Reklama
Reklama

Nezmieriteľný kritik kapitalizmu, zapálený aktivista

Počet zobrazení: 2924
AKTUALIZOVANÉ

milan_valach_2.jpgSú správy, ktoré konštatujú konečnú, nemeniteľnú skutočnosť. Taká bola aj tá zo včerajška, že Milan Valach, priateľ a kolega, okrem iného aj autor Slova, ktorého sme si veľmi vážili, už nie je medzi nami.

Na parte má napísaný citát od Senecu: Život meriame skutkami a nie časom. To Milana plne vystihuje.

Nezostáva, len zopakovať na uctenie pamiatky základné fakty. Milan Valach, filozof a etik, zomrel vo veku 57 rokov v sobotu 18. mája tohto roku. Od roku 1993 pôsobil na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Predtým bol v ČSAV v Ústave pre výskum spoločenského vedomia v Brne.
Za 20 rokov pedagogickej činnosti dokázal strhnúť desiatky študentov nielen k diskusii na seminároch, ale i k aktivitám v rámci občianskej spoločnosti (protestné akcie, petície, občianska angažovanosť v rade hnutí a občianskych združení). Verejne bol známy ako hovorca Hnutia za priamu demokraciu.
Je autorom niekoľkých monografií, ktoré vzbudili pozornosť a vyvolali diskusiu: Česi v nepokojnej dobe, Marxova filozofia dejín, Svet na rozhraní a spoluautorom publikácie Priama demokracia pre Českú republiku. Zamýšľal sa nad morálnou a politikou krízou dnešnej spoločnosti. Receptom na túto chorobu je prevod vlastníctva podnikov do rúk ich zamestnancov.   
Jozef Lysý
 

Odišiel vzácny človek, priateľ a spolupracovník. Dlhší čas ho trápila ťažká choroba, nikdy však nestratil životný optimizmus, založený na nádeji, že svet by mohol byť lepší. Ako vysokoškolský učiteľ sa napriek ideologickým tlakom neprestal zaoberať Marxovou filozofiou dejín. Dôsledne a kriticky uvažoval o povahe spoločenského systému, ktorý sa vo svojej poslednej fáze nazýval reálnym socializmom a dospel k uzáveru, že v ňom nebolo prekonané súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov v rukách straníckej elity. O jeho stanovisku možno diskutovať, ale  mal pravdu v tom, že socializmus predstavuje víziu radikálnej emancipácie a zjednotenie všetkých ľudí v spoločnosti založenej na spolupráci. Po Bratislave sme sa prechádzali  počas protestov v rámci aféry Gorila, aj vtedy propagoval ideu priamej demokracie, pretože skutočný socializmus môže vzniknúť len z vôle väčšiny ľudu.

Milan Valach prispel do monografie „Svet v bode obratu“ štúdiou „Po kapitalismu – socialismus“.

„Jestliže tedy před nás současná dramatická krize kapitalistického systému staví otázku nového modelu společenského uspořádaní, byli bychom podle těchto metodologických zásad zavázáni k hledání vývojových  tendencí uvnitř kapitalistického systému samotného, které směřují k jeho překonání. Konkrétněji řečeno, měli bychom zkoumat vývoj dělby práce spjatý s vývojem výrobních prostředků a ptát se, jestli a v jaké podobě směřuje k překonání dosavadních kapitalistických forem soukromého vlastnictví. Tedy také k překonání moci vlastnictvem privilegované elity nad drtivou většinou společnosti, k překonání principu maximalizace soukromého zisku bez ohledu na  zájmy této většiny, k překonání faktu, že lidé jsou v tomto systému jen prostředky k tvorbě tohto zisku a podle toho je s nimi také zacházeno.“
Ladislav Hohoš

V rubrike Súvisiace uvádzame niektoré z článkov Milana Valacha publikovaných v Slove.     

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon
     

Komentáre

Obrázok používateľa Peter Zajac-Vanka
#1
Peter Zajac-Vanka
20. máj 2013, 23:23

T T T T T

Tak zbohom,  Milan, pán Milan Valach,  už asi nedokončíme našu polemiku k uplatňovaniu princípov ekonomickej demokracie.  Nepáčilo sa Vám, že sa princíp rozhodovania o grantoch a prideľovaní z verejných investičných bánk príliš podobá rozdeľovaniu cez Eurofondy. A pripravoval som si pre Vás argumenty, veď sme bojovali spolu, na "našej" strane.

A zrazu vidím, že už "rúbu v našom lese", hm, ročník 1956, mladší z nás... 

Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama