Nezvratná a uzavretá udalosť

K pripomienke 99. výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy
Počet zobrazení: 4749

trianon_vyska1.jpgV utorok 4. júna 2019 uplynulo 99 rokov od podpísania Trianonskej mierovej zmluvy. Čitatelia Slova poznajú tento pojem a jeho význam možno aj vďaka mojim viacerým článkom. Podľa historika M. Hronského „uzavretie mierovej zmluvy s Maďarskom bolo historickou udalosťou, ktorá svojím medzinárodnoprávnym dosahom ovplyvnila zásadnou mierou ďalší vývoj národov a štátov v Podunajsku“. A dodávam, že znamenala zásadný a základný kameň územného vymedzenia slovenskej svojbytnosti a petrifikáciu hraníc nastávajúcej slovenskej štátnosti. Avšak reflexia „Trianonu“ v slovenskom verejnom spoločenskom priestore je veľmi malá, takmer žiadna. Akosi sa k vlastným dejinám nepriznávame, poniektorí sa azda aj hanbíme. V marci tohto roku zabudli obyvatelia Bratislavy a jej predstavitelia na storočnicu existencie Bratislavy. Áno, Bratislava je už sto rokov hlavným mestom Slovákov a Slovenska bez ohľadu na jej administratívnoprávne zakotvenie. Podobne sme boli málo všímaví aj k príchodu prvej, skutočne našej vlády (československého ministra s plnou mocou pre správu Slovenska) vo februári 1919. Svojsky slovenská bola aj oslava vzniku štátu a slovenského podielu pri storočnici Martinskej deklarácie. Žeby naše slovenské krédo: menej je viac? Alebo, aj málo je viac ako nič?

Miestny odbor Matice slovenskej v Petržalke a priateľský okruh „občianskych vlastencov“ (vlasťou je všetko slovenské a pridružené) už takmer osem rokov sústreďuje pozornosť na petržalské dejinné pozoruhodnosti a súvislosti. K ním patrí aj Trianonská mierová zmluva. Na mušku nášho záujmu sa dostala nielen preto, že patrí k vrcholovým okamžikom našich dejín, ale aj pre jeden z mála, ak nie jediný pamätník na túto udalosť, ktorý je v Petržalke na Tyršovom nábreží. Viem ešte o niekoľkých pamätnýchtrianon_sirka1.jpg
tabuliach v SR, ale všetko sa dá asi zrátať na prstoch jednej ruky. Na juh od našich hraníc sú stovky a stovky tabúľ, pamätníčkov a pamätníkov či súsoší, ktoré nedovolia tamojším obyvateľom zabudnúť na „ponižujúci, nespravodlivý trianonský diktát“. Nie zmluva, ale diktát...

trianon_trikolora1.jpgPetržalský pamätník – garantom realizácie bola SAV – vznikol v júni roku 2010 na deväťdesiatročnicu. Naša slovenská zmierlivosť zaujíma prvé miesta v svetovom rebríčku. Vedie ma k tomu názov sochárskeho artefaktu, ktorý znie: „Pamätník mierových zmlúv po Prvej svetovej vojne“. Samozrejme nie všetkých mierových zmlúv. Podľa garantov „ide o zmluvy, ktoré boli podpísané vo Versailles 28. júna 1919 s Nemeckom, v Saint Germain 10. júna 1919 s Rakúskom a v Trianone 4. júna 1920 s Maďarskom“. Ako informuje nápis na sprievodnej tabuli: „Zmluvy stanovili a garantovali hranice starých a nových štátov v podunajskej oblasti a stali sa tak základom historického vyrovnania medzi národmi bývalého Rakúsko-Uhorska. Tieto zmluvy ako medzinárodnoprávne dokumenty najvyššej úrovne určením hraníc Česko-Slovenskej republiky prvýkrát vymedzili aj Slovensko ako geografický, politický, historický aj právny celok.“ Skutočne názov pamätníka je zmierlivý, slušný a ohľaduplný voči všetkým. Len aby to slovenské príliš nevytŕčalo. A predovšetkým korektný po všetkých stránkach: politickej, historickej, vedeckej. Žiadne do kameňa vytesané výkriky z druhej strany hraníc v podobe: Nie, nie, nikdy!

Človečenstvo má vždy aj národný rozmer. V našom prípade rozmer slovenský. Ten nie je o nič lepší, ale ani horší ako inonárodný. Štipka konkrétneho vlastenectva pridáva ľuďom pocit zdravej spolupatričnosti  a uspokojenia zo života v spoločnosti. My Slováci potrebujeme pridať poriadnu hrsť vlastenectva. Ako nie je správne vlastenectvo zamieňať šovinizmom, tak isto nie je správne zabúdať na svoje korene: rodinné, lokálne, celonárodné či celospoločenské. Preto ma potešila účasť na tohoročnej petržalskej pripomienke významu podpisu Trianonskej mierovej zmluvy, ktorá prekročila dvojciferné číslo. K stovke má zatiaľ ďaleko. Ale neklesáme na duchu, spomeňte si na mizerne nízke počty presvedčených Slovákov pred vyše sto rokmi.

trianon_ucastnici1.jpg

A ako si to predstavujem o rok? Potešilo by ma typicky slovenské riešenie zachovávania a posilňovania národného vedomia. Minulý rok sme si pripomenuli vznik Česko-Slovenska v deň prijatia Martinskej deklarácie – 30. októbra - jednorazovým štátnym sviatkom. Bude taký aj 4. jún 2020?

Trianonská mierová zmluva patri medzi „nezvratné a uzavreté historické udalosti“. Možno preto to nestojí za zmienku v širšej slovenskej verejnosti.

Foto: Autor

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984