Reklama
Reklama

Občania EÚ, neplačte – mohlo to v USA dopadnúť aj horšie!

Počet zobrazení: 4092

Rozdelená Amerika sa preberá z volebného šoku a lomcujú ňou silné vášne. Polovica občanov jasá a oslavuje „historický úspech“, druhá v smútku a depresii vníma zvolenie 45-teho amerického prezidenta. Jedni to považujú za zlyhanie samotných občanov a odvrátenie od progresívnych hodnôt. Iní ako odklon od doterajších dobrých zvyklostí a politickej korektnosti; a v uliciach manifestujú, že to nie je ich prezident.

Buranský štýl Trumpa, doplnený o nejasné formulácie, čo musí Amerika urobiť, aby opäť bola veľká, v spojení s konfúznymi a populistickými heslami, čo všetko sa v USA zmení, navodzovali pocit, že voľba takéhoto prezidenta nie je možná.
Politické vystúpenia pána Trumpa a neustály mediálny tlak, v ktorom sa okrem politiky rozmazávali jeho škandály so ženami, neplatenie daní, absencia akejkoľvek skúsenosti v štátnej administratíve, jeho polovulgárny slovník, prekračovanie ustálených konvencií a politickej korektnosti, to všetko presviedčalo polovicu Američanov, že tento kandidát je absolútne nezvoliteľný.
Ilúzie o pani Clintonovej,  jej sebaistý úsmev hraničiaci s aroganciou, dával tejto polovici Američanov jasný dôkaz, že táto žena by mohla úspešne pokračovať v doterajšej domácej a zahraničnej politike USA.
O to väčší bol povolebný šok! Polovica občanov USA a väčšina voliteľov rozhodla, že 45-tym americkým prezidentom bude Donald Trump.
Sklamanie a prekvapenie zasiahlo aj EÚ a vyvoláva silnú podobnosť s reakciou elít na brexit.
Opatrné, zdvorilostné blahoželania k zvoleniu Donalda Trumpa za amerického prezidenta ukazujú, že politické elity EÚ sú touto voľbou otrasené a prijímajú ju ťažko.

          „Putinovská propaganda“ verzus túžba po konflikte
 

Sklamaní voliči i fanúšikovia americkej politickej scény v EÚ sa tiež nevedia a ani nechcú vyrovnať s demokraticky dosiahnutým výsledkom.
Mnohí aj na Slovensku chápu tieto voľby ako výsledok putinovskej internetovej propagandy a vzrastajúceho rasizmu v USA.
Patria často k nim aj tí, ktorí chodia štrngať s kľúčmi pred budovu Bonaparte a uniká im, že Hillary Clintonová s jej manželom nahonobili možno stokrát väčší majetok ako pán Bašternák.  Nie cez DPH, ale cez politiku. Obchody robili aj s tými, ktorí financujú ISIL a teda podporujú a pracujú pre nepriateľov USA...
A to už nechcem zdôrazňovať protiruské nálady a vyhrocovanie medzinárodno-politickej situácie s Ruskom zo strany ministerky zahraničných vecí USA. Jej politike chýbalo úsilie o základnú a existenčnú úlohu dnešného sveta, t. j. udržanie svetového mieru. Politika protiruských sankcií, rozmiestňovanie vojsk na hraniciach s Ruskom, rozširovanie raketových základní po obvode hraníc Ruska poukazuje na jej snahu vojensky vyostriť situáciu v svetovom meradle.
Preto si myslíme, že plač za pani Hillary Clintonovou, za jej profesionalitou, skúsenosťou a za jej odbornosťou a profesionálnym úsmevom má tiež svoje hranice a ukončenie jej politickej kariéry nie je nič také, pre čo by sme si mali „rezať žily“.

          A čo na emócie hovoria fakty
 

Pokúsme sa, ak je to vôbec možné, poskladať z volebných mítingov, televíznych duelov a rozhovorov pre všetky druhy médií program Donalda Trumpa a racionálne posúdiť jeho prínos, resp. nebezpečnosť pre EÚ.
S čím teda prichádza Donald Trump a čo tvorí základ jeho politického programu:

 1. Jeho dôraz na diskontinuitu americkej politiky je v zásade oznámením ukončenia clintonovsko-obamovskej éry.
 2. Požaduje zmenu domácej politiky, čo si bude vyžadovať závažné zásahy do štátnej administratívy a do programu rozpoltenej Republikánskej strany.
 3. Jeho ekonomický program, založený na podpore domácej výroby, si bude vyžadovať spomalenie globalizácie, čo chce dosiahnuť zavedením ciel a  stavaním plotov.
 4. Požiadavka na zmenu politiky a návrat k zdravému rozumu predstavuje smrteľný úder pre politickú korektnosť a jej nositeľov.
 5. Odstúpenie od princípov politickej korektnosti si bude vyžadovať preformulovanie politiky ľudských práv do racionálneho  jazyka štátnych záujmov.
 6. Potreba akumulácie finančných zdrojov pre rozvoj americkej infraštruktúry, pri znížení daní, si bude vyžadovať zmenu koncepcie NATO a ukončenie účasti na financovaní  vojenských konfliktov na Blízkom a Strednom východe a v celom svete.
 7. Zmena koncepcie NATO a ukončenie veľkorysej finančnej americkej podpory si bude vyžadovať aj zmenu americkej politiky k Rusku.
 8. Nadviazanie vzájomne výhodnej spolupráce s Ruskom vytvorí tlak na ukončenie protiruských sankcií a skončenie občianskej vojny na Ukrajine.
 9. Ukončenie clintonovsko-obamovskej neúspešnej politiky na Blízkom a Strednom Východe musí viesť k ukončeniu vojenských konfliktov v Sýrii, Iraku, Jemene a Líbyi.
 10. Politické kalkulácie predchádzajúcich vlád s migrantmi musia byť postavené na pevnom právnom rámci, ktorého cieľom bude:
       a/ zastaviť príchod nových ilegálnych imigrantov do USA;
       b/ nájsť spôsob návratu ilegálnych migrantov do ich vlastných krajín.
 11. Štyridsiaty piaty prezident USA odmieta politiku multikulturalizmu a takú premenu Ameriky, v ktorej by anglosaské obyvateľstvo tvorilo menšinu. Za tým účelom pripraví rad nových opatrení.

           Jedenásť nových pilierov a čas
 

Ak som správne interpretoval vystúpenia Donalda Trumpa , potom toto sú „nové piliere“ americkej domácej a zahraničnej politiky. Čo z toho sa stane skutočnosťou, nebude závisieť iba od neho, ale aj od budúcich zložitých domácich a zahraničnopolitických problémov, o ktorých dnes možno iba ťažko diskutovať. Rovnako, ako je ťažko odlíšiť, čo z toto patrí do balíka štandardných volebných sľubov a za čo bude chcieť nový prezident bojovať. To ukáže čas.
Musíme však povedať, že na týchto 11 „nových pilieroch“ nie je nič, čo by pre EÚ nebolo akceptovateľné. Skôr by sme sa tešili, keby prístup i niektoré návrhy boli zaradené aj do programu EÚ, resp. programu krajín dvadsaťosmičky.
Prevziať tento program by bolo možné iba za predpokladu, že ani už EÚ nebude pokračovať v kontinuite  clintonovsko-obamovskej politiky.
Pritom každý súdny, ideologicky nezaujatý analytik potvrdí, že prevzatie a uplatňovanie tejto politiky bolo a je príčinou dezintegrácie EÚ.
Chápeme, že takýto program môže byť interpretovaný v USA i v EÚ aj ako nástup rasizmu, fašizmu, či xenofóbie. Rovnako útok na politickú korektnosť sa môže niektorým javiť ako program kultúrnej kontrarevolúcie a ústup od progresívnych, všeľudských ideí.
Tento 11-bodový program bude vystavený tak útokom sprava i zľava, ako aj zo strany vojenskej či finančnej loby, no i existujúceho establišmentu... Rovnako i skupinám a jednotlivcom, ktorí v tom vždy môžu nájsť niečo nebezpečné.
Osobne si však myslím, že by sme mali štrukturovať svoje hodnoty a odlíšiť dôležité požiadavky a potreby od nedôležitých, a dôsledne ich podriadiť zásadnej úlohe: zamedziť vzniku vojnových konfliktov! Je predsa rozdiel medzi právami transsexuálov a voľným predajom marihuany a otázkami vzniku možných vojnových konfliktov.
Obrazy zo Sýrie, Donbasu nám ukazujú, čo človek všetko dokáže v mene ideí a tzv. humanistických projektov, a preto by sme sa mali snažiť, aby takéto obrazy nevznikli opäť aj v Európe.

          Podpora proti vojne!
 

Ak načrtnutý 11-bodový program 45-teho amerického prezidenta prispeje k vylúčeniu vojen či vojenských konfliktov, mali by sme ho podporiť.
Nóvum tohto 11-bodového politického programu spočíva v hodnotení liberalizácie svetového obchodu. Podľa vyhlásení nového amerického prezidenta si možno domýšľať, že liberalizácia svetového obchodu  dosiahla vrchol a dnes ohrozuje už aj tých, ktorí ju vymysleli a exportovali do sveta. Bude nevyhnutné racionálne a kriticky prehodnotiť globalizačné procesy a vylúčiť, aby z nich vyplývajúce rozpory sa opäť raz riešili vojenskými konfliktami.
Uvedomia si to aj všetci propagátori transatlantickej zmluvy v Bruseli ako aj v krajinách dvadsaťosmičky? Voľba nového amerického prezidenta je dobrou a výnimočne vhodnou príležitosťou.

(Autor je konzervatívny socialista)

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama