Modra – hlavné mesto vína

Výstava vín VITIS AUREA 2017
Počet zobrazení: 6329

V dňoch 24. – 25. marca sa uskutočnil v Modre už XVII. ročník medzinárodnej výstavy hroznových vín VITIS AUREA 2017. Výstavu organizoval VINCÚR – spolok vinohradníkov, vinárov, priateľov a znalcov vína, Mesto Modra, Bratislavský samosprávny kraj a Stredná odborná škola vinárska a ovocinárska (SOŠVO) v Modre pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Prezidentom súťaže bol prof. Ing. Fedor Malík, DrSc., predsedom 12 degustačných komisií Ing. Vladimír Sodoma. Do súťaže prihlásilo 89 výrobcov 462 vzoriek vín zo Slovenska, Českej republiky, Francúzska, Portugalska, Čile, Nemecka a USA. Z celkového počtu vzoriek bolo 318 bielych vín, 80 vzoriek červených vín, 64 vzoriek ružových vín a 25 šumivých vín. Hodnotiace komisie udelili jednu veľkú zlatú medailu, 66 zlatých medailí a 82 strieborných medailí.

modra_650.jpgPohľad na Modru, hlavné mesto vína, z vinohradov pod Malými Karpatmi.

Atmosféra v priebehu hodnotenia vín po vedením profesora Fedora Malíka a predsedu spolku VINCÚR Vinca Jakubca bola mimoriadne profesionálna, čo potvrdili nielen mnohí členovia komisií, ale aj prizvaní hostia. Súčasne treba oceniť aj prácu študentov SOŠVO v Modre, ktorí asistovali pri hodnotení vín a sú nádejou obnovy vinohradníckej a vinárskej výroby na Slovensku.

Slávnostné otvorenie verejnej degustácie vín v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre svojou účasťou podporil aj štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka PaedDr. Anton Stredák, ktorý ocenil prácu vinohradníkov a vinárov na Slovensku. Uviedol, že slovenskí vinári dosahujú najvyššie ocenenia na svetových výstavách vín a tak vynikajúco reprezentujú slovenský agrosektor. Tieto slová patrili aj vinárovi Igorovi Rarigovi z Modry, ktorý spoločne so synom Marekom získal dve najvyššie ocenenia súťaže a bol tak najúspešnejším vystavovateľom.

marek_rariga.jpgCenu šampión za ružové vína prevzal vinár Marek Rariga z rúk štátneho tajomníka Antona Stredáka .

Na ochutnávku s veľkým oneskorením prišiel predseda samosprávneho kraja Pavol Frešo, ktorý mal možnosť v cestnej zápche byť svedkom komplikovanej dopravy pod Malými Karpatmi. Po tejto skúsenosti zrejme urýchlene podporí nielen skvalitnenie a rozšírenie železničnej dopravy v rámci existujúcej integrovanej dopravy, ale snáď aj výstavbu električky z Bratislavy nielen do Pezinka, ale až do Modry. O zlepšení katastrofálnej dopravy snívajú aj primátor Pezinka Oliver Solga a primátor Modry Juraj Petrakovič. V budúcnosti určite pomôže zlepšiť dopravu pod Malými Karpatmi i športové letisko na Dubovej, čo preferuje z hľadiska rozvoja cestovného ruchu dubovský starosta Ľudovít Ružička.

Primátor Modry Juraj Petrakovič vinárom pripomenul, že za posledných 17 rokov, čo vinári predstavujú svoje vína, sa mnohé zmenilo, nielen miesta výstavy VITIS AUREA, počty vystavovateľov, ale čo je hlavné, zvýšila sa kvalita hodnotených vzoriek vína. Ctiteľov vína pozývame 8. apríla 2017 na podujatie Deň modranských pivníc, kedy bude víno ponúkať viac ako 40 vinárov v historických pivniciach.

Predseda spolku VINCÚR Vincent Jakubec privítal hostí nielen z Modry a regiónu, ale aj autobusový zájazd obdivovateľov slovenského vína z Moravy. Zdôraznil, že súťažiaci, ktorí sa zúčastnili na tomto ročníku, vybrali to najkvalitnejšie, čo skrývajú vo svojich pivniciach. „Všetky zúčastnené vína si zaslúžia ochutnať a pochváliť ich výrobcov, pretože do výroby vložili veľa svojho umu a kumštu...“

dscn5983.jpg
Oceňovanie najlepších vinárov na VITIS AUREA v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre.
Na obrázku preberá cenu zástupca VILLA VINO RAČA za šampióna.

Výstava potvrdila stúpajúci záujem mladých vinárov o podujatie a vysokú kvalitu prezentovaných vín. Ako povedal Ing. Vladimír Sodoma: „Výstava poskytla kvalitné vína nielen zo Slovenska, ale i zahraničia. Vína číreho vzhľadu, nádhernej farby, omamnej vône a neopakovateľnej chuti osviežili priateľov a znalcov vína na výstave, priniesli nové tvorivé myšlienky. Tento nápoj v sebe skrýva tvrdú prácu vinohradníka, silu slnka a pôdy, na ktorej sa hrozno pestovalo.“

dscn5996.jpg
Modrý škrabák 2017 za prínos k oživeniu Malokarpatskej vinohradníckej oblasti od
prof. Malíka prevzal Ing. Miroslav Dudo z Modry.

Vinár Ing. Miroslav Dudo z Modry, ktorý získal cenu Európskeho vinárskeho rytierskeho zväzu za najvyššie ohodnotené biele víno ročníka 2016, výstavu vidí tak, že „Modra sa konečne vinohradnícko-vinársky obrodzuje, je ako spiaca kráľovná, stáva sa hlavným slovenským mestom vína.“

Podobne hodnotil výstavu aj vinár Ing. Ladislav Šebo: „VITIS AUREA je Modre šitá na mieru. Má budúcnosť a je veľmi potrebná. My vinohradníci sme na križovatke vinársko-vinohradníckej, ale už z nej vychádzame a čo je podstatné, že mladí vinohradníci v Modre idú po hlavnej. Modra má obrovský potenciál vo vinárstve do budúcnosti.“

dscn6005.jpg
Cenu Malokarpatskej turistickej informačnej kancelárie v Modre z rúk Františka Macha
prevzal najúspešnejší zahraničný vystavovateľ VINAŘSTVÍ KRIST z Milotíc v ČR.


dscn6022.jpg
Primátor Modry Juraj Petrakovič bol na ochutnávke so zranenou nohou. Na obrázku
s prednostom  Marianom Gavorníkom a vinárom Vladimírom Hutterom.

dscn5856.jpg
Asistenti pri odbornom hodnotení vín, študenti Strednej odbornej školy vinárskej
a ovocinárskej v Modre.


senka.jpg
Novinár, sociológ Ing. Rudolf Haspra, CSc., pri ochutnávke s Ing. Miroslavom Senkom.

Facebook icon
YouTube icon
RSS icon
e-mail icon

Reagujte na článok

Napíšte prosím Váš text.

Blogy a statusy

Píšte a komunikujte

ISSN 1336-2984