Nesúhlas s návrhom na zmenu názvu časti Námestia SNP

Mimoriadny aktív Oblastnej organizácie SZPB Bratislava
Počet zobrazení: 4726

Členovia SZPB uvítali iniciatívu bratislavskej samosprávy na rekonštrukciu Námestia SNP s cieľom dať mu reprezentatívnejšiu a zároveň aj ľudskejšiu, prívetivejšiu tvár, akú si nepochybne zaslúži  tento ústredný verejný priestor hlavného mesta Slovenskej republiky.

Zásadne však nesúhlasíme s návrhom premenovať jeho dolnú časť, v tomto prípade na Námestie Nežnej revolúcie. A to z hľadiska logického, technického, historického a najmä spoločensko-politického.

Tento priestor má síce netradične pretiahnutý tvar, čo v histórii spôsobila jeho poloha za mestskými hradbami, ale v 80. rokoch 19. storočia už dostal jeden jednotiaci názov. Ten sa postupne v jednotlivých režimoch menil, ale už od roku 1962 nesie čestné pomenovanie Námestie SNP, teda 57 rokov, čo je zďaleka najdlhšie v celej jeho histórii. Tento názov sa už vžil vo vedomí viacerých generácií nielen Bratislavčanov, ale celého Slovenska, pretože sa aj na ňom tvorili novodobé dejiny nášho národa a štátu. Zo všetkých oblastí republiky dostávame od členov SZPB rozhorčené listy protestujúce proti návrhu premenovať čo len časť námestia, ktoré pokladajú i za svoje hlavné námestie.

Názvoslovné rozčleňovanie tohto verejného priestranstva považujeme za nesprávne, navyše sa pripravovalo bez predbežnej diskusie nielen s odborníkmi, ale aj bez občanov nášho mesta, protifašistických odbojárov nevynímajúc. Odkrajovanie z Námestia SNP sa dá chápať aj ako pokus o znižovanie významu tejto dejinnej udalosti, ktorú nielen Slováci a Slovenky, ale i ostatný demokratický svet považuje za vyvrcholenie antifašistického hnutia na Slovensku, čo dosvedčujú početné delegácie diplomatických misií pri pietnych aktoch koncom každého augusta v Bratislave a Banskej Bystrici. Súčasne sa obávame, že takéto nedomyslené rozhodnutie otvorí Pandorinu skrinku a môže spustiť lavínu premenúvania v iných mestách.

Túto iniciatívu vážne spochybnili všeobecne uznávaní historici, napríklad Ivan Kamenec, Dušan Kováč a Stanislav Mičev, jeden z predstaviteľov Novembra 1989 Milan Kňažko a ďalší činitelia niekdajšej VPN. Mimochodom, ťažisko masových zhromaždení pred 30 rokmi bolo v hornej časti tohto námestia, a nie pred Starou tržnicou.

Sme presvedčení, že historické udalosti spojené so 17. novembrom 1989 si zaslúžia, aby bolo s nimi v Bratislave spojené pomenovanie námestia či ulice, ale zdôrazňujeme, že dôstojného verejného priestranstva. Za ten nepokladáme dolný koniec Námestia SNP, ktorý ani z urbanistického hľadiska nespĺňa základné kritériá pre plnohodnotné samostatné námestie.

Ak nie je vôľa premenovať napríklad susedné Kamenné námestie (dnes sú už Bratislave všetky námestia kamenné), ponúka sa celá novo budovaná štvrť moderného centra nášho hlavného mesta v lokalite Pribinova.

Vážené pani poslankyne a vážení poslanci, nešite názvy centrálnych námestí Bratislavy horúcou ihlou iba preto, že máme predo dvermi 30. Výročie Novembra 1989. Treba si radšej všetko poriadne zvážiť, aby ste neskončili ako vaši predchodcovia, ktorí rozhodli, že sa Námestím A. Dubčeka stane zákruta ulice hore Vodným vrchom, Námestím F. Liszta nepríjemná križovatka pod Hlavnou železničnou stanicou a Námestím Mateja Korvína lichobežníkovitý výsek v oceľovo-sklenenej budove.

Radšej trikrát merajte, ale nerežte z Námestia Slovenského národného povstania!

Za Oblastný výbor SZPB Bratislava jeho predseda Martin Krno.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984