Reklama
Reklama

Monika Uhlerová, viceprezidentka KOZ: Odmietame dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi USA a SR

Počet zobrazení: 708

Včera (FB 5. januára 2022, 11,48 h.) sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Konfederácia odborových zväzov SR túto Dohodu jednoznačne a jednoducho odmietla, keďže ju považuje za odporujúcu záujmom SR a Ústave SR: „KOZ SR zásadne nesúhlasí s uzatvorením predmetnej dohody v plnom rozsahu a žiada jej stiahnutie z legislatívneho procesu.“

Možno si mnohí povedia, čo majú odbory s obrannou politikou a nech sa radšej starajú o mzdy. Odbory sú však dôležitým subjektom politického systému a aktérom občianskej spoločnosti, ktorý sa vyjadruje k dôležitým spoločenským, hospodárskym a sociálnym otázkam (KOZ SR to má zakotvené aj vo svojich stanovách).

foto_k_uhlerovej_na_fb.jpg

Uvedená dohoda sa netýka len obrannej politiky, ale v prípade jej realizácie by sa dotýkala aj bežného života občanov Slovenskej republiky, pričom je formulovaná v ich neprospech. Zmluvné strany nemajú z hľadiska ekonomickej či vojenskej sily rovnaké postavenie a jej obsah, podľa nášho názoru, vážnym spôsobom zasahuje do suverenity a zvrchovanosti Slovenskej republiky. Taký závažný krok, ako je súhlas s dlhodobým umiestnením, či pohybom vojsk inej krajiny, ako aj vojenského materiálu a techniky na území našej krajiny, sa nesmie učiniť bez rozsiahlej spoločenskej debaty a súhlasu občanov SR. „Prehnať“ návrh dohody cez medzirezortné pripomienkové konanie znamená, že väčšina ľudí ani nevie, že je takáto dohoda pripravená na legislatívne konanie. Preto veľmi oceňujem aj iniciatívu a prácu Občianskeho združenia Zjednotení za mier, ktoré vyvinulo obdivuhodnú aktivitu pri zbere podpisov k hromadnej pripomienke (za pár dní vyše 20 tisíc podpisov), čím angažovalo samotných občanov k odmietnutiu dohody. A ich záujmy musia byť ctené pri podpise akejkoľvek zmluvy, dohody či zákona.

Návrh dohody, ako aj vznesené pripomienky nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/legisl.../-/SK/dokumenty/LP-2021-786

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
     
Reklama
Reklama

Blogy a statusy

Reklama
Reklama
Reklama