privatizácia, keď niektorým strašne pribudlo, z čoho vyplýva, že iným úžasne ubudlo, keďže zákon zachovania energie a hmoty stále platí, píše absolventka humanitného gymnázia a novinárskej katedry Gabriela Rothmayerová. Otázka je, komu ubudlo a s akými strašnými sociálnymi dôsledkami, aký dopad to má na väčšinu ľudí..

Alebo keď si všíma krásny paradox: módne je hovoriť o individualizme, ale všetci hovoria o tom individualizme takým rovnakým tónom, takým rovnakým štýlom, že voči tomu bola strahovská spartakiáda hýrivým hájom...

Ani bez roboty, ani bez chleba sa žiť nedá... a spravodlivosti sa na tomto svete ťažko dočkať, konštatujú obe zhodne ústami svojich rodičov a starých rodičov, čo podčiarkuje obrovské cítenie pre sociálnu spravodlivosť, túžbu po jej dosiahnutí, čo je najväčšie posolstvo tohto diela.

Veľa iných, pozoruhodných príbehov, úvah a jedinečných brilantných myšlienok  si môžeme prečítať v tejto knihe. Všetkým vám želám príjemné chvíle pri jej čítaní.

Obidvom autorkám prajem zaslúžené uznanie a pozornosť za toto dielo a ostatnú literárno-publicistickú a herecko-dramaturgickú tvorbu, veľa tvorivých síl pri písaní ďalších kníh.-

Foto: Peter Lajčák

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama