Reklama
Reklama

Nielen o Ekofestivale o vidieckej turistike v Nových Zámkoch

Hovoríme so zakladateľom vidieckej turistiky a agroturistiky Františkom Machom
Počet zobrazení: 2839

Pri príležitosti Svetového dňa zeme (22. apríl) usporiadal Odbor sociálnych vecí, školstva a kultúry pri MÚ Nové Zámky už XXV. ročník EKOFESTIVALU na tému „Perspektívy, trendy a skúsenosti v rozvoji vidieckej turistiky a agroturistiky na Slovensku“. Organizačná a odborná garantka Ing. Mária Škálová pozvala na podujatie zakladateľa Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky Ing. Františka Macha, CSc. z Neziskovej organizácie rozvoja vidieckej turistiky v Modre. V dňoch 25. – 27. apríla mal sériu prednášok pre 540 študentov základných a stredných škôl v meste.

plagat_mvc_c._2.jpgSúčasťou podujatia bolo i premietanie dokumentárneho filmu „KRAJINA AKO VÍNO“ o Malokarpatskej vínnej ceste. Téma vidieckej turistiky a agroturistiky je aktuálna i pre regióny južného Slovenska, a najmä pre študentov Hotelovej školy v Nových Zámkoch sa môže vidiecka turistika stať celoživotnou profesiou.

Pri tejto príležitosti, ako aj pri 20. výročí založenia Združenia Malokarpatská vínna cesta vznikol tento rozhovor s Ing. Františkom Machom, CSc., ktorý pripravil Rudolf Haspra.

– Na Ekofestivale ste hovorili o skúsenostiach Malokarpatskej vínnej cesty, ktorú ste zakladali v roku 1996. Ako  sa pozeráte na cestovný ruch v malokarpatskom regióne?

– Združenie sme zakladali v Modre za účasti prezidenta Európskeho zväzu vidieckej turistiky Erika Jordana z Belgicka, ktorý presvedčil starostov a podnikateľov z regiónu o potrebe úzkej spolupráce. Malokarpatská vínna cesta je v súčasnosti jedným z najúspešnejších agroturistických projektov nielen na Slovensku, ale i v strednej Európe. Za týmto úspechom  sú vinári, vinohradníci, ubytovatelia a ďalší poskytovatelia služieb, za čo im patrí uznanie. Koncom minulého roka vznikla Oblastná organizácia CR Malé Karpaty so sídlom v Modre, ktorá posunie spoluprácu na ešte vyššiu úroveň. Podobne vznikla i Miestna akčná skupina Malokarpatský región, ktorá bude mať možnosť konečne čerpať na projekty finančné prostriedky z EÚ, čo doteraz v Bratislavskom samosprávnom kraji nebolo možné. Výhodou regiónu je malá vzdialenosť do Bratislavy a možnosť cezhraničnej spolupráce. Aktívne podporujem prezentáciu malokarpatského regiónu v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie v druhom polroku 2016. Je to významná príležitosť pre Slovensko, veď do Bratislavy príde do 25 tisíc expertov z celej Európy a budú chcieť okrem Bratislavy spoznať i ďalšie kúty Slovenska.

Vpravo Ing. František Mach, CSc.ekofestival2.jpg

– Pred 25. rokmi ste v Modre založili Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky, ste čestným predsedom tohto zväzu. Ako sa s odstupom času pozeráte na podnikanie vo vidieckej turistike u nás?

– Skúsenosti z vyspelých krajín ukazujú, že cestovný ruch predstavuje v súčasnosti jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetví národného hospodárstva. Na kultúru sa pozeráme ako na faktor, ktorý môže zvýšiť konkurencieschopnosť turistickej destinácie. Kultúra a cestovný ruch tvoria vzťah, ktorý môže podstatne prispieť k atraktívnosti krajiny, zvýšiť zamestnanosť, posilniť ekonomiku, vytvoriť príležitosť na spoluprácu, zachovanie miestnych tradícii a kultúry, hrdosť na kultúrne dedičstvo a zvýšenie povedomia jej obyvateľov.  Cestovný ruch na Slovensku si zaslúži významnejšie postavenie, no je náročný na  medzirezortnú spoluprácu. Očakávam väčšiu podporu od MPRV SR pre profesijné zväzy vo vidieckej turistike pri schvaľovaní ich rozvojových projektov.

ekofestival1.jpgOrganizátorky Ekofestivalu Denisa Felixová a Mária Skálová.

Už štvrťstoročie poskytujeme služby v Malokarpatskej turistickej informačnej kancelárii. Očakávam uplatnenie Znakov kvality ubytovacích zariadení a certifikáciu Regionálny produkt Malé Karpaty. Iba vysoká kvalita služieb zabezpečí okrem domácich návštevníkov i zahraničnú klientelu. Úspešným príkladom je obec Slovenský Grob, ktorá si svojím gastronomickým produktom získala uznanie v rámci Slovenska i v zahraničí. Rezervy máme v budovaní cykloturistických a turistických ciest. Pružne nereagujeme ani na potreby obyvateľov Bratislavy pri oddychu a regenerácii zdravia v letoviskách pod Malými Karpatmi, ako napr. v Modre, Harmónii, na Zochovej chate a podobne. Rezervy sú ešte v cezhraničnej spolupráci v rámci strednej Európy – CENTROPE, čo správne podporuje BSK.

– Aké prioritné úlohy v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka by mala sledovať nová vláda?

– Želám si, aby sme využili príležitosť vybudovať zo Slovenska atraktívnu destináciu pre domácich a zahraničných turistov. Máme všetky prírodné, kultúrne, historické i ľudské predpoklady na to, aby slovenský vidiek bol atraktívny pre turistov podobne ako u našich susedov v Rakúsku či v Českej republike. V rámci V4 sme na chvoste vo využívaní  prírodných a kultúrnych podmienok. Žiaľ, po nežnej revolúcii sme rozvrátili slovenský vidiek, zlikvidovali družstevnú a štátnu poľnohospodársku veľkovýrobu, zrušili priemyselné podniky, ktoré dávali prácu obyvateľom vidieka. Vytvorili sme hladové doliny, mladí vzdelaní, talentovaní ľudia odchádzajú za prácou do zahraničia, slovenský vidiek vymiera. Na Slovensku tradične vyrábané potraviny dovážame. Európske fondy pre Slovensko sú malou záplatou na veľké diery. Orientácia na dotovaný plechový či plastový automobilový priemysel na Slovensku je dočasný úspech pre našu ekonomiku.

–  Ako hodnotíte Ekofestival a aké sú možnosti využitia skúsenosti z Malokarpatskej vínnej cesty v obciach na južnom Slovensku?

– Chcel by som v prvom rade oceniť mesto Nové Zámky, že zorganizoval už XXV. ročník EKOFESTIVALU pre študentov stredných škôl. Je to vzácna iniciatíva na Slovensku, ktorá ovplyvní myslenie mladých ľudí. Predchádzajúce témy ako Doprava a jej vplyv na životné prostredie, alebo prednášky o včelárstve, architektúre a spôsobe života sú dôležité pre poznanie mladých ľudí.

ekofestival3.jpgŠtudenti  stredných a základných škôl v Nových Zámkoch na Ekofestivale.

Skúsenosti z MVC sa dajú využiť i vo vinohradníckych obciach južného Slovenska. Napríklad vinári v Strekove organizujú priamo vo viniciach festival vína, o ktorý je v regióne veľký záujem. Na Slovensku je už vytvorená sieť vínnych ciest, ktoré turistom poskytujú ochutnávky vín i gastronomické špeciality. Dobré podmienky v tejto oblasti majú aj obce na južnom Slovensku. Model gastronomickej obce, ako je Slovenský Grob, možno vytvoriť i na južnom Slovensku, kde sa práve husi chovajú. Hrozno dorobené na južnom Slovensku má najvyššiu kvalitu a prezentované vína na svetových výstavách vín získavajú zlaté medaily. Oceňujem poľnohospodárov v Branove, kde na Gazdovskom dvore ponúkajú poľnohospodárske produkty priamo z roľníckeho dvora, čo je bežná prax napríklad v Rakúsku. Podporujem  i roľnícke trhy, s ktorými majú dobré skúsenosti v Českej republike. Poľnohospodári musia skrátiť cestu k spotrebiteľovi, musia vynechať obchod, ktorý prostredníctvom nadnárodných obchodných reťazcov likviduje slovenských výrobcov potravín. Posledné štatistiky hovoria, že v niektorých obchodných reťazcoch je iba tretina slovenských výrobkov. Dostávame sa tak na úroveň rozvojových, zaostalých krajín bez potravinárskeho priemyslu.

– Akú úlohu plní samospráva pri rozvoji vidieckej turistiky?

– Pokladám za dôležitú úzku spoluprácu samosprávy s podnikateľmi pri vytváraní podmienok pre vidiecku turistiku. Máme veľa pozitívnych príkladov, ako napríklad v Slovenskom Grobe, Starej Bystrici, Hrušove, Zuberci a inde, kde vidiecka turistika dosahuje dobré výsledky. Čo je však najdôležitejšie, vznikajú nové pracovné príležitosti. Vytvorme podmienky pre trvalý  rozvoj slovenského vidieka, jeho kultúrnych a historických tradícii, obnovme úspešné poľnohospodárstvo, dajme ľudom doma prácu, aby najschopnejší talentovaní mladí ľudia neodchádzali z krajiny. V podmienkach malokarpatského regiónu, ale i Slovenska očakávam obnovu vinohradníckej, ovocinárskej a zeleninárskej výroby. Uvedené plodiny a remeselná výroba boli po stáročia hlavným výrobným odvetvím i zdrojom obživy obyvateľov vidieka. O tom, že slovenskí vinári vedia robiť kvalitné vína, nás presvedčili dosiahnuté výsledky na svetových súťažiach vín. Očakávam od novej vlády, že bude venovať rozvoju poľnohospodárstva a celého vidieka mimoriadnu pozornosť, pri schvaľovaní projektov úzko spolupracovať s agrárnou samosprávou, ktorá najlepšie pozná potreby praxe. Podobne ako v automobilovom priemysle vytvorme stimuly, podporme viac našich podnikateľov v cestovnom ruchu na vidieku. Investujme do cestovného ruchu budovaním infraštruktúry, obnovy kultúrnych pamiatok, múzeí, galérii a iných tradičných foriem kultúry na vidieku. Investície  sa vrátia vo forme hrdosti Slovákov na svoju vlasť. Bez poznania svojej kultúrnej minulosti nebude hrdý ani Slovák. Zachovajme si slovenskú identitu v dnešnej búrlivej premene Európy, aby nás budúce generácie za pasivitu nekarhali.

Foto: František Mach a archív F. M.

dscf1186.jpg
Alegorický sprievod na vinobraní v Modre.                                                                                                                 

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama