Nedovoľte vytvoriť neofašistické pútnické miesto

Výzva SZPB poslancom v Bytči, aby nesúhlasili s predajom časti rodného domu J. Tisu
Počet zobrazení: 2135

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov s úctou a rešpektom k potrebám Bytče a jej obyvateľov, ako aj k slobodnému výkonu mandátu miestnych poslankýň a poslancov, vyzýva mestské zastupiteľstvo, aby nesúhlasilo s predajom časti rodného domu Jozefa Tisa Slovenskému dejepisnému spolku. Je totiž absolútne isté, že ak by k predaju došlo, z domu sa stane pútnické miesto neofašistov a neonacistov.

Vedie nás k tomu prehľad doterajšej činnosti spolku a jeho predsedu Pavla Demjaniča, otvoreného stúpenca fašistického režimu. Pripomíname, že priamo v dome organizuje oslavy režimu, ktorý sa podieľal na vraždení desaťtisícov slovenských občanov a zúčastňuje sa na jeho oslavách aj inde na Slovensku. Demjanič sa roky venuje nekritickej oslave človeka, ktorý verejne vyznamenával vrahov žien, starcov i detí, nacistických esesákov, ktorí vypaľovali slovenské dediny.

Okrem svojich fašistických postojov sa Demjanič netají ani tým, čo sa s domom v prípade jeho celého predaja stane: „Chceme ho zrekonštruovať, aby sa dal plnohodnotne využívať.“ Demjaničove pôsobenie jednoznačne dokazuje, že pôjde o „plnohodnotnú“ prekrútenú glorifikáciu vojnového zločinca a „plnohohodnotnú“ obhajobu a propagáciu vojnových zločinov Slovenského štátu.

Demjaničovým zámerom nie je zriadiť múzeum, inštitúciu, ktorá vedecky a odborne mapuje a objektívne predstavuje dejinné udalosti a ich osobnosti. Sám priznáva, že má ísť o „turistickú atrakciu“ – vo svetle jeho názorov a činov bez akýchkoľvek pochybností o pútnické miesto neofašistov a neonacistov, posilňujúce ich protidemokratickú, rasistickú a antisemitskú identitu.

SZPB nie je proti zriadeniu odbornej pamiatkovej inštitúcie, ktorá sprostredkuje pravdu o pôsobení Tisa. Takú však nezaloží spolok pohrobkov Tisovho režimu, ale iba samospráva s podporou štátu. Plne chápeme problémy bytčianskej samosprávy s nedostatkom financií a rozumieme, že mesto nemá dostatok prostriedkov ani len na sanáciu budovy. Preto sa obraciame na predsedu vlády Eduarda Hegera a ministerku kultúry Natáliu Milanovú, aby zriadenie verejného múzea, alebo obdobné využitie priestorov rodného domu J. Tisa finančne podporili. Sme si vedomí komplikovaného vlastníckeho vzťahu k domu, ale zdôrazňujeme, že vláda má možnosti, aby mesto nebolo k predaju zvyšku domu nútené z finančných dôvodov.

Obraciame sa na vás, pán primátor, i na vás, poslankyne a poslanci mestského zastupiteľstva v Bytči, s naliehavou výzvou, aby ste zabránili neofašistickému spolku P. Demjaniča získať celý rodný dom J. Tisa. Tiso nepredstavuje len symbol, on sa aktívne zúčastňoval, osobne podieľal a mocensky presadzoval realizáciu politiky potláčajúcej základné práva a slobody a aktívne sa zúčastňoval, osobne podieľal a mocensky presadzoval zločiny proti ľudskosti.

Preto každá glorifikácia, každé oslavné podujatie a oslavný čin vo vzťahu k nemu je podľa slov predsedu SZPB Pavla Sečkára „Urážkou všetkých občanov, ktorí sa postavili proti fašistickému režimu, bojovali za hodnoty demokracie, mieru a slobody. Je tiež výsmechom všetkým obyvateľom bytčianskeho regiónu, ktorí položili svoje životy v boji proti fašizmu.“

V mene pamiatky všetkých obetí fašizmu a nacizmu a pamiatky všetkých bojovníkov proti nemu vás, vážené poslankyne a poslanci, vyzývame, aby ste vo štvrtok 24. februára sa predaj zvyšku rodného domu J. Tisa Slovenskému dejepisnému spolku nehlasovali.

Autor je vedúcim mediálneho oddelenia SZPB a šéfredaktorom Bojovníka.

Úvodné foto: Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke (pred obnovou), ktorého autorom bol Dušan Jurkovič.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984