Na Janka Bulíka nezabúdame

Počet zobrazení: 4383

Petržalka, najmä obytný súbor Háje, ktorý zahŕňa Zrkadlový háj, Starý háj a Ovsište má množstvo ulíc pomenovaných po známych i menej známych Slovákoch, najmä tých zahraničných. Považujem to za vhodný spôsob pestovania našej pamäti a formovania historického povedomia. Pre miestny odbor Matice slovenskej v Petržalke je to akási kostra podnetov, na ktorú vešiame spomienkové a poznávacie akcie na našu minulosť i významné osobnosti.

bulik2.jpg

V Starom háji v smere na Ovsište sa nachádza Bulíkova ulica. Je pomenovaná po Dr. Jankovi Bulíkovi, dolnozemskom Slovákovi. Žil v rokoch 1897 až 1942. Pochádzal z (dnes) svetoznámej Kovačice. Bol to výborný právnik, všestranný človek, juhoslovanský i československý vlastenec a demokrat. Zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej v predvojnovej Juhoslávii. Po rozbití Československa výdatne pomáhal protifašistickému odboju. Za jeho pomoci emigrovalo mnoho budúcich bojovníkov zahraničného čs. vojska. Po nemeckej okupácii Juhoslávie J. Bulíka zatkli, väznili vo Viedni i v Prahe a 30. januára 1942 beštiálne zavraždili v koncentračnom tábore Mauthausen.

Ešte v deväťdesiatych rokoch osadil Spolok Slovákov z Juhoslávie na jednom z obytných súborov na „jeho“ ulici pamätnú tabuľu, kde si ho pravidelne pripomínajú. Matica slovenská v Petržalke považuje J. Bulíka za osobnosť hodnú nielen svojej pozornosti, ale každého Slováka, každého vlastenca, každého demokrata. Preto v januári roku 2017 si prvý raz uctila jeho pamiatku. Začíname ňou tzv. petržalský vlastivedný rok. Podobne sme sa stretli aj v roku 2018. Napísal som o tom aj do Slova. Januárom roku 2019 sme rozšírili spomienku na Dr. Bulíka a začali sme spolupracovať so Spolkom Slovákov z Juhoslávie a Základnou organizáciou zväzu protifašistických bojovníkov, ktorá od toho istého roku nesie meno Janka Bulíka.

bulik3.jpg

Hlavným organizátorom tohoročného stretnutia pri jeho pamätnej tabuli bol Spolok Slovákov z Juhoslávie, vedený Dr. Samuelom Jovankovičom. Na spomienke 30. januára 2020 sa zúčastnil aj konzul Srbskej republiky Dragan Stojovič. Potešila nás prítomnosť vnučky Dr. J. Bulíka pani Zuzany Drugovej, známej etnografky, ktorá pôsobí na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Spolupráca „dolných“ Slovákov, odbojárov i matičiarov sa prejavila aj v hojnej účasti.

Pri prechádzke Bulíkovou ulicou alebo pri zahlásení zastávky MHD v autobusoch liniek č. 68, 84, 88 a 99 v Bratislave-Petržalke vybavte si osobnosť, ktorej meno začujete alebo uvidíte. Zaslúži si naše poznanie, spomienku a úctu.

Foto: Autor

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984