Reklama

Nekompetentnosť a hlúposť môžu doviesť Slovensko do nešťastia

Počet zobrazení: 2528

Sú to tvrdé slova, ale súčasná skutočnosť v politike na Slovensku sa snáď ani nedá vyjadriť inak, ak nechceme skĺznuť k vulgárnostiam. To, že celý rad terajších ministrov je vo funkciách, na ktoré nemajú predpoklady ani svojím vzdelaním, ani praxou, už prijímame ako fakt. Je to odraz kvality a hodnoty súčasných politických strán, ktorým občania dali mandát. Strany preukázali svoju hodnotovú i profesionálnu úroveň tým, akých svojich zástupcov nominovali na politické funkcie. Len takých, akých majú.

Teraz títo takzvaní lídri, nie sú schopní riešiť domáce problémy, preto si rýchlo našli tému, ktorou by odpútali pozornosť občanov inými smermi. Veľmi dobre sa im hodí situácia v susednej Ukrajine a „potreba“ mať amerických vojakov na území Slovenska. Rozprúdili diskusiu k danej téme tak, až z toho cítiť nebezpečnú predvojnovú  hystérie. Pritom z tvrdení, diskusií, vyjadrení a vyhlásení týchto „lídrov“ priam srší neznalosť veci. V ich vyjadreniach je veľmi jednoduché nájsť opakovanie rovnakých fráz, aké sa ozývajú od politikov západných veľmocí a aké sa naučili na spoločných rokovaniach NATO a Európskej únie. Aj „osoby v politike“ na Slovensku jednostranne a arogantne obviňujú Rusko z agresívnych zámerov a agresívnej politiky a odmietajú vidieť vývoj vo svete ako proces vzájomne sa ovplyvňujúcich faktorov. Odmietajú samotné fakty vývoja situácie v Európe a vo svete po skončení tzv. studenej vojny, ako aj ich dôsledky a vzájomné súvislosti.

tank22a.jpg
Kresba: Ľubomír Kotrha

Nebezpečná a nepredvídateľná je prílišná horlivosť týchto neprofesionálnych „lídrov“ v angažovaní sa za záujmy USA v Európe a vo svete. „Politici“ ako Valášek, Šeliga, Krúpa, Naď, Remišová, Korčok... ale aj ďalší suverénne a sebavedomo kritizujú Rusko, jeho čelných predstaviteľov, robia priame i nepriame narážky na to, že v prípade „niečoho“ z Ruska už neostane takmer nič. Sebavedome a arogantne hovoria o veciach, ktorým zjavne nerozumejú, alebo nechcú rozumieť, aby dosiahli jeden jediný efekt. Vinníkom všetkého v minulosti, teraz a aj „potom“ musí ostať Rusko a my musíme robiť všetko preto, aby vojská USA a NATO boli na Slovensku i v regiónoch okolo nás. Aby nás pred tým „zlosynom“ bránili. Správanie našich politikov signalizuje, že sú ochotní zájsť ďaleko. Podľa ich rečí a konania je dôvod na obavy, že sú ochotní zájsť až „na okraj“. Na okraj priepasti, ktorú si oni zo svojich kancelárii ani nedokážu predstaviť.

Kto pozná históriu politiky USA a európskych mocností, musí predpokladať, že vo svojich odvekých snahách o podmanenie si územia Ruska, už majú pripravené možné scenáre a varianty na vyprovokovanie konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou. Ktoré neustále zdokonaľujú a pripravujú na vhodné použitie. V tejto situácii nie je vylúčený variant, že sa môžu pokúsiť o vytvorenie koalície zo štátov, v ktorých horliví, poslušní, prostoduchí až hlúpi politici budú ochotní bez váhania nasadiť svoje armády „na záchranu Ukrajiny“. Nie však na základe zmluvy a členstva v NATO, ktorého Ukrajina nie je členom, ale na základe dvojstranných zmlúv s Ukrajinou. V takomto prípade je dôvod sa obávať, že slovenskí „politici“ by boli medzi nimi.

Skutočne, je dôvod sa obávať, že terajšia zostava politických predstaviteľov Slovenska by sa dala ľahko „namotať“ do akcii, ktoré by smerovali proti Rusku aj v konkrétnych vojenských a materiálno-technických opatreniach, spojených s možným konfliktom. Ktoré by Slovenskú republiku zavliekli do konfliktu so všetkými rizikami a následkami vojny. Nevylúčiac straty na ľudských životoch personálu, ktorý by sa nich podieľal, ale aj s rizikom pre ďalších občanov, ktorí by sa na konflikte podieľali zo základní a vojenských objektov na územia Slovenska.

Je najvyšší čas, aby sa občania Slovenska realisticky zamysleli nad tým, kam nás súčasná vládnuca moc vedie a aký to môže mať dopad na osudy i životy každého z nás. Možno už v blízkej budúcnosti. A aby zaujali také postoje, ktoré znemožnia tejto vláde pokračovať v nepremyslenom hazardovaní s našou budúcnosťou. Svoje postoje však musia vyjadriť aj vlastnou aktivitou a angažovanosťou, pretože pasivita a pozorovanie „z boku“ umožnia zlu a hlúposti zvíťaziť.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     

Blogy a statusy